Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Elite zet zich in voor de eigen buurt

3 februari 2009 – In zeven stadsdelen zijn denktanks actief waarin geslaagde buurtbewoners sociale initiatieven ontplooien. De aanpak is succesvol, al leidt hij soms tot spanningen met het welzijnswerk en vrijwilligersorganisaties. Binnenkort verschijnt een evaluatie.

Mercedes Zandwijken was bij stadsdeel Oost verantwoordelijk voor de subsidiëring van migrantenorganisaties, toen Theo van Gogh op 2 november 2004 recht tegenover het stadsdeelkantoor werd vermoord. De moord vormde een bedreiging voor de sociale samenhang, zo was haar inschatting, maar misschien ook een kans.

Tegelijk was ze ervan overtuigd dat het met de bestaande structuur van welzijnswerk, migrantenorganisaties en bewonersorganisaties niet zou lukken om die kans te benutten. “Het gaat vaak om mensen die al twintig jaar actief zijn en die onvoldoende capaciteiten hebben om de problemen van vandaag de dag aan te pakken”.

“De migrantenorganisaties houden regelmatig vergaderingen, maar vervolgens gebeurt er niets. Ook het welzijnswerk en de bewonersorganisaties zijn er onvoldoende in geslaagd om nieuwe netwerken aan te boren. Ze functioneren een beetje als excuus-Truus, zodat de overheid kan zeggen: we hebben met de bewoners gesproken”.

Tegelijk was het haar opgevallen dat er in het stadsdeel allerlei mensen wonen die ’s ochtends op hun fiets stappen om ergens anders interessante dingen te doen. Mensen als publicist Pieter Hilhorst en scenarioschrijfster Maria Goos. “Ze laten ons hier in de ellende achter. Ik vroeg me af, waarom zouden ze niet een paar uurtjes hier als vrijwilliger aan de slag kunnen? We hebben de beste talenten nodig”.

Het bleek dat veel mensen enthousiast zijn als ze gevraagd wordt om iets voor de buurt te doen. In Oost werd een denktank sociale cohesie gevormd, en andere stadsdelen volgden.

De denktanks bestaan uit een stuk of tien succesvolle bewoners. Mellouki Cadat, adviseur bij Movisie en bijna ex-lid van de denktank in Zeeburg: “We wonen allemaal in Zeeburg, maar in verschillende buurten, met verschillende beroepen, uit verschillende bevolkingsgroepen. Die diversiteit heb ik als verrijking ervaren”.

Het feit dat bekende mensen hun naam verbinden aan een initiatief trekt weer veel belangstelling van bewoners, ook degenen die ‘nog niet dood gezien’ zouden willen worden op een traditionele bewonersbijeenkomst. Zo deden in Slotervaart zeshonderd mensen mee aan een wandeling rond de Sloterplas, waar mensen als VVD-politicus Geert Dales, kinderarts Nordine Dahhan en PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen hun naam aan hadden verbonden.

In de Baarsjes deden zo’n honderd mensen mee aan MHT9, een initiatief om kunst van hoog niveau op een laagdrempelige manier te presenteren. In Zeeburg werd de Timorplein Community gevormd, een netwerk van 120 ondernemers die op hun beurt weer bestaande bewoners initiatieven zijn gaan ondersteunen.

Het idee is dat de leden van de denktank niet al te veel tijd kwijt zijn. In dit opzicht vormt kunstenaar en filosoof Joke Hermsen, die voorzitter was van de denktank in de Baarsjes, een uitzondering. “Ik ben er een jaar lang zo’n twintig uur per week mee bezig geweest, maar dat is alleen omdat ik Mercedes zo geweldig vind”.

Mensen zijn in principe voor een periode van een jaar lid van een denktank; daarna worden er weer nieuwe leden geworven. Aangezien er nogal hoge eisen worden gesteld aan de leden kan je je afvragen of de vijver op een gegeven moment niet leeg zal zijn.

John Schuster, docent Culturele Antropologie aan de VU en actief in de denktank in Slotervaart: “Dat zal in de toekomst moeten blijken. Tussendoor hebben zich nog drie nieuwe leden spontaan aangemeld. Dus de vijver is nog niet leeg. Om de analogie door te zetten: de vissen springen zelf in het net”.

De werkwijze van de denktanks levert soms spanningen op met vrijwilligersorganisaties en het welzijnswerk. “Je moet oppassen dat je anderen niet op de tenen trapt”, aldus Hermsen. “Er zijn misschien wel dertig vrijwilligersorganisaties in het stadsdeel. Die voelden zich overdonderd. Je moet uitkijken dat het geen kwaad bloed zet”.

In Slotervaart is de denktank bezig een bijeenkomst te organiseren met migrantenorganisaties, zodat die ook gebruik kunnen maken van de connecties van de leden van de denktank. “Voor het welzijnswerk is zoiets niet nodig, die kunnen zichzelf wel redden”, aldus Schuster.

In Zeeburg was de verhouding met het welzijnswerk aanvankelijk stroef. “Toen de denktank een bewonersavond organiseerde, organiseerde Civic ook een bewonersavond”, vertelt Cadat. “Maar dat maakt niet uit. Inmiddels zijn er concrete afspraken gemaakt om geen concurrerende activiteiten te organiseren maar elkaar te ondersteunen”.

Mensen die de status quo wel comfortabel vinden zien de denktanks soms als bedreiging, zegt Zandwijken. Dat geldt niet alleen voor welzijnswerk en bewonersorganisaties, maar ook voor de overheid. Het vereist immers ook lef om met bewoners die tevens de publieke opinie kunnen beïnvloeden in zee te gaan. Tot nu toe is er echter in geen enkel stadsdeel iets negatiefs gebeurd. De relatie tussen de denktanks en de bestuurders is overal goed verlopen, aldus Zandwijken.

Toch vindt ze het van belang om te onderzoeken of de denktanks lokaal ook mede-eigendom kunnen worden van andere in het stadsdeel aanwezige partijen (een bedrijf of een woningbouwvereniging, of de vakbeweging). Al was het maar vanwege de continuering van de financiering van de activiteiten van de denktanks. Tegelijk is de betrokkenheid van de overheid belangrijk. “Het helpt als je tegen de directeur van het Joods Historisch Museum kan zeggen: Job vraagt je. Of Boes of Verbeet vraagt je”.

Met Job bedoelt ze burgemeester Job Cohen, met Boes stadsdeelwethouder Henk Boes van Zuideramstel en met Verbeet stadsdeelburgemeester Martin Verbeet van Oost.

De denktanks krijgen soms kritiek dat ze elitair zijn. Cadat stelt dat ze gebaseerd zijn op meritocratische principes. “Ik was denk ik zo’n beetje de enige niet-directeur in onze denktank. Je spreekt de elite aan op hun eigen verantwoordelijkheid in de buurt. Het leven heeft jou heel veel gegeven en what do you want to give back”.

Zandwijken: “We zoeken mensen die al bewezen hebben dat ze iets kunnen presteren. Dat mag ook iemand zijn die met succes een keten van kapperszaken runt. In één van de denktanks zitten twee medisch specialisten van het AMC, die kunnen in het ziekenhuis stageplaatsen regelen. Je wilt invloedrijke netwerken en bewezen creativiteit aanboren”.

De kritiek dat de denktanks elitair zouden zijn roept soms weer irritatie op bij de leden, vertelt ze. “Die zeggen: waarom zou ik niet bij mijn buurt betrokken mogen zijn?”

Ook is er soms wrevel over het geld dat naar de denktanks gaat. Stadsdelen kunnen voor initiatieven van de denktanks gebruik maken van Vogelaargelden en van Amsterdams geld voor de aanpak van radicalisering.

Aan de andere kant brengen denktankleden zelf geld mee. Een voorbeeld is ondernemer Amos Frank, die 50.000 euro heeft gestoken in een fonds voor startende ondernemers, Stichting Suikeroom. Inmiddels heeft dit particuliere fonds meer dan een miljoen euro tot zijn beschikking. Het helpt ondernemers niet alleen met geld, maar ook met connecties.

De werkwijze van de denktanks is apolitiek. Ze organiseren vooral activiteiten om verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen. Ze zullen niet snel een protest organiseren tegen de sloop van sociale huurwoningen of tegen het ontslag van ID’ers. Zandwijken: “Je moet je als denktank niet gaan vertillen aan zaken die je niet aankan”.

Ondertussen verspreidt het idee van de denktanks zich verder. Er is belangstelling in Utrecht en in Almere. In Amsterdam ontstaan inmiddels ook denktanks op straatniveau. In Geuzenveld heeft een bewoner volledig op eigen eigen kracht een denktank opgericht en Zandwijken heeft er zelf één opgezet in haar straat in Amsterdam Oost.

Denktanks Sociale Cohesie. Afbeelding: bijeenkomst van de Timorplein Community (foto Ditta van Middendorp)

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier