Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

‘Corporaties op puntenjacht voor hoge huur’

1 maart 2007 - Huurteams stuiten op voorbeelden waarbij huren opeens verdubbelen van zeshonderd euro naar twaalfhonderd euro of meer, nadat de woningbouwvereniging bijvoorbeeld een nieuwe badkamer heeft ingebouwd. Corporaties ontkennen dat deze aanpak gangbaar is.

“We maken ons behoorlijk zorgen over de wijze waarop corporaties, laat ik het maar eens simpel zeggen, aan het puntenjagen zijn”, aldus Rob Delno van huurteam ZuiderAmstel. “Formeel mag dat, maar een andere vraag die je moet stellen is of corporaties daarvoor in het leven geroepen zijn”.

Nederland kent een puntenstelsel waarmee op basis van de kwaliteit van de woning wordt bepaald wat de maximale huur is. Als een woning uitkomt op 143 punten, wat neerkomt op een huur boven de 615 euro, dan valt de woning in het geliberaliseerde segment en hoeft de verhuurder zich niet aan de maximale huur te houden.

“Wat je nu vaak ziet is dat zo’n woning op pakweg 130 punten zit, en de eigenaar dan bij mutatie denkt, ik schroef daar een luxe badkamer in, een luxe keuken, thermostatische radiatorknoppen. Ik hang overal toeters en bellen aan die meetellen voor de punten, en daarmee krik ik het puntental zover op dat ik boven die 143 kom”, aldus Delno.

“En dat zou nog zo erg niet zijn als ze dan zouden zeggen, we verhuren hem niet voor 600 maar voor 700 of 800 euro, want aan die categorie woningen is ook behoorlijk behoefte in Amsterdam, met name voor de middeninkomens. Maar er zijn corporaties die maar één tarief kennen, en dat is meteen twaalf, dertienhonderd euro. Dat is andere koek natuurlijk”.

De praktijk zou vooral voorkomen in de zogenaamde ‘gouden wig’, de gewilde buurten in Centrum, Zuid en ZuiderAmstel.

SPECIALE TEAMS
De huurteams hebben signalen opgevangen dat er bij sommige corporaties speciale teams werkzaam zijn die als taak hebben om vrijkomende woningen met 130 punten of meer op te krikken tot 143 punten. De Key en de Alliantie ontkennen op zo’n manier te werken.

Daarnaast zouden corporaties soms naar de kantonrechter stappen om na een uitspraak van de huurcommissie alsnog op 143 punten uit te komen. Ramón Donicie van de Amsterdamse huurteams: “Ze halen met een duur advocatenkantoor echt alles uit de kast om die punten omhoog te krijgen. Ze zeggen dan nee, er staan hier twee rijen bomen in plaats van één, dus dat is een halve punt meer, en de wipkippen zijn niet op 500 meter maar op 200 meter van de woning”.

De huurteams houden geen cijfers bij over het opkrikken van huren en kunnen dus ook niet zeggen of het toeneemt. Wel zijn ze overtuigd dat de gevallen die binnenkomen het topje van de ijsberg vormen. Gezien de gespannen woningmarkt accepteren veel mensen de hoge huren, ook al zou dat niet hoeven.

Donicie: “Laat ik het zo zeggen, de corporaties zijn niet meer die sociale woningbouwverenigingen die ze tien, vijftien jaar geleden waren, dat is echt afgelopen hoor”.

Eén van de corporaties die deze methode zou toepassen is De Key. Woordvoerder Daniëlle Klinkert ontkent echter dat er een beleid is om bij mutaties het puntenaantal boven de 143 te krijgen. Dit zou ook niet passen binnen het beleid om sociaal en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

MAASSTRAAT
Wel wordt de huur soms verhoogd na ingrijpende renovaties. Dan nog blijft de huur in zulke gevallen tussen de zeshonderd en negenhonderd euro, aldus Klinkert. Het percentage vrije sectorwoningen in het woningbezit van de Key schommelt volgens haar al jaren rond de 3 à 4%. Er is dus geen sprake van een duidelijke toename.

Klinkert erkent dat er in de Maasstraat ‘één à twee keer’ sprake is geweest van een woning waarbij de huur wel min of meer verdubbelde. In deze gevallen is de huur echter weer verlaagd, mede op aandringen van het stadsdeel ZuiderAmstel dat zich zorgen maakte over het verloren gaan van betaalbare woningen, zegt ze.

Het voorbeeld van de wipkippen dat Donicie noemde betrof Maasstraat 196 hs. Hier had De Key de huur op 1.250 euro gesteld, maar de huurcommissie bepaalde dat dit verlaagd moest worden naar 591,18 euro, aldus Donicie. De Key heeft de verlaging aangevochten bij de kantonrechter. De procedure loopt nog en de huur is nog niet verlaagd, aldus de medewerker van de huurteams.

Net als Klinkert zegt Guido Lodders van de Alliantie dat er bij zijn corporatie geen beleid is om woningen te liberaliseren om vervolgens de huur fors te verhogen, al sluit hij niet uit dat dit in incidentele gevallen is gebeurd. “Huurders kunnen altijd zeggen: krijg ik wel voldoende waar voor mijn geld”.

De huurteams zouden graag zien dat de wet wordt aangepast, zodat verhuurders zich ook boven de 615 euro aan de maximale huur moeten houden. Daarnaast zouden huurders onbeperkt naar de huurcommissie moeten kunnen stappen als de huur ten onrechte is geliberaliseerd. Nu kan dit alleen binnen zes maanden nadat de huur is ingegaan.

Huurteams, Rivierenbuurt

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier

 


Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier