Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Gevangenis uit, maar geen inkomen

31 augustus 2007 - Amsterdam moet zorgen voor de opvang van duizenden ex-gedetineerden, maar richt zich vooral op groepen die overlast veroorzaken, zo blijkt uit een rapport van de SP. De Amsterdamse SP beraadt zich nog op de uitkomsten.

Roland Wolters van de organisatie Zorgconcept zegt dat er jaarlijks 4.000 ex-gedetineerden terugkeren naar Amsterdam. Hiervan zijn er 1.500 veelplegers. Juist voor deze groep is de opvang verbeterd, constateert de SP. Gemeenten hebben daar ook extra geld voor gekregen van het Rijk.

Wolters wijst er echter op dat de overige 2.500 daar weinig mee opschieten. Als ze vrijkomen “staan ze op straat met een plastic zakje met hun kleren en een treinticket naar Amsterdam”.

Volgens Robert Varekamp van de organisatie Christian Prison Ministries is de opvang van ex-gedetineerden in Amsterdam redelijk goed. Mensen die vroeger al in Amsterdam hebben gewoond kunnen binnen vier maanden een woning krijgen. Bij de sociale dienst konden ze altijd vrij snel een voorschot krijgen van een paar duizend euro.

Dat laatste is veranderd, aldus het SP-rapport. De Amsterdamse sociale dienst streeft ernaar “mensen niet automatisch in [het] uitkeringscircuit terecht te laten komen maar eigen inkomsten te organiseren”.

En de controle is strenger geworden: “een ex-gedetineerde krijgt van deze instantie pas een voorschot nadat alle papieren ingeleverd zijn en een huisbezoek heeft plaatsgevonden - veelal pas een maand na de invrijheidsstelling”.

Als ex-gedetineerden zonder inkomen, huis en zorg komen te zitten is het risico groter dat ze weer in de criminaliteit vervallen. Wolters van Zorgconcept wijst erop dat hulpverlening zich snel terugverdient: als mensen weer in de gevangenis terechtkomen kosten ze 65.000 euro per jaar.

Hij pleit voor een betere samenwerking tussen de verschillende instanties waar ex-gedetineerden mee te maken hebben, zoals de sociale dienst en de jeugdzorg. In Eindhoven zitten al die instanties op dezelfde locatie. Ze hebben informatie over wie er vrij komt, waardoor ze snel de nodige hulp kunnen organiseren.

Varekamp pleit ervoor om ook de kerken bij de opvang te betrekken. Zijn organisatie heeft een christelijke signatuur, “maar de Bijbel laten we thuis. Als iemand honger heeft moet je hem niet met een Bijbel op zijn hoofd slaan. Dan heeft hij nog steeds honger en bovendien hoofdpijn”.

Op basis van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben gemeenten als taak om de hulp aan ex-gedetineerden te coördineren. Over de financiering is nog wat geruzied tussen de gemeenten en betrokken ministeries. In juni hebben Rijk en gemeenten afgesproken dat er een onderzoek komt naar de kosten hiervan.

De Amsterdamse SP moet het rapport over de nazorg voor ex-gedetineerden nog bespreken, meldt fractievoorzitter Remine Alberts.

Afbeelding: penitentiaire inrichting Havenstraat (foto DJI). SP-rapport, Zorgconcept, Christian Prison Ministries

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier


Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier