Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Commissie: 7 stadsdelen in 2010

16 januari 2009 – De commissie Mertens pleit zoals verwacht voor zeven stadsdelen en doet ook een voorstel welke stadsdelen moeten worden samengevoegd. De herindeling moet worden ingevoerd bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.

Vrijwel de hele commissie is voorstander van een halvering van het aantal stadsdelen. Oost wordt samengevoegd met Zeeburg; Zuideramstel met Oud-Zuid; Westerpark met Oud-West, de Baarsjes en Bos en Lommer; en Geuzenveld met Osdorp en Slotervaart (kaart). De indeling is bedacht door Jeroen Slot van bureau Onderzoek en Statistiek.

Bij deze indeling is er rekening mee gehouden dat stadsdelen meer onderdelen van de Wet Werk en Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaan uitvoeren. Met de bevolkingsgroei op IJburg is nog geen rekening gehouden; mogelijk moet de indeling na 2020 worden herzien.

Eén van de commissieleden, stadsdeelvoorzitter Arco Verburg van de Baarsjes, neemt een afwijkend standpunt in en pleit voor tien stadsdelen (kaart).

De commissie pleit niet voor een vermindering van het aantal raadsleden en bestuurders per stadsdeel. Wel zou het aantal gemeenteraadsleden omlaag moeten, maar dit vereist een wetswijziging.

De stadsdelen moeten verder meer buurtgericht gaan werken, naar het voorbeeld van steden als Den Haag, Utrecht, München en Berlijn. Momenteel zijn bestuurders, raadsleden en ambtenaren teveel met elkaar bezig. Ze moeten meer naar burgers en organisaties gaan luisteren.

Het college van B&W neemt half februari een voorlopig besluit en hakt half april de knoop door. Aangezien twee wethouders in de commissie zaten ligt het voor de hand dat de voorstellen worden overgenomen. Het lijkt erop dat ook de gemeenteraad een vermindering van het aantal stadsdelen steunt.

Lees het advies hier (pdf)

UPDATE - Reactie D66: “De commissie heeft in verhouding weinig aandacht voor het verbeteren van de samenwerking en een efficiëntere verdeling van bevoegdheden tussen stadsdelen en de centrale stad. Ook mist het rapport een duidelijke visie op de toekomst van Amsterdam als metropool”.

Volgens stadsdeelvoorzitter Bouwe Olij (PvdA, Oud-West) wordt de stad onbestuurbaar. “In Amsterdam-Oost krijg je een stadsdeel met meer dan 160.000 inwoners. Net zo groot als Nijmegen. En dit moet volgend jaar zijn ingevoerd. Dat is onhaalbaar”.

Burgemeester Job Cohen spreekt van een ‘goed en sterk rapport’.

Henk Dokter van lokale partij Baas in Eigen Buurt (Zuideramstel) onderschrijft de fusie van zijn stadsdeel met Oud-Zuid, maar noemt het ‘wrang’ dat het stadsdeel op dit moment verhuist naar een nieuw stadsdeelkantoor van 25 miljoen euro. “We hebben gewaarschuwd, maar de VVD in Zuideramstel heeft willens en wetens belastinggeld uitgegeven aan een prestigieus gebouw waar we straks niets meer aan hebben. Terwijl de VVD fractie in de Centrale Stad allang wist dat ze wilden fuseren!”

De PvdA spreekt van een ‘knap’ rapport maar houdt zich op de vlakte over het verminderen van het aantal stadsdelen.

Het CDA is het eens met het halveren van het aantal stadsdelen, maar vindt wel dat er ‘voldoende tijd’ moet worden genomen voor het fusieproces.

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier