Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Verzoening rond slavernijherdenking

23 juni 2008 - Volgende week herdenkt Amsterdam zijn rol in de slavernij die 145 jaar geleden werd afgeschaft. Na jaren van rivaliteit lijkt er nu sprake te zijn van verzoening tussen de officiële herdenking in het Oosterpark en haar 'radicale broertje' op het Surinameplein.

Er worden al vijftien jaar herdenkingen georganiseerd op het Surinameplein. Toen het Rijk in 2002 een slavernijmonument onthulde in het Oosterpark, waar voortaan de officiële herdenking plaats zou vinden, vonden sommige mensen dat de herdenking was ingekapseld en weggemoffeld op een onopvallende locatie.

Er werd besloten om door te gaan met de herdenkingen op het Surinameplein. Vijf jaar geleden noemde NRC Handelsblad deze herdenking het 'radicale broertje' van de officiële herdenking.

Vorig jaar werd Kenneth Renfrum de nieuwe voorzitter van de organisatie achter de herdenking op het Surinameplein, de Stichting Amsterdams Centrum 30 juni - 1 juli. Renfrum werkt naar eigen zeggen redelijk goed samen met de officiële herdenking. Dit jaar zal hij voor het eerst de herdenking in het Oosterpark bijwonen.

Renfrum zegt dat hij niet gelooft in de confronterende aanpak die zijn stichting in het verleden hanteerde. "Ze wilden dat alle ongedocumenteerde migranten gelegaliseerd werden. Ze wilden dat Surinaamse ouderen een volledige AOW zouden krijgen. Die doelstellingen zijn niet bereikt".

Zijn organisatie zal zich richten op de rol van Amsterdam in het bestuur van de slaveneconomie. Op 30 juni wordt een informatiefolder over de relatie tussen Amsterdam en de slavernij gepresenteerd, inclusief een stadsplattegrond

waarop locaties zijn te vinden die met slavernij te maken hadden (in 2002 publiceerde het KIT al een artistiekerig boekje over dit onderwerp).

Bekende voorbeelden zijn het huidige Paleis op de Dam en de huidige ambtswoning van de burgemeester (Herengracht 502). Beide gebouwen werden gebruikt door belangrijke bestuurders van de West-Indische Compagnie die verantwoordelijk waren voor zaken die met slavernij te maken hadden.

Wat Renfrum betreft komt er ook een gedenkteken op het Museumplein. In 1883 werden hier 28 'halfnaakte zwarten en indianen' uit Suriname tentoongesteld als onderdeel van een Wereldtentoonstelling.

Stadsdeel De Baarsjes heeft ruim bijgedragen aan de totstandkoming van de informatiefolder. Volgens Renfrum is voorzitter Arco Verburg bereid om mee te werken aan lessen op lokale scholen over de geschiedenis van de slavernij en om hier ook andere politici bij te betrekken.

Renfrum zegt dat zijn organisatie niet alleen herdenkingen wil organiseren, maar ook de gemeente wil adviseren over zaken met betrekking tot de Afro-Surinaamse gemeenschap, met name op het gebied van onderwijs. Hij zegt dat er maar een paar Surinaamse organisaties zijn en dat die vooral bezig zijn met het bestuderen van subsidievoorwaarden.

Hij zegt dat het succes van voetballers van Surinaamse afkomst verhult dat veel Surinaamse Amsterdammers in een achterstandspositie zitten. "Als ik mijn auto fout parkeer in Amsterdam Zuid, dan is er een goede kans dat de wielklem wordt aangebracht door iemand die er net zo uitziet als ikzelf", zegt hij, waarmee hij maar wil zeggen dat veel Surinamers slechtbetaalde banen hebben.

Renfrum gaat bij wethouder Freek Ossel een verzoek indienen om een bezoek aan de Ghanese goudkust te financieren, waarvandaan slaven werden verscheept, ter gelegenheid van de afschaffing van de slavernij 145 jaar geladen. Dit zou een uitstekende manier zijn om te investeren in de relatie met de Surinaamse gemeenschap en een mooi kado na ruim 200 jaar slavenhandel.

Een deel van die gemeenschap was verontwaardigd over de manier waarop Ossels voorganger, Hennah Buyne, onder druk zou zijn gezet om op te stappen. Naar verluidt vinden personen rondom de wethouder de reis een goed idee, onder voorwaarde dat er niet alleen Surinamers maar ook Antillianen en Nederlanders meegaan. Renfrum zal zelf niet meereizen, benadrukt hij.

Renfrum heeft gewerkt als directeur van een arbeidsbureau en heeft nu zijn eigen re-integratiebedrijf, Buro Intro. Hij is actief geweest in een basketbalvereniging, bij een organisatie die huiswerkbegeleiding gaf en was korte tijd bestuurslid van de stichting Kwakoe.

Toevalligerwijs heeft de huidige directeur van de opvolger van het Kwakoefestival bijna dezelfde naam als het oud-bestuurslid: Kenneth Renfurm.

Afbeelding: herdenking 2006. © Stichting Amsterdams Centrum 30 juni - 1 juli

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier