Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

'Lokale inlichtingendienst stopt geen uitkeringen'

20 juli 2008 - Amsterdam heeft een eigen inlichtingendienst die in principe iemands uitkering kan stopzetten, zo stelt een artikel op Indymedia. Onzin, reageert een woordvoerder van de gemeente, al is er wel een organisatie die sancties kan adviseren tegen radicaliserende jongeren.

Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh in 2004 heeft Amsterdam de Informatiehuishouding radicalisering (IHH) opgericht, een organisatie die signalen verzamelt over jongeren die mogelijk radicaliseren en die zorgt dat er vervolgens maatregelen worden genomen. De IHH krijgt haar informatie van stadsdelen, scholen en andere bronnen.

Bij voorkeur wordt geprobeerd om radicaliserende jongeren in te kapselen. Voorbeelden van interventies zijn trainingen voor professionals; het inschakelen van imams; voorlichtingsbijeenkomsten voor de buurt en een stageplek regelen voor radicaliserende jongeren.

In aanvulling op deze preventieve aanpak kan de IHH de burgemeester ook adviseren om repressieve maatregelen te nemen. Het kan gaan om het 'verstoren' van verdachten, waarbij ze door de politie op een opzichtige manier worden gevolgd. Ook kan onderzoek worden gedaan naar de rechtmatigheid van subsidies.

Volgens ene 'Rens', die een gedocumenteerd artikel over het onderwerp publiceerde op Indymedia, kan de IHH ook de bijstandsuitkering van radicaliserende jongeren stopzetten.

In een reactie zegt een woordvoerder van de gemeente dat er geen sprake van is dat de IHH uitkeringen stopzet, al zegt ze dat ze niet tot in detail op de hoogte is van elke melding die de IHH heeft behandeld (in 2007 heeft de organisatie 22 meldingen van radicalisering opgepakt).

Ze verwerpt ook de suggestie dat de IHH een soort geheime dienst is. Wat de organisatie doet is openbaar, al geldt dit mogelijk niet voor bepaalde activiteiten die worden uitgevoerd in samenwerking met landelijke instellingen.

Adviesbureau COT stelt in een rapport dat het heeft geschreven in opdracht van de gemeente Tilburg dat sommige radicaliserende jongeren niet vatbaar zijn voor een preventieve aanpak. In deze gevallen moet de gemeente sancties toepassen zoals het stopzetten van subsidies of uitkeringen en het verhinderen van het gebruik van publieke voorzieningen.

"Bij de ontwikkeling van dit instrumentarium is het zinvol aansluiting te zoeken bij initiatieven in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam", voegt het COT-rapport daaraan toe. De woordvoerder van de gemeente Amsterdam zegt dat ze geen idee heeft waar het COT op doelt. Het COT reageerde niet op een verzoek om opheldering.

Op zich mag worden aangenomen dat men bij het COT weet waar men het over heeft. Het adviesbureau wordt regelmatig ingeschakeld door de gemeente Amsterdam om advies te geven over veiligheidskwesties. Zo schreef het mee aan het actieplan 'Amsterdam tegen radicalisering' dat de gemeente in 2007 publiceerde en waarin onder meer de rol van de IHH wordt beschreven.

Woordvoerders van Buro Jansen & Janssen (een onafhankelijk onderzoeksbureau dat zich bezighoudt met politie en inlichtingendiensten) en de Bijstandsbond zeggen dat ze geen aanwijzingen hebben dat de IHH bijstandsuitkeringen heeft laten stopzetten. Wel wijzen ze op voorbeelden die suggereren dat zo'n aanpak niet helemaal ondenkbaar is.

Zo kan de overheid sancties opleggen aan terrorismeverdachten die nog niet (definitief) veroordeeld zijn. In 2006 blokkeerde de regering de bankrekeningen van veronderstelde leden van de Hofstadgroep, die sindsdien in hoger beroep zijn vrijgesproken.

Verder heeft de Amsterdamse sociale dienst in het verleden al eens heimelijk samengewerkt met een inlichtingendienst. Vijf jaar geleden beweerde Edwin De Roy van Zuydewijn, destijds echtgenoot van prinses Margarita, dat de BVD informatie uit zijn sociale dienstdossier had doorgespeeld naar het Koninklijk Huis.

Op basis van dit dossier zou de BVD het Koninklijk Huis hebben verteld dat De Roy van Zuydewijn als vrijwilliger had gewerkt voor een buddyproject voor aidspatiënten.

Aanvankelijk ontkende de sociale dienst een dossier over De Roy van Zuydewijn te hebben. Later werd duidelijk dat dit een 'vergissing' was en dat de BVD wel degelijk inzage had gekregen in zijn dossier.

Indymedia, Volkskrant. Afbeelding: vrouw met niqaab op de Hogeweg (foto Charles Roffey / Flickr)

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier