Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Hoop voor vrijplaats Ostade 233

Alex van Veen

30 mei 2008 - Bewoners en gebruikers van woon-werkpand 'De Fabriek' in de Amsterdamse Van Ostadestraat worden als belanghebbende gemeenschap betrokken bij de ontwikkeling van deze locatie. Een motie van deze strekking behaalde woensdagavond een ruime meerderheid tijdens de raadsvergadering van Oud-Zuid.

Op de VVD-fractie na zijn alle partijen van deelraad Oud-Zuid van mening dat Vrijplaats Ostade 233 een waardevolle maatschappelijk-culturele bijdrage levert aan de Pijp die niet verloren mag gaan. "De Fabriek is een belangrijk vliegwiel voor de creatieve industrie", zei wethouder Linthorst (cultuur). "Vrijplaatsen als deze hebben een aanzuigende werking."

Met het aannemen van de motie worden de huurders van Ostade 233 vanaf dag één een actieve partner van de deelraad in de planvorming voor het terrein. De meeste partijen beseffen tevens dat de vrijplaats zichzelf ontwikkeld heeft als een organisch geheel, als gevolg van een intensieve langdurige samenwerking met elkaar. "Dit dienen we nauwlettend in gedachten te houden bij het overleg", aldus Linthorst.

Hoe anders dachten de fracties over Ostade 233 toen december 2007 besloten werd het woon-werkpand te slopen na vertrek van het Ostadetheater in 2013. De partijen waren het er toen over eens dat de bewoners uitgeplaatst dienden te worden, maar lieten de resterende bedrijfjes in de steek, of zagen ze volledig over het hoofd. "Een uiterst kwalijke zaak", zei Ron Kat (PvdA) maandagavond tijdens een extra commissievergadering Ruimte en Wonen over de kwestie.

Pas eind februari werden de huurders van Ostade 233, wiens erfpachtcontract met de gemeente in 2013 afloopt, ingelicht over de sloopplannen van de deelraad. Na het voeren van een intensieve campagne voor behoud - o.a. lobbywerk, het rondleiden van deelraadsleden door het gebouw, insprekers bij commissievergaderingen - zijn de meeste partijen van Oud-Zuid geheel anders gaan denken over de Fabriek.

Door de gewijzigde standpunten binnen de deelraad is er inmiddels perspectief ontstaan dat het collectief al dan niet in afgeslankte vorm, een reële kans krijgt om hun huidige activiteiten voort te zetten in een nieuw te bouwen onderkomen. Althans, indien men de woorden van de aanvaarde motie van GroenLinks en D66 op juiste wijze interpreteert en de gedane lofuitingen en toezeggingen van de politici mag geloven.

Een motie van Vereniging Oud Zuid, Amsterdam Anders / De Groenen en Pijpbelangen, waarin het Dagelijks Bestuur wordt opgeroepen Ostade 233 niet te slopen, werd door de overige partijen afgewezen. Dit tot teleurstelling van diverse bewoners en gebruikers van de Fabriek die het zeer onrechtvaardig zouden vinden indien het gebouw tegen de vlakte gaat, enkel vanwege het feit dat het Ostadetheater naar elders in de buurt verhuist.

Woonlagen aanbrengen op bestaande bebouwing is voor Ostade 233 een van de opties waaraan gedacht wordt. Hiermee komen bestaande activiteiten niet in gevaar. Maar ook de vurige wens dat de deelraad alsnog tot inkeer komt, is nog immer aanwezig. Verder liggen er voor de vrijkomende ruimtes van het Ostadetheater plannen om deze een nieuwe publieksfunctie te geven, uniek voor De Pijp.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op Ravage Digitaal. Foto van campagnesite

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier