Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Kandidaten Provinciale Staten

Op 7 maart 2007 vinden verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Nieuws uit Amsterdam publiceert profielen van de kandidaten uit Amsterdam. Dat is natuurlijk geen advies om perse op een Amsterdamse kandidaat te stemmen - we adviseren om op de beste kandidaat te stemmen, waar die ook vandaan komt. Maar als Amsterdamse website zijn we wel benieuwd naar de achtergrond van de kandidaten uit onze stad.

Songül Akkaya

PvdA, nummer 4. Oost

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Lid Provinciale Staten Noord-Holland voor de PvdA, woordvoerder Jeugdzorg.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Ja zeker. Amsterdam heeft direct te maken met provincie. U wilt toch ook de politieke besluitvorming over allerlei onderwerpen die ook voor u van belang zijn zoals jeugdzorg, arbeidsmarkt, wonen en sporten, beïnvloeden door uw eigen vertegenwoordigers in de Staten te krijgen.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Als Lid van Provinciale Staten heb ik de afgelopen jaren o.a. gestreden voor een betere Jeugdzorg. Dit wil ik komende 4 jaar voortzetten.
Ik wil een betere samenwerking tussen Noord-Holland en Stadsregio Amsterdam in de jeugdzorg bereiken. Kinderen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben en waar zij recht op hebben. Dus geen wachtlijsten meer in de jeugdzorg. Daarnaast wil ik voldoende woningen voor jongeren, ouderen en starters en mensen die extra zorg nodig hebben. Dertig procent van de woningen moet bestaan uit sociale woningbouw.
Nu is het moment aangebroken om te investeren in betaalbare zorg, betere scholen, veilige buurten en het verkleinen van verschillen tussen arm en rijk.
Fors investeren in onderwijs. Werken aan het Nederland van morgen is investeren in het onderwijs van vandaag.
Werk voor iedereen. Het MKB is de motor van de Nederlandse economie en creëert veel werkgelegenheid. We moeten deze motor harder laten lopen.
Respect hebben voor elkaar. Laten we weer samenleven met meer respect voor elkaar. Diversiteit in de Nederlandse samenleving is de toekomst. Laten we iedereen kansen geven.
Veiligheid is voor iedereen een levensvoorwaarde. Noord-Holland moet veilig en socialer zijn.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Aanpak van wachtlijsten in de jeugdzorg.

Website


Jan Bezemer

ChristenUnie-SGP, nummer 1. Noord

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik ben Jan Bezemer, momenteel gevestigd als zelfstandig juridisch en bedrijfskundig adviseur. Mijn opleiding is landbouwkundig ingenieur en meester in de rechten. Als technicus en gelijktijdig jurist kan ik twee werelden met elkaar verbinden. Ik woon sinds 1970 in Amsterdam, thans in Noord. Ik was lange tijd verantwoordelijk voor het groen in Amsterdam.
In 1978 was ik voor het eerst politiek actief en werd ik lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam voor het GPV, een voorloper van de ChristenUnie.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Het is belangrijk dat de Amsterdammmers op 7 maart gaan stemmen omdat zij in de provincie straks 15 van de 55 zetels vertegenwoordigen, en de provincie en Amsterdam op veel terreinen niet buiten elkaar kunnen, elkaar juist hard nodig hebben. Schiphol, de havens, de Zuidas, de verbinding met Almere, de files, de luchtverontreiniging door het fijnstof, het openbaar vervoer in allerlei vormen, de recreatiegebieden, het landelijk gebied rond de stad, in alles hangt de stad samen met de provincie.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Als Amsterdammers op mij stemmen weten ze dat hun problemen in de stad ook mijn problemen zijn, dat ik dichtbij woon en dat er een christelijk geluid in de staten zal doorklinken. Amsterdam kent naast glanzende kanten ook heel veel problemen en donkere kanten, waar zorg en hulp nodig zijn. Ook daar wil ik aandacht voor vragen.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Het belangrijkste wat ik heb bereikt is dat er in de staten met regelmaat een christelijke boodschap doorklinkt. Geen enkel individu kan veel meer bereiken in de staten, dan dat er naar je geluisterd wordt. Indien het bestuur daarna ook nog doet wat jij ook wilt is het helemaal mooi. Vaak gebeurt dat gelukkig ook.
Het mooiste was de provinciale gift van € 500.000 voor de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan.

Website


Harmen Binnema

GroenLinks, nummer 1. Bos en Lommer

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik ben werkzaam als beleidsonderzoeker bij Veldkamp Marktonderzoek in Amsterdam. Sinds 2003 lid van Provinciale Staten en daar woordvoerder verkeer en ruimtelijke ordening. Momenteel ben ik als GroenLinks lijsttrekker vooral heel druk met campagne voeren.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Uiteraard! Nog los van het feit dat het zonde is om je stem verloren te laten gaan, hebben Amsterdam en de provincie elkaar veel te bieden. Amsterdam is het het centrum van cultuur, economie en onderwijs met een geweldige uitstraling voor Noord-Holland. Maar de schoonheid van Noord-Holland zit ook in het groene landschap, de blauwe luchten en de zee waar we als provinciaal bestuur zo zuinig op zijn. Is het niet ideaal dat je met een klein ritje met bus, trein of fiets daar al middenin staat? Houden zo!

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Omdat ik mij als lijsttrekker keihard ervoor inzet dat we van die prachtige natuur kunnen blijven genieten en overschakelen op een echt duurzame EKOnomie die goed is voor mens en milieu. Daarnaast kan ik als geboren Amsterdammer die nu met veel plezier in Bos en Lommer woont deze stad goed vertegenwoordigen in de Staten.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Miljoeneninvesteringen in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld in de Haarlem en omgeving, maar ook voor metro en bus op de Zuidas. Bescherming van het landschap door zoveel mogelijk woningen binnen bestaande steden en dorpen te bouwen.

Website


Cheryl Braam

GroenLinks, nummer 6. Zeeburg

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Lid van Provinciale Staten voor GroenLinks. Ik ben woordvoerder Verkeer en Vervoer. Daarnast werk ik als ICT-en organisatieadviseur bij DLG, onderdeel van het ministerie van LNV.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Natuurlijk! Amsterdam heeft veel aan de provincie en omgekeerd. De provincie betaalt mee aan musea, wegen, openbaar vervoer en biedt ook mogelijkheden voor de Amsterdamse economie. En je stem telt twee keer. De Statenleden kiezen de leden van de Eerste Kamer.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Ik zet me in voor de kleine ondernemers en freelancers in de creatieve en mediasector. Ik ben het meest open source minded Statenlid van Noord-Holland. Ik wil dat er genoeg stageplekken zijn voor het beroepsonderwijs en voldoende werkgelegenheid. Als GroenLinkser vind ik het behouden van de open ruimte belangrijk, ik ben dan ook niet overtuigd van de noodzaak van een IJmeerverbinding. Er moet een oplossing komen voor de omwonenden van de Gaasperdammerweg. Tenslotte zet ik me in voor een goed meiden- en vrouwenbeleid en ouderenzorg.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

De provincie levert een belangrijke bijdrage aan kenniseconomie en innovatie. Er is geld beschikbaar gesteld voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Suriname. Er komt geen tunnel door het Naardermeergebied. Er is weer aandacht voor vrouwenbeleid.

Website


 

Klaas Breunissen

GroenLinks, nummer 3. Centrum

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

In het dagelijks leven werk ik bij Milieudefensie als beleidsmedewerker ruimte en landschap.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

*Ja. De provincie bepaalt of het groen (en blauw) rondom Amsterdam open blijft of bebouwd wordt. Dat groen is niet alleen belangrijk voor koeien en grutto's, maar vooral ook voor mensen, voor stedelingen die er willen fietsen, uitwaaien en genieten. GroenLinks vind dat het groen moet blijven.
*Bovendien kiezen Provinciale Staten in mei de nieuwe Eerste Kamer. Amsterdammers hebben belang bij een linkse en groene Eerste Kamer om ervoor te zorgen dat het kabinet-Balkenende IV niet onder onze GroenLinkse idealen uitkan.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

*Omdat ik zelf een Amsterdammer ben die weet hoe belangrijk het is dat we mooie natuur en landschap in onze directe woonomgeving nodig hebben.
*Omdat ik vind dat ik respect voor dieren vanzelfsprekend vind en dus tegen de vestiging van zogenaamde 'varkensflats' in het havengebied ben.
*Omdat ik vind dat iedereen mee moet kunnen doen, of je nu wit, zwart, bruin of roze bent.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

*Grotere inzet van de provincie voor zorgvuldig ruimtegebruik om het landschap te sparen.
*Invoering van een steviger natuurcompensatiebeleid.
*Instelling van de Willem Arondéuslezing (Arondéus was een homoseksuele kunstenaar en verzetsheld).
* Serieus onderzoek naar een Schiphol dat minder hard groeit, vervuilt en overlast veroorzaakt.

Website


Erik van Dijk

ChristenUnie-SGP, nummer 16. Zuidoost

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik ben beleidsmedewerker op het partijbureau van de ChristenUnie. Ik ondersteun de ruim 500 raadsleden, wethouders, burgemeesters én statenleden die voor de ChristenUnie in het hele land actief zijn. Daarnaast ben ik duo-raadslid in Amsterdam Zuidoost. Daar doe ik de commissie Middelen & Veiligheid en de commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Beheer.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Amsterdam moet in Noord-Holland niet te veel z’n eigen gang gaan. Amsterdam moet goed samen werken met andere gemeenten én provincies. Juist Amsterdammers in de Provinciale Staten kunnen daaraan werken. Amsterdammers moeten stemmen op Amsterdammers!

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Amsterdammers moeten op de ChristenUnie stemmen! Onze lijsttrekker Jan Bezemer is ook Amsterdammer en staat ook op deze pagina. Kies zelf maar!

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

In de politiek bereik je weining zonder de hulp van anderen. Samen met de andere fractieleden in Amsterdam Zuidoost hebben we al mooie resultaten geboekt, zoals de 10 omgangsregels (stadsdeeletiquette). En vanuit mijn dagelijks werk in Amersfoort: samen met collega’s en honderden mensen in het land hebben we vorig jaar een prachtig resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen neergezet.

Website


Boris Dittrich

D66, nummer 28. Oud-Zuid

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?
Regelmatig geef ik adviezen aan politici en houd ik lezingen over allerlei onderwerpen (voorbeelden van de laatste tijd : het Cuba na Castro, voetbal en geweld, homohuwelijk).
Hoop binnen enkele weken een nieuwe baan gevonden te hebben.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?
Jazeker. De provincie springt minder in het oog, maar op tal van terreinen is de provincie een belangrijk orgaan (bijvoorbeeld jeugdzorg, groen, samenwerking gemeenten)

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?
Ik breng veel politieke en maatschappelijke ervaring in. Ben advocaat geweest in Amsterdam, rechter in Alkmaar en Tweede kamerlid in Den Haag. Ken veel mensen in Den Haag en kan voor de provincie in onderhandelingen veel betekenen.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?
Heb 4 initiatiefwetten geschreven : antistalkingswet, spreekrecht voor slachtoffers van misdrijven, opheffing verjaringstermijn bij moord en de wet op de vaste boekenprijs. Ook belangrijk : ik heb met Balkenende en Zalm het regeerakkoord voor het kabinet Balkenende II geschreven. In Amsterdam ben ik fractievoorzitter geweest van D66 in stadsdeel Oud-Zuid.

Website


Roel van Duijn

GroenLinks, nummer 28. Oud-Zuid

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?
Ik ben deelraadslid in Amsterdam Oud Zuid. Daarnaast schrijver en liefdesverdrietconsulent.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?
Ja, ik vind het wel belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen, omdat ze dan de kans hebben te kennen te geven dat zij in de provincie een groene en linkse politiek wensen. De provincie stelt meer voor dan Amsterdammers denken, omdat deze lokale overheid toch veel invloed heeft op de steden en het platteland buiten de hoofdstad. Het gaat om het behoud van de groene ruimte, om de ontwikkeling van biologische of andere milieuvriendelijke landbouw.Ook heeft de provincie zeggingsmacht over de aanleg van nieuwe autowegen, waar we al in stikken. En Schiphol? Ja, de provincie heeft wel degelijk sterke invloed op de uitbreidingsmogelijkeden van Schiphol.

Als Statenlid in een vorige periode heb ik bereikt dat er meer nadruk kwam op een politiek ten gunste van biologische landbouw. En dat er harder gewerkt ging worden aan de terugkeer van de otter.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?
Amsterdammers mogen op mij stemmen omdat ze daarmee kiezen voor een GroenLinks dat met vuur opkomt voor een veel schoner milieu, tegen de waanzinnige consumptieverslaving en voor een warme integratiepolitiek.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?
Het belangrijkste wat ik tot nu toe (sinds de jaren zestig) heb bereikt is meer democratie en ook meer miljeubewustzijn in Nederland. Daaraan heb ik ik met Provo en verschillende groene bewegingen krachtig bijgedragen. Als gemeenteraadslid in Amsterdam heb ik bijgedragen aan de invoering van het referendum en aan een politiek ten gunste van de fiets. Voor meer aanplant en behoud van van bomen. Ook heb ik het initiatief genomen voor een centrum voor opvang van slachtoffers van vrouwenhandel.

Website


Rien Fraanje

CDA nummer 22. Nieuw Sloten

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik ben senior adviseur bij Berenschot Public Management. In mijn werk adviseer ik overheden als gemeenten en provincies bij organisatie- en beleidsvraagstukken. Provincies zijn daardoor voor mij gaan leven. Voor burgers zijn ze misschien niet altijd even zichtbaar, maar dat betekent zeker niet dat provincies onbelangrijk zijn. Door hun rol als middenbestuur kunnen ze net het verschil maken of een investering om bijvoorbeeld die weg veiliger te maken of dat natuurgebied te ontwikkelen wel of niet doorgaat.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Dat is misschien wel belangrijker dan ooit. Onze mooie stad heeft grote ambities op het gebied van onder meer duurzaamheid, cultuur en economie. Die kan ze niet alleen realiseren. Daarvoor heeft ze de steun, en dan bedoel ik niet alleen financieel, van het Rijk en omliggende provincies nodig. Helaas zitten die overheden elkaar nu in de weg.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

En dus moet het aantal overheden in de Randstad worden teruggebracht en duidelijk worden gemaakt welke overheid waar over gaat. Over vier jaar wil ik mijn bijdrage hebben geleverd aan een provincie Noord-Holland die intensief samenwerkt met Flevoland en Utrecht ter voorbereiding op de vorming van een Noordvleugel, als nieuwe provincie in plaats van de drie genoemde provincies. Dat is goed voor ons als burgers en goed voor de stad Amsterdam.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek hebt bereikt?

Ik ben al lang lid en op de achtergrond actief voor het CDA, maar heb nog geen vertegenwoordigende functie gehad. In zekere zin kom ik dus net kijken en kan niet daarom niet zeggen dat ik grote politieke resultaten op mijn naam heb staan. Aan de andere kant: een frisse blik kan de provincie goed gebruiken!

Lydia Geitenbeek

Noord-Holland Anders / De Groenen, nummer 3. Centrum

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik ben deelraadslid voor Amsterdam Anders / De Groenen in stadsdeel Centrum. Daarnaast heb ik nog een ‘echte’ baan waarin ik statistieken maak over energieverbruik.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Als je de natuur in de omgeving van Amsterdam belangrijker vindt dan nieuwe snelwegen en je liever geen natte voeten krijgt kan je maar beter gaan stemmen, want dáár gaat de provincie over!

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Op mij maakt niet uit, als ze maar op onze lijst stemmen, namelijk Noord-Holland Anders / De Groenen. Want dan weet je tenmiste zeker dat er iemand zit bij de provincie die de bestuurders net zolang blijft herinneren aan het belang van groen, waterretentie en klimaatbeleid tot ze er helemaal gek van worden. Of luisteren natuurlijk!

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Ik ben nog maar net politicus, maar AA/DG heeft een hoop bereikt in
Amsterdam: van meer bomen tot korting op havengeld voor slaafvrije cacao. Op onze website staat nog veel meer.

Website


Joke Geldhof

D66, nummer 1. Geuzenveld

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik ben Joke Geldhof, 46 jaar oud, van beroep export en communicatie adviseur en moeder van Robin (8) en Xander (3). Sinds 1999 ben ik statenlid voor D66 in de provincie Noord-Holland, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter van D66. Voor de verkiezingen van 7 maart ben ik lijsttrekker.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Ja, Amsterdammers moeten beslist naar de stembus gaan, want de provincie gaat over veel zaken die Amsterdammers raken. Schiphol, de haven, het toerisme, het groen in en om de stad, de recreatie, de bereikbaarheid van de kust, aansluitingen van het openbaar vervoer, schonere lucht en duurzame energie.
D66 wil dat Schiphol mag groeien, maar wél binnen de gestelde geluids- en milieunormen. D66 wil een tweede zeesluis, zodat de steeds grotere containerboten en cruiseschepen Amsterdam kunnen blijven aandoen. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid. D66 wil meer vrachtvervoer over water. Ieder binnenvaartschip met 40-60 containers scheelt kilometers files op de weg en betekent schonere lucht langs de ring A10, A1, A2, A4 en A9. De groene gebieden Diemerscheg, Amstelscheg, Amsterdamse Bos en van de Sloterplas tot Spaarnwoude moeten behouden blijven. Ten noorden van Amsterdam liggen het uitgestrekte Waterland, het Twiske en prachtige veenweidegebieden en die zijn zó essentieel voor de leefbaarheid van de stad. Amsterdammers, ga echt naar die stembus op 7 maart!

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Ik ben geboren Amsterdammer en opgegroeid in de Mercatorpleinbuurt. Na omzwervingen in Slotervaart en Osdorp woon ik sinds 1983 in Slotermeer. Ik ken de stad op m’n duimpje en voel wat er bij de Amsterdammers leeft. De bebouwing die steeds verder naar de stadsgrenzen oprukt en de spaarzame groene plekken in en om Amsterdam aantast. De veranderingen in de samenstelling van de bevolking en de spanningen én de kansen die dat met zich mee brengt. De behoefte aan opleiding, scholing en werk zodat álle Amsterdammers het beste in zichzelf naar boven kunnen halen en in goede harmonie met anderen in vrijheid hun eigen leven kunnen leven.
In mijn eigen stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer ben ik van 1991-1994 duo raadslid geweest en van 1994-1998 fractievoorzitter van D66. Ik weet vanuit de basis hoe de Amsterdamse politiek werkt en zaken voor Amsterdammers geregeld moeten worden.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Ik ben trots dat de provincie niet wordt volgebouwd en dat het landschap open blijft. Door toedoen van D66 krijgt de Westrandweg (tussen de A5 en de 2e Coentunnel) geen afslag Parkstad en blijven de Legmeerpolder en de Osdorperbinnenpolder natuurgebieden als belangrijke groene schakel tussen de Amstel bij Uithoorn en recreatiegebied Spaarnwoude. Ik ben trots dat ik als Voorzitter van de werkgroep kenniseconomie en innovatie de provincie zover heb gekregen meer te doen aan het stimuleren van startende ondernemers in de creatieve industrie.
Bijzonder trots ben ik op mijn twee kinderen, die mijn stimulans zijn om mij voor “een betere wereld, te beginnen in Amsterdam en de provincie” in te zetten.

Website


Netty Gelijsteen

Noord-Holland Anders / De Groenen, nummer 7. Zeeburg

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?
Ik ben kunstenaar en docent aan het Mediacollege Amsterdam. In kunst en educatie is mijn positieve kijk op de wereld en mijn politiek terug te vinden. Voor Amsterdam Anders was ik acht jaar aktief in de stadsdeel politiek van Zeeburg. Nu op actiegebied.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?
Amsterdam is een belangrijk onderdeel van Noord Holland. De provincie bepaalt de infrastructuur en het groen beleid. Twee dingen die erg belangrijk zijn voor Amsterdammers.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?
Omdat ik veel ideeën en oplossingen kan bedenken waar andere politici stoppen met nadenken. Noord-Holland Anders in de politiek geeft garantie voor een levendige discussie en een vrolijke politiek. Onderwijs, kunst en groen zijn mijn specials.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?
Dat er een kunstnota is geschreven en aangenomen voor Zeeburg. Een die nu uitgevoerd wordt en gesteund door alle partijen. Voorheen was kunst geen item in Zeeburg. Nu hebben ze begrepen dat kunst je leven verrijkt en het een andere kijk kan geven op je dagelijkse werkelijkheid.

Website


Köksal Gör

VVD, nummer 12. Zeeburg

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Mijn huidige werkzaamheden zijn gevarieerd. Bij de Nederlandse Spoorwegen ben ik werkzaam als hoofdconducteur en ben ruim een jaar lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Naast deze functies ben ik lid van verscheidene besturen. Ik ben onder andere voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de Flevoparkschool, voorzitter van de Turkse Ouderen Adviesraad en ben Secretaris van Stichting Witboek.
Bij de Turkse Ouderen Adviesraad houden we ons bezig met het organiseren van informatie bijeenkomsten, maatschappelijk en sociale steun activiteiten voor ouderen. En bij Stichting Witboek hebben we jongeren als doelgroep. De activiteiten die we met deze jongeren hebben zijn huiswerkklassen, cursussen en lezingen.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en ja waarom?

Het is belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart, want als je hebt gestemd, heb je het voor het zeggen.
Ten eerste omdat er op provinciaal niveau ook veel over Amsterdam wordt besloten, denk bijvoorbeeld aan Schiphol, de jeugdzorg, de stimulering van de regionale economie en het infrastructuur. En ten tweede stemmen alle Amsterdammers indirect ook voor de Eerste Kamer. Want wij, de leden van de Provinciale Staten, kunnen na de verkiezing van 7 maart de leden van de Eerste Kamer kiezen.

Waarom moeten de Amsterdammers op u stemmen?

Ik sta voor vrijheid, vooruitgang en democratie. En geloof in de kracht en zelfredzaamheid van elk individu ongeacht de afkomst en het milieu. Wij moeten er met zijn allen voor zorgen dat het land waar wij allen prettig in wonen, fijn blijft om in te wonen.
In de Provinciale Staten heb ik me het afgelopen jaar ingezet op het terrein van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Een jaar is te kort en het is mijn ambitie om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Thema’s zoals jongeren, ouderen, de ondernemers en de zorg voor infrastructuur gaan me aan het hart.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Onder de doelgroepen jongeren, ouderen en de ondernemers ben ik actief in verschillende activiteiten, maar we moeten nog veel doen onder deze groepen.

Het aantal startende ondernemers moet groeien. Er moeten meer vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijven komen. Bureaucratie en overheidsbemoeienis moeten minder. En we moeten werken of de kloof tussen ondernemers en politiek te dichten.

Belastinggeld moet zorgvuldig worden besteed, een degelijk financieel beleid dus! De komende jaren moeten de inwoners van de provincie elk jaar worden geïnformeerd over de begroting.

Website


Jupijn Haffmans

Noord-Holland Anders / De Groenen, nummer 24. Oud-Zuid

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik werk als hoofd public affairs bij City Cargo amsterdam, het bedrijf dat vrachtvervoer met trams wil organiseren. Goed voor de luchtkwaliteit, veiligheid en ruimtegebruik in de stad. daarnaast ben ik voorzitter van de partij Amsterdam Anders / De Groenen.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Door te stemmen op 7 maart hebben mensen direct invloed op beslissingen op het gebied van het gebruik van de ruimte in de provincie en milieubeleid (onder andere Schiphol).

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Als je kiest voor Noord-Holland Anders / De Groenen geef je je stem voor een radicaal duurzaam en vrijzinnig geluid in de provincie.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Ik heb in de gemeenteraad gepleit voort een helder meetbaar en werkelijk duurzaam milieubeleid. Voor schone lucht, broeikasneutraal, een gezonder leefklimaat voor Amsterdammers. Daarnaast heb ik de discussie over de fundamentele rechten van mensen die zich in Amsterdam bevinden in de gemeenteraad gebracht. Of het nu gaat om mensen zonder papieren, mensen die verdacht worden van terrorisme of mensen die ervoor kiezen hun leven naar eigen inzicht in te richten.

Website

Rick ten Have

D66, nummer 9. Centrum

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?
Duo raadslid deelraad Amsterdam-Centrum. Lid algemeen bestuur waterschap Amstel Gooi en Vecht. Controller Stedelijk Gymnasium Haarlem

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?
Het zijn ook Eerste Kamerverkiezingen en dus belangrijk voor het doen en laten van de nieuwe regering.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?
Omdat ze dan zeker weten dat iemand met verstand over Amsterdamse zaken in de staten zit.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?
De oplossing van het parkeren in de binnenstad van Amsterdam en een goede vuilverwerking.

Website


Ariane Hoog

VVD, nummer 16. Oud-West


Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Mijn naam is Ariane Hoog, Ik ben getrouwd en woon, samen met mijn man en 3 kinderen, in Oud-West. Voor de gemeenteraadsverkiezingen heb ik campagne gevoerd in Oud West. Inmiddels werk ik als projectleider Brede School.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

De provincie heeft een belangrijke regiserende en coördinerende functie. Zij bepaalt waar woningen, bedrijfterreinen of groen en water voorzieningen komen. Verder investeert zij in infrastructuur en openbaar vervoer. Allemaal zaken waar de burger dagelijks mee te maken heeft en waar je op 7 maart je stem over kunt laten gelden.
Een tweede belangrijke reden is dat de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen. Met de nieuwe regering van christelijk-socialistische signatuur is het nu nog belangrijker om balans te krijgen door een sociaal liberaal tegengewicht te geven, een tegenwicht dat alleen de VVD kan bieden.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Ik woon in Amsterdam Oud West, heb op vele plekken in Amsterdam gewoond en weet wat er lokaal speelt.
De komende jaren komen we in de provincie voor vele uitdagingen te staan, waaronder:
* De bestuurlijke dichtheid, denk aan het rapport van de commissie Kok met de één Randstadgemeente-gedachte. Dit is een goede mogelijkheid om veel te verbeteren en te vereenvoudigen voor de inwoners en bedrijven.
* Het water, we zullen antwoorden moeten vinden op de gevolgen van klimaatverandering.
* De vergrijzing, de gevolgen van deze ontwikkeling kun je nu al goed uit tekenen en dat biedt mogelijkheden om zaken nu anders aan te gaan pakken.
Deze uitdagingen verdienen een goede discussie en een weloverwogen besluitvorming. Een duidelijke lange termijn visie is essentieel. Hoe ziet de provincie er over 20 jaar uit? Wat draagt die investering bij? Besluiten moeten realistisch zijn en niet idealistisch.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Ik ben vooral actief geweest als campagne manager voor de gemeenteraadsverkiezingen in Oud West. Ik ben trots dat we met de vele VVD-leden uit Oud-West gezorgd hebben voor een hartverwarmend geluid en een uitstekende uitslag.
Nu wil ik graag de kiezers en de VVD vertegenwoordigen in de provincie. Ik hoop de stem te kunnen laten horen van de jonge werkende ouders.

Website


Petra Hoogerwerf

D66, nummer 27

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik ben lid van de gemeenteraad van Amsterdam voor D66 en dat combineer ik met een managementbaan bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Ja, door je stem kun je invloed uitoefenen wie in de Staten komen. De stem op jouw partij bepaalt hoe de openbare ruimte van de provincie wordt ingericht, welke aandacht er naar milieu gaat en waar de accenten komen te liggen op het economisch beleid. Wat D66 betreft gaan we voor aandacht voor groen, biologische landbouw en investeringen in de creatieve en kenniseconomie. Maar: deze keer gaat het niet alleen om de Provinciale Staten maar ook dat de Eerste Kamer er progressiever uit komt te zien. Zo kunnen we tegenwicht bieden tegen conservatieve wetsvoorstellen van de huidige regering.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Ik ben lijstduwer voor D66.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Als lid van de gemeenteraad van Amsterdam heb ik o.a. bereikt dat de jaarrekening van Amsterdam anders wordt ingericht, er continue aandacht wordt gevraagd voor de risico’s van grote projecten die miljoenen overschrijdingen kennen en de hulpverleners-parkeervergunningen van de Prinsen zijn ingetrokken.

Website


Martin de Jong

CDA, nummer 17. Westerpark

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

In mijn dagelijkse leven ben ik manager van een Brancheorganisatie. Deze organisatie draagt zorg voor de belangen van de opleidingssector. Wij vertegenwoordigen zo'n 3.000 bedrijven in Nederland. Mijn werkzaamheden spelen zich af op het snijvlak van het bedrijfsleven en politiek.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Absoluut! Gelukkig stijgt het aantal mensen dat gaat stemmen de laatste jaren weer. Politiek staat weer vol in de schijnwerpers. De Statenverkiezingen krijgen helaas wat minder aandacht terwijl het juist iedereen aangaat. Het gaat onder andere om het beheer van de openbare ruimte waar we met z’n allen gebruik van maken.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Ik ben een gedreven politicus met hart voor de stad Amsterdam. Hoewel ik er niet geboren ben heb ik iets met de stad gekregen. Ik wil de belangen van Amsterdam in Noord Holland ten volle vertegenwoordigen! Ik wil de bereikbaarheid van Amsterdam vergroten. Vrijwilligerswerk en mantelzorg maken de samenleving beter en verdienen steun. Directe verbinding A6-A9. Minder bureaucratie en regelgeving voor ondernemers. Aantrekkelijker maken van recreatiegebieden. Schiphol in zee. Ruim baan voor duurzame energie.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Als voormalig voorzitter van het CDA Amsterdam heb ik jaren lang onze fracties in de stad mogen adviseren en ondersteunen zodat ze goed hun werk konden doen. Meedenken over de koers die het CDA moest varen zodat de burger daar voordeel van heeft. CDA heeft hierdoor de afgelopen jaren Amsterdam mee kunnen besturen.

E-mail


Mustapha Laboui

GroenLinks, nummer 22. De Baarsjes

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik ben lid van de stadsdeelraad van de Baarsjes. Daarnaast ben ik beleidsmedewerker bij de vakcentrale FNV, waar ik onder meer projectleider etnische minderheden ben.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Ja dat is heel belangrijk. In de eerste plaats omdat de provincie veel te zeggen heeft over de manier waarop we omgaan met onze leefomgeving, over het openbaar vervoer en ook over de jeugdzorg. Daarnaast kiezen we indirect ook de leden van de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer is er sinds kort een meerderheid voor progressieve voorstellen, al is de marge erg smal. Het zou mooi zijn als het lukt ook in de Eerste Kamer een progressieve meerderheid te krijgen.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Het is vooral belangrijk dat mensen op GroenLinks stemmen, zodat we ons sterk kunnen maken voor een groen en sociaal beleid. Als mensen hun stem op mij uitbrengen, dan beschouw ik dat als een ondersteuning voor de manier waarop ik me inzet voor een sociale en rechtvaardige samenleving.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Ik ben een bruggenbouwer met een netwerk in de lokale samenleving. We hebben in de Baarsjes een aantal vervelende incidenten gehad, denk aan de jongeren die zich misdroegen tijdens de dodenherdenking of de spanningen nadat Driss Arbib was doodgeschoten door een agent. Op zo’n moment ga ik de buurt in, met mensen praten, zorgen dat zaken niet uit de hand lopen. Maar ook werken aan een structurele oplossing, bijvoorbeeld door jongeren te betrekken bij de dodenherdenking.

Ik vind ook dat je creatief moet zoeken naar oplossingen, je moet je niet verschuilen achter het feit dat je weinig bevoegdheden hebt. Zo heb ik me ervoor ingezet dat we in de Baarsjes aan de slag gaan met het project ‘En nu iets positiefs’. Jongeren uit risicogroepen knappen spullen op, die ze vervolgens zelf naar Marokko brengen. Als ze zien hoe de mensen in Marokko de touwtjes aan elkaar proberen te knopen, dan zijn ze extra gemotiveerd om iets van hun leven in Nederland te maken, door een baan te zoeken of weer naar school te gaan.

Website

Inder Mataw

PvdA, nummer 22. Zuidoost

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik ben 61 en vanaf 2006 met vervroegd pensioen. Tijdens mijn arbeidsperiode heb ik vrijwilligerswerk gedaan en dat doe ik nog steeds. Vorig jaar ben ik toegetreden tot lid van het afdelingsbestuur van de PvdA Amsterdam Zuidoost. Momenteel zijn we hard bezig met de voorbereiding voor de campagne voor de komende provinciale statenverkiezing. Doordat ik ook nog kandidaat ben voor de PvdA (nr.22) ondersteun ik de campagneleidster mevrouw M.D. Arnhem.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Niet alleen Amsterdammers, maar heel Nederland moet gaan stemmen op deze dag. Stemmen kost geen geld, alleen een beetje moeite. De stembureaus zijn open tot negen uur ’s avonds en vaak op loopafstand te bereiken. Ik kan mij niet voorstellen dat men van een democratisch bevochten recht geen gebruik maakt. Amsterdammers zouden juist een voorbeeld moeten zijn van ‘hoeders van de democratie’ en van een ‘geaccepteerde’ multiculturele samenleving (de boel moet bij elkaar blijven en beter worden). Met je stem bepaal je mede je eigen toekomst en niet met klagen alleen.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Ik ben ook een Amsterdammer met het extraatje dat ik een multiculturele
bagage heb. Tijdens mijn werkperiode in loondienst heb ik mij in hoofdlijnen beziggehouden met multiculturele ontwikkeling.

Als een bruggenbouwer tussen de diverse culturele groepen heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op dit terrein. Ik zit tenslotte in een levensfase van ‘teruggeven’ van de opgedane kennis en ervaring. Maak er gebruik van door mij uit te spreken om zaken op de politieke agenda te krijgen als deze erom vragen.

Ook senioren hebben ambities. Politiek heb ik altijd leuk gevonden en heb er nu meer tijd voor dan voorheen.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Niks spectaculairs maar belangrijker vind ik het meedoen, meedenken en meebeslissen. Durf te springen in het donkere gat. Blijf maatschappelijk actief en houd je bezig met zaken, die je leuk vindt. Ik had altijd belangstelling voor politiek en ben er nu ingesprongen en vind het steeds leuker worden.

Website


Ellis van der Meulen

PvdA, nummer 21. Zeeburg

Wat zijn uw huidige werkzaamheden?

Ik ben werkzaam als zelfstandig projectleider/interim en coach op de terreinen welzijn, zorg en wonen. Op dit moment werk ik voor een woningcorporatie waar ik bewoners bij een renovatie begeleid. Daarnaast ben ik accountmanager ‘wonen en zorg’ bij een andere woningcorporatie. Verder begeleid ik bewonersbijeenkomsten in opdracht van een gemeente.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart?

Natuurlijk is het belangrijk dat alle Amsterdammers gaan stemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten! Zelf heb ik daarvoor de volgende redenen:
* Sinds kort woon ik met veel plezier in Amsterdam en maak gebruik van culturele voorzieningen waaraan de provincie meebetaalt.
* Samen met veel andere Amsterdammers geniet ik van het buitengebied. Ik wil dat dat ook in de toekomst kan. Dit betekent dat er binnen Amsterdam meer gebouwd moet worden zodat er buiten de stad meer ruimte overblijft voor recreatie en natuur ook voor de Amsterdammer. Goede fietspaden, een goed wegennet, goede aansluiting van het openbaar vervoer!
* Ook is een goede samenwerking tussen Amsterdam en de provincie van belang voor een goed en op maat gesneden aanbod van voorzieningen die van belang zijn voor hen die extra ondersteuning nodig hebben.
* En vergeet niet: De leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Een stem op de PvdA op 7 maart is ook een stem voor de PvdA in de Eerste Kamer in Den Haag.

Omdat de wereld voor Amsterdammers niet ophoudt bij de grenzen van de stad is het van belang dat de Amsterdammer ook op 7 maart haar stem laat horen in de provincie.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Amsterdammers stemmen op mij omdat ik mijn kennis, ervaring en politieke vaardigheden met enthousiasme in wil zetten voor:
* voldoende stage plekken voor jongeren in hun eigen regio
* betaalbare professionele zorg voor diegenen die dat nodig hebben
* een sterke positie van cliëntenorganisaties
* goede zorg voor elk kind die dat nodig heeft
* aandacht en geld voor ouderen zodat zij zelfstandig kunnen wonen zolang zij dat willen
* het gericht bouwen van woningen voor starters, ouderen en mensen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben
* goede ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers
* gerichte, actieve en zorgvuldige besteding van provinciale middelen.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Ik heb gedurende vijf jaar (1998 – 2003) voor de PvdA in de gemeenteraad van de gemeente Amersfoort gezeten. In die periode was ik fractievoorzitter, voorzitter van het Presidium en vice-voorzitter van de gemeenteraad. Ik heb een aantal zaken voor elkaar gekregen die van belang waren voor de inwoners van Amersfoort, zoals aanleg van recreatieve fietspaden, structurele bekostiging van opvoedingsondersteuning, bijdrage aan het voorkomen van een grote baggerstortplaats in een vinex lokatie, verbetering van de voorlichting over bijzondere bijstand.

Website


Tys de Ruijter

GroenLinks, nummer 23. Geuzenveld

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?
Stadsdeelwethouder in Geuzenveld Slotermeer

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?
De provincie heeft een belangrijke rol in het bewaken van de ‘groene grens’ en het in goede banen leiden van mobiliteit.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?
Het instellen van een beschermde stadsdeelgroenstructuur en vele verbeteringen voor fietsers.


Ronald Schönberger

Noord-Holland Anders / De Groenen, nummer 1. Westerpark

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik ben op dit moment bestuurslid van het Centrum Opbouwwerk Westerpark en werk overdag in het groenbeheer van het Amsterdamse Bos. Tot de afgelopen maart was ik deelraadslid in Westerpark voor Amsterdam Anders/De Groenen.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Ja natuurlijk is het belangrijk om te gaan stemmen. Want als je stemt, mag je ook klagen! En daarnaast zijn we echt een groene partij en daarover worden veel beslissingen genomen in de Provinciale Staten.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Als geboren en getogen Amsterdammer weet ik wat er speelt in Amsterdam en zodoende wil ik dit in de provincie uitdragen. En ik heb het initiatief genomen om drie lokale en twee landelijke politieke partijen samen te brengen onder de noemer "Noord Holland Anders/De Groenen": Rosa uit Zaanstad, Axielijst uit Haarlem, Amsterdam Anders en verder de landelijke partijen PSP'92 en De Groenen zetten zich gezamenlijk hiervoor in. Ik vind het belangrijk dat de kiezers in Noord-Holland een radicaal sociaal, groen en democratische stem kunnen uitbrengen.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Het belangrijkste wat ik tot dusverre in de politiek bereikt heb is: In de centrale stad is de motie ‘Boomjaren’ overgenomen, dat betekent wanneer een boom gekapt wordt dat dan de boomjaren gecompenseerd dient te worden.
Voorbeeld: een boom van 100 jaar die gekapt wordt dient dan vervangen te worden door tien bomen van 10 jaar.
In Westerpark is de motie ‘Lichtvervuiling’ aangenomen, hierdoor is er een behoorlijke energiebezuiniging mogelijk en de nachtdieren hebben geen last meer van het overdadige licht, en natuurlijk de sterrenwachters zijn er blij mee.

Website


Meino Schraal

CDA, nummer 4. Centrum

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik besteed met alle plezier veel tijd in het werk als Provinciale Statenlid. Vele uren moeten geïnvesteerd worden in het goed lezen van de stukken. Daarnaast onderhoud ik duurzaam contact met de belangenorganisaties, die op mijn vakgebied welzijn en cultuur in de provincie Noord Holland actief zijn. Vervolgens zijn er natuurlijk vele werkbezoeken in de provincie, de Staten- en commissievergaderingen, naast de fractievergaderingen. Daarbij bepalen we als CDA onze standpunten en strategie. Tenslotte ben ik actief binnen het CDA Ouderenplatform en de jongerenclub CDJA. Gelukkig heb ik nog tijd over voor TV-kijken, kranten lezen en uitgaan, zodat ik ook met de kiezers ontspannen in de kroeg kan praten over de provincie.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Het is van groot belang dat Amsterdammers hun stem op 7 maart laten horen. Amsterdam kan niet zonder Noord-Holland en Noord-Holland kan niet zonder Amsterdam. Dat geldt op alle terreinen van het leven: wonen, werken (de havens, Schiphol), recreëren, cultuur, sporten, natuur. Een sterke stad kan niet zonder een leefbaar ommeland.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Als Amsterdams CDA Statenlid zet ik mij in voor een betrokken Noord-Holland, waarin ook Amsterdam bereikbaar en bewoonbaar blijft, met voldoende ruimte voor bedrijven en werkgelegenheid. Bovendien: stem voor politiek met passie en hartstocht, stem Meino Schraal. Want mijn Perzische, warme bloed geeft net dat extra tikkeltje gedrevenheid in mijn politiek functioneren.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Inzet voor de leefbaarheid van het platteland (geld voor dorpswinkels, multifunctionele gebouwen en dorpshuizen) en versterking van cultuur in de steden, met name de filmhuizen in de hele provincie en voor Amsterdam: het Stedelijk, Joods Historisch Museum, Verzetsmuseum, Concertgebouw, de Hermitage aan de Amstel, Westergasfabriek: allen kregen provinciaal geld voor vernieuwing en jeugdeducatie.

Website


Hans van Straaten

VVD, nummer 18. Zeeburg

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik ben op dit moment niet politiek actief. Wel heb ik in het nabije verleden ervaring opgedaan in het gemeenteraadswerk. In het reguliere, niet-politieke leven ben ik bestuurssecretaris bij de centrale organisatie werk en inkomen.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Ja, dat is belangrijk omdat de provincie belangrijke beslissingen neemt over bij voorbeeld wegenaanleg, de ruimtelijke inrichting van de provincie, grote, voor de economie belangrijke projecten, jeugdzorg e.d. Het zou niet goed zijn als de Amsterdammers hierover hun opvattingen niet kenbaar maken via het uitbrengen van een stem op de politieke partij van hun voorkeur.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Omdat ik de stad goed ken, goed ben ingevoerd in financiële vraagstukken en al eerder ervaring in de politiek heb opgedaan. Ik wil in de provinciale staten de handen flink uit de mouwen steken.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Dat de standpunten van de VVD over bij voorbeeld het financieel beleid duidelijk over het voetlicht zijn gebracht.

Website


Ageeth Telleman

D66, nummer 26

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik ben voorzitter van D66 Amsterdam en professioneel werkzaam als organisatieadviseur bij Rijksadvies, het Expertisecentrum Organisatieadvies van de Rijksoverheid.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Op 7 maart telt uw stem dubbel! Niet alleen kunt u beinvloeden wie en welke partijen de komende vier jaar het volk in de Provinciale Staten mogen vertegenwoordigen. Uw stem bepaalt ook mee hoe de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer zal zijn.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

D66 is meer dan ooit nodig! D66 denkt vanuit eigen kracht en biedt een sociaal-liberaal alternatief voor het conservatief-paternalistische geluid dat steeds harder in Nederland doorklinkt. In een tijd dat mensen beter geinformeerd en geëmancipeerder zijn dan ooit, mag het toch niet zo zijn dat de politiek voor u gaat bedenken hoe u uw leven zou moeten inrichten? Ik sta op plaats 26 om de D66-lijst te steunen. Zelf zal ik op onze lijsttrekker Joke Geldof stemmen. Een echte D66-vrouw: zelfbewust, bevlogen en nuchter.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Ik stond op plaats 4 op de D66-lijst bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, maar helaas haalde mijn partij slechts 3 zetels. Met Alexander Pechtold als nieuwe partijleider zijn wij gelukkig weer vertrouwen aan het terugwinnen bij de kiezer, want het sociaal-liberale geluid van D66 is meer dan ooit nodig.

Website


Cecile Vierstra

Partij voor de Dieren, nummer 7

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik werk op dit moment als freelance trainer, telefoon- en communicatietrainingen in met name de non-profit sector. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk bij Technika 10 en geef technieklessen aan meisjes. Samen met hen maak ik allerlei leuke technische dingen (zoals een deurmat-alarm, muziekspaarpot en een knikkerdoolhof).

Verder werk ik deze week voor het laatst als uitzendkracht bij de Sociale Verzekeringsbank en start ik de komende week als freelance-projectleider bij een project in de geestelijke gezondheidszorg. Voor de Partij voor de Dieren zet ik me in als vrijwilliger en als voorzitter (samen met Tea van den Hazel) voor de werkgroep Amsterdam.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Het is altijd belangrijk dat mensen en dus ook Amsterdammers gaan stemmen. Iedereen heeft tijdens de landelijke verkiezingen kunnen zien dat je als burger wèl invloed kunt hebben op de politiek. Als je je krachten maar bundelt. Als Partij voor de Dieren hebben we ook draagkracht nodig op provinciaal niveau. Want ook in de provincie kan nog heel wat verbeterd worden. Neem bijvoorbeeld de jacht. Die viert nog steeds hoogtij en wordt onder het mom van wildbeheer uitgevoerd door een beperkt clubje mensen. Het neerschieten van trekvogels is nog maar één vorm van dierenleed die op provinciaal niveau aangepakt kan worden. Maar denk ook aan de bio-industrie, muskusratbestrijding, illegale hondenhandel, handel in bont (onder andere hondenbont), vee dat nooit meer buiten komt, of juist met hittegolven onbeschermd in de zon staat. Ga zo maar door en dan heb ik het milieu nog niet eens genoemd. Als je niet stemt weet je zeker dat je geen invloed hebt.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Hierboven heb ik vele speerpunten genoemd die dieren aangaan en waar ik me voor inzet. Maar dat betekent niet dat er voor de mensen niks te verbeteren valt. Mede door mijn werk in de non-profit sector ben ik op de hoogte van schrijnende situaties die door de huidige politiek niet voldoende worden verholpen. Ik ben voor een sociale democratie met oog voor de zwakkeren onder mens en dier. Voor de Provinciale Staten zal ik mij net zo inzetten als ik nu doe in mijn vrijwilligerswerk.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Het bereiken van twee zetels in de tweede Kamer door hard samen te werken met behulp van de vele, vele vrijwilligers!

Website


Ruben Vis

VVD, nummer 13. ZuiderAmstel

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?
Ik ben lid van Provinciale Staten waar ik woordvoerder verkeer & vervoer ben. Bereikbaarheid is een van de belangrijkste onderwerpen voor de inwoners van Noord-Holland. Op dat gebied doet de provincie veel: openbaar vervoer, wegenaanleg, vervoer over water. De provincie regelt het allemaal.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?
Jazeker, omdat de provincie zich met zaken bezighoudt die de Amsterdammer raken. Een paar voorbeelden: woningbouw rond Amsterdam, wonen rond of vliegen van/naar Schiphol, behoud van gebouwde en aardkundige monumenten, steun aan musea (Verzetsmuseum, Hermitage, Joods Historisch Museum) en andere cultuurinstellingen in Amsterdam.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?
Amsterdammers zouden op mij moeten stemmen omdat ik mij hard maak voor werkgelegenheid in de Amsterdamse haven, voor bereikbaarheid van Amsterdam, voor openbaar vervoer naar Amsterdam en voor steun aan Amsterdamse musea en cultuurinstellingen.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?
Er wordt vanaf 2006 niet 6 maar 16 miljoen euro extra besteed aan openbaar vervoer in Noord-Holland. Dit is de grootste impuls voor openbaar vervoer in jaren.

Website


Peter Visser

PvdA, nummer 1. Oud-Zuid

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik zit al acht jaar in de Provinciale Staten en ben naast fractievoorzitter nu ook PvdA-lijsttrekker voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. Naast mijn politieke werk ben ik al twintig jaar zelfstandig adviseur en in die hoedanigheid heb ik o.a. in Zambia en Ierland gewerkt. Sinds ongeveer 11 jaar ben ik getrouwd met een van oorsprong Hongaarse.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Belangrijk is het zeker dat Amsterdam gaat stemmen. Je kunt stellen dat voor de uitslag Noord-Holland de basis legt, maar Amsterdam maakt het verschil. Een opkomstpercentage van meer dan 50% zou dan heel mooi zijn. Er is ook een apart campagneteam voor Amsterdam. We gaan campagne voeren op Amsterdamse thema´s. Wethouder Lodewijk Asscher en fractievoorzitter Manon van der Garde willen hier volop in meedoen.

Waarom moeten Amsterdammers op u stemmen?

Dat is van belang allereerst voor de jongeren. De PvdA wil dat iedereen tot 27 onder dak is; je leert of je werkt of je hebt een combinatie van beide. Ook willen we 10.000 nieuwe stageplekken gecreëerd zien en een provinciebrede stagebank. De jeugdzorg moet dan ook op orde zijn.

Wij willen de ambitie terug in het milieu- en energiebeleid. Belangrijk is dan het ook het openhouden van de groene gebieden rond Amsterdam, door intensief ruimtegebruik en het concentreren van bouwen op een beperkt aantal locaties. Maar dan ook wel echt bouwen, want erover praten levert nog steeds geen woning extra op. De PvdA wil een goede bereikbaarheid van Amsterdam en omgeving door de belangrijke knelpunten aan te pakken in het wegennet naar de stad, maar ook door versterking van openbaar vervoer en een sluitend netwerk van goede en veilige fietspaden.

Schiphol is van grote betekenis voor de hele Amsterdamse regio en eigenlijk voor de totale Noord-Hollandse werkgelegenheid, maar de geluidsoverlast moet worden aangepakt. Naar nieuwe bedrijventerreinen en infrastructuur zoals de zeesluis moet eerst onderzoek worden gedaan.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Blij ben ik dat van tafel is dat er geen geld van Noord-Holland naar Amsterdam mocht gaan, omdat Amsterdam rechtstreeks geld krijgt van het Rijk. Een rare discussie want elke Amsterdam met een auto betaalt ook gewoon belasting aan de provincie, waarom zou u daarvan niets terug mogen zien? Gelukkig dragen we nu ook gewoon bij aan de ontwikkeling van de Zuidas, het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum, de Uitmarkt. Als het aan de PvdA ligt, ook aan het Concertgebouw, want al dit soort voorzieningen zijn er voor alle Noord-Hollanders.

Ook is er meer discussie over NUON gekomen. Noord-Holland bezit bijna tien procent van de aandelen van NUON. We moeten niet zomaar instemmen met exorbitante salarissen van topbestuurders.

Trots mogen we ook zijn op de bereikte resultaten bij de Jeugdzorg. Het sociale gezicht is er wel veel beter gekomen. Het moet nog veel beter, maar er mag tenminste over nagedacht worden. Tot slot de discussie over het aanjagen van de woningbouwproductie. Gemeenten moeten gezamenlijk aan de slag, met aandacht voor doelgroepen (jongeren, starters, ouderen, zorgvragers), omvang en spreiding van de kernvoorraad sociale woningen, het realiseren van de ontbrekende woonmilieu's of het aanbod geschikte woningen met zorg. Gelukkig is er een provinciaal aanjaagteam wonen gekomen, dat hier ook wat probeert te bereiken.

Website

Helma van de Vondevoort

Partij voor de Dieren, nummer 10. ZuiderAmstel

Wat zijn uw huidige activiteiten/werkzaamheden?

Ik ben campagnecoördinator bij de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, een kleine dierenbeschermingsorganisatie op de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam, die al sinds 1867 strijdt voor een diervriendelijke samenleving. Dierenleed voorkomen en verminderen, dat is onze doelstelling. Dieren hebben recht op een fatsoenlijk leven. Het principe van respect dient de leidraad te vormen in elke relatie tussen mens en dier. Middels campagnes en projecten geef ik voorlichting over bijvoorbeeld het afschuwelijke leven dat circusdieren of proefdieren leiden maar ook over de natuurlijke behoeften van huisdieren.

Is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart en zo ja waarom?

Zeker is het belangrijk dat Amsterdammers gaan stemmen op 7 maart. Niet alleen beheren de vertegenwoordigers van Provinciale Staten de natuur in Noord-Holland en beslissen ze over uitbreiding van bio-industrie in onze provincie, ook kiezen zij op 29 mei de leden van de Eerste Kamer. Daar kan wetgeving die in de Tweede Kamer ontwikkeld is, alsnog verworpen worden. De Partij voor de Dieren zou natuurlijk graag zien dat het succes dat we bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer behaalden, een vervolg krijgt in de Provinciale Staten én de Eerste Kamer, zodat we ook daar kunnen bouwen aan een mens- én diervriendelijke samenleving.

Wat is het belangrijkste wat u tot nu toe in de politiek bereikt heeft?

Tijdens mijn werk sta ik regelmatig in contact met politici. Niet zelf als politicus, maar als lobbyist. Een campagne die de malafide handel en fok van honden onder het voetlicht bracht, resulteerde vorig jaar in de toezegging van minister Veerman van Landbouw dat hij serieus zou onderzoeken hoe een systeem van verplichte identificatie van honden (via chippen) ingevoerd zou kunnen worden. Een mooi resultaat, gezien de afschuw voor dierenbeschermende wetgeving die Veerman aan de dag legde tijdens zijn carrière als landbouwminister.

Website


 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier