Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

‘Fiscus probleem voor raadsleden Zuidoost’

28 augustus 2007 - De omstreden raadsleden in Zuidoost hebben niet zoveel fout gedaan, aldus een zondag verschenen rapport. Volgens de Rekenkamer kan de fiscus echter roet in het eten gooien, omdat ze ‘ongeloofwaardige’ verklaringen hebben afgelegd over hun inkomsten.

Adviesbureau Bing, verantwoordelijk voor het rapport, zou deze verklaringen klakkeloos hebben overgenomen, terwijl ze strijdig zijn met eerdere verklaringen en met bewijsmateriaal zoals facturen en afrekeningen. Met name verklaringen van raadsleden André Bhola en Egbert Doest noemt Rekenkamerdirecteur Victor Eiff ‘ongeloofwaardig’.

Gevraagd of hij aanleiding ziet om aangifte van valsheid in geschrifte te doen, zegt hij tegenover Nieuws uit Amsterdam dat de kans op vervolging niet zo groot zou zijn, omdat dit soort zaken geen prioriteit hebben bij het Openbaar Ministerie.

Een melding bij de Belastingdienst zou volgens Eiff waarschijnlijk wel een probleem opleveren voor de betrokken raadsleden. Hij ziet het niet als taak voor de Rekenkamer om zo’n melding te doen, maar stelt dat alle informatie publiek beschikbaar is en dat elke burger daar zijn of haar conclusies uit kan trekken.

De Rekenkamer stelde in juni vast dat verschillende raadsleden in Zuidoost mee hadden gestemd over subsidies voor organisaties waar ze zelf bij betrokken waren. Drie huidige raadsleden zouden daarbij persoonlijk voordeel hebben gehad. De PvdA zette de drie raadsleden uit de fractie, maar liet ook een ‘contra-expertise’ uitvoeren door Bing.

Bing concludeert nu dat het allemaal wel meevalt: “Er is onzorgvuldig omgegaan met enkele wettelijke bepalingen: door een aantal raadsleden maar ook door andere betrokkenen. Niet fraai en verbetering is noodzakelijk. Zuidoost is daarin niet uniek”.

Eiff is niet alleen slecht te spreken over de manier waarop Bing het onderzoek uitvoerde, maar ook over de PvdA die de opdracht gaf voor de contra-expertise. In feite zegt de partij daarmee dat ze de Rekenkamer niet gelooft, aldus Eiff. Als zoiets vaker voorkomt, dan vervalt daarmee de vertrouwensbasis die nodig is om voor de deelraad te kunnen werken.

NIEUWE INFORMATIE?

Bing stelt door nader onderzoek nieuwe informatie boven tafel te hebben gekregen. Het gaat met name om informatie met betrekking tot de raadsleden André Bhola en Egbert Doest. Voor de PvdA is het aanvullende onderzoek een belangrijk argument om meer waarde te hechten aan het rapport van Bing dan aan het rapport van de Rekenkamer.

De Rekenkamer vindt dat Bing te gemakkelijk afgaat op verklaringen die pas zijn opgesteld na publicatie van het Rekenkamerrapport. Aangezien deze verklaringen strijdig zijn met eerdere uitspraken en met bewijsmateriaal zoals bonnen en facturen, had Bing op zijn minst nader onderzoek moeten doen.

Zo zei Doest dat hij zich niet meer liet betalen voor werkzaamheden voor een gesubsidieerde organisatie vanaf het moment dat hij raadslid werd in 2006, terwijl de Rekenkamer beschikt over een factuur uit maart 2007. Doest stelt achteraf dat deze factuur 'foutief' was.

Bhola stelde dat hij een vergoeding had gebruikt om bepaalde onkosten mee te betalen, terwijl uit andere stukken volgens de Rekenkamer blijkt dat die zaken al waren betaald door een organisatie.

Gevraagd om een reactie op de kritiek van de Rekenkamer verwijzen zowel Bhola als Doest naar het rapport van Bing. “Het rapport van Bing geeft de werkelijkheid weer, en dat is juist”, aldus Doest in een e-mail.

Afbeelding: Stadsdeelkantoor Zuidoost (foto Pieter Delicaat / Wikipedia). Achtergrond: onderzoek Bing, onderzoek Rekenkamer plus reacties op onderzoek Bing

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier