Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

‘Raad ZuiderAmstel niet verkeerd geïnformeerd’

12 oktober 2007 - Stadsdeelvoorzitter Duco Adema (PvdA) ontkent dat hij de deelraad van ZuiderAmstel verkeerd heeft geïnformeerd over de financiële risico’s van het Multifunctioneel Centrum (MFC). De Rekenkamer beschuldigt hem van een ‘woordspelletje’.

De Rekenkamer concludeert dat het stadsdeel veel te optimistisch was over de financiële risico’s van het MFC, een verzamelgebouw voor scholen en welzijnsinstellingen. De raad zou hierover slecht zijn geïnformeerd. Over de exploitatie van een parkeergarage in het gebouw zou de raad zelfs onjuiste informatie hebben gekregen.

In een advies van Deloitte dat niet aan de raad is gestuurd stond de verwachting dat het slechts zou lukken om dertig procent van de parkeerplaatsen commercieel te verhuren. Het stadsdeel schreef echter aan de raad dat naar verwachting zeventig procent verhuurd zou worden. Vorig jaar werd bekend dat er nog geen enkele huurder is.

De Rekenkamer berekende dat het stadsdeel hierdoor 600.000 euro aan inkomsten dreigt mis te lopen, in plaats van de 187.000 euro die de raad was voorgehouden.

Adema erkent dat het ‘slordig en te betreuren’ is dat de inschatting van Deloitte niet aan de raad werd gemeld. Hij ontkent echter dat onjuiste informatie aan de raad is gegeven. Toen hij schreef dat volgens de exploitatieberekening zeventig procent verhuurd zou worden, verwees hij niet naar het advies van Deloitte, maar naar een eigen tekst die was gemaakt op basis van dat advies, aldus Adema tegenover Nieuws uit Amsterdam.

In een reactie bestempelt Victor Eiff, directeur van de Rekenkamer, dit als een woordspelletje. Hij noemt het parkeergaragedebacle illustratief voor het ‘planoptimisme’ van ZuiderAmstel ten aanzien van het MFC. “Het bestuur wilde dit plan heel graag uitvoeren en benadrukte keer op keer de zonzijde”. In totaal zou er inmiddels rekening worden gehouden met een tekort van een miljoen euro.

Eiff ziet de gang van zaken rond het MFC niet als een aanwijzing dat stadsdelen niet in staat zouden zijn om dit soort projecten uit te voeren, zoals soms wordt beweerd. Hij wijst erop dat bij de Noord/Zuidlijn, die wordt gebouwd door de gemeente, ‘ook één en ander niet goed is gegaan’.

Wanda Pelt (GroenLinks), één van de initiatiefnemers van het Rekenkameronderzoek, wijt de problemen rond het MFC mede aan de lokale politieke cultuur. Het bestuur onder leiding van de machtige Adema zou zich regentesk opstellen, terwijl de coalitiefracties ‘wel blaffen maar niet bijten’.

Adema noemt het verwijt van regentesk bestuur ‘opmerkelijk’. Hij zegt dat hij juist op verschillende punten tegemoet is gekomen aan wensen van de raad. Als voorbeeld noemt hij het beëindigen van het contract met beheerder ISS na klachten over het bedrijf.

Naar aanleiding van de problemen met ISS vroeg GroenLinks om bij aanbestedingen normen te gaan hanteren rond maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed werkgeverschap. Een toegezegde notitie hierover is nog niet verschenen. Volgens Adema komt dit gedeeltelijk doordat ambtenaren het druk hadden met het beantwoorden van vragen van de Rekenkamer.

Rekenkamer, reactie GroenLinks, reactie stadsdeel, mvo

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier


Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier