Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Tussen pamperen en opjaagbeleid

4 juli 2007 - Ooit vertrok hij met vijf gulden op zak naar Afghanistan, nu houdt hij op het WG-terrein spreekuur in het overvolle kantoortje van de Cliëntenbond in de GGZ. Eddy Marsman, sprekend op persoonlijke titel: “Het idee dat je als wereldburgers je blik zou moeten kunnen verruimen, dat is ook het idee waarmee ik in het verleden ben weggegaan”.

Mijn vader had een kampsyndroom. Ik kreeg een opvoeding om een kamp te overleven. Dat is misschien het enige positieve, dat ik een hele sterke overlevingsdrang heb, maar voor de rest was het fnuikend. Niets was goed, je kreeg totaal geen bevestiging, en al het leed dat mij overkwam was natuurlijk niets in vergelijking met de oorlog.

Toen ben ik op mijn twintigste aan de zwerf geraakt, en uiteindelijk in India terechtgekomen. Ik ben ook nog in Afghanistan geweest, ik heb nog op die Boeddha-beelden gestaan die de Taliban hebben opgeblazen. Het was de hippie-tijd, 1968, 1969. Het idee van bezittingen had ik niet zozeer overboord gegooid, maar ik was gewoon alles onderweg kwijtgeraakt.

Tegenwoordig gaan er veel mensen naar India, maar destijds was het nog pionieren?

Er begon net een hele grote beweging, dat werd geloof ik de Afghanistan hash trail genoemd (lacht). Dus ik liep nog een beetje voor de troepen uit, maar soms haalde de grote meute me in. In het begin had ik af en toe gezelschap, maar ik heb ook hele stukken alleen gedaan.

In Orissa kwam ik in de gevangenis terecht. Er bleek een Engelse geweren naar de communisten te hebben gesmokkeld. Toen ik werd opgepakt vroegen ze allereerst wat voor nationaliteit ik had. Ik zei, ik heb geen nationaliteit, ik ben wereldburger. Ik heb daar elf maanden gezeten. Je kunt eigenlijk wel van een psychose spreken.

Zat je daar alleen, of in een groepsruimte?

In een groepsruimte. Maar ik sprak weinig Hindi, en er werden ook heel veel verschillende talen en dialecten om me heen gesproken. Zo af en toe was er een halve gevangenisopstand en dan liep ik daar tussendoor, eigenlijk als de gek die overal tussendoor loopt. Het was voor mij een bescherming om in mijn eigen wereld rond te blijven lopen.

Uiteindelijk kwam het consulaat erachter dat ik daar zat en werd ik teruggestuurd naar Nederland. Toen stonden ze op Schiphol op me te wachten, of ik zin had om mee te gaan om een praatje te maken. Zo kwam ik in een psychiatrische instelling terecht.

Ik dacht, psychiatrie is in wezen een beetje praten. Maar dat bleek dus niet te kloppen. Ik kreeg een spuit waarvan ik eerst nog dacht dat die tegen tropische ziekten was, maar toen ik bijkwam dacht ik echt dat ik gek was, alsof mijn hersens van rubber waren. Het eerste wat ik zag was iemand die protesteerde en die door drie gorilla’s de isoleercel in werd gewerkt.

Dus zo kwam je in Nederland terecht?

Ja. En dan kan je zeggen dat je op de heenweg een cultuurshock hebt, maar de grootste cultuurshock was eigenlijk toen ik terugkwam. Ik was weggegaan toen iedereen heftig verontwaardigd was over de rassendiscriminatie in Amerika, de moord op Martin Luther King en zo. En toen ik terugkwam vlogen van dezelfde mensen de racistische opmerkingen je om de oren.

Toen ik liftte was het nog redelijk stabiel, maar vlak daarna leek het alsof overal de pleuris was losgebarsten. Revolutie in Iran, Joegoslavië, Bangladesh-crisis in Pakistan. Dan zie je op televisie vluchtelingen in Calcutta, waar ik een hele tijd op straat heb geleefd, je ziet mensen daar in de rij staan voor voedsel en nog het beste ervan proberen te maken. Maar dan werden de beelden weggedraaid voor de Berend Boudewijn Quiz, waarin de fauteuils en de luxe-apparaten je om de oren vlogen. Dat geeft wel een heel cynische kijk op de wereld.

Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik zogenaamd vrijwillig in die instelling zat. Uiteindelijk ben ik in een kraakpand terechtgekomen. Verder kwam ik erachter dat ik toch nog op latere leeftijd kon studeren.

Welk vak heb je gestudeerd?

Culturele antropologie. Het idiote was, voordat ik zelf met de psychiatrie in aanraking kwam wilde ik altijd al twee kanten op. Aan de ene kant zat ik te denken aan kernfysica, aan de andere kant aan psychiatrie. Maar gezien mijn ervaring had ik twijfels gekregen bij de individuele benadering van de psychiatrie, om alles in het individu te stoppen, zonder naar de context te kijken. Sociologie vond ik eigenlijk te breed, tot ik iemand tegenkwam die antropologie had gestudeerd en wat boeken had. Toen dacht ik, dat is eigenlijk waar ik naar op zoek ben, namelijk het verband tussen het individuele en de sociale context.

De patiëntenbeweging begon toen zo’n beetje te ontstaan?

Ja. De Cliëntenbond was in het begin vooral anti-psychiatrie, dus ‘gek is beautiful’. Helaas zijn we af en toe ook wel met de negatieve kanten geconfronteerd. Aan de andere kant zie je tegenwoordig vaak dat het net de andere kant opslaat. In de zeventiger jaren konden mensen tenminste nog zeggen, we onttrekken ons aan het systeem. Er is nou een tendens om zich alleen maar als gehandicapt te zien.

Kijk, ik heb zelf een hele tijd kunnen overleven omdat er toch een aantal alternatieve dingen waren, kraakpanden, goedkope ontmoetingsgelegenheden zoals Paradiso, Kosmos. Er waren vluchtplekken voor mensen die in de knel zaten, die niet zo stigmatiserend waren als de psychiatrie.

En je zegt eigenlijk, mensen komen beter tot hun recht als ze op een plek terechtkunnen die geen onderdeel van de psychiatrie is?

Ja, wat dat betreft wil ik toch die ruimte blijven houden in de samenleving voor mensen om anders te zijn zonder dat ze dat meteen op een handicap hoeven te gooien. Kijk, ik kan me aan een hele hoop dingen niet aanpassen, maar de vraag is ook of ik me wel aan alles aan zou willen passen wat het systeem van me vraagt. Ik kan het niet en ik wil het niet. Alleen ik mag ‘ik wil het niet’ niet meer gebruiken tegenover de instellingen want dan wordt ik op een vreselijke manier afgestraft, dus ik kom op ‘ik kan het niet’ terecht.

De ideale situatie zou moeten zijn dat je niet voortdurend hoeft te worstelen met datgene waarin je faalt, dat je daarin ondersteuning hebt, zodat je een mogelijkheid hebt om eens aan de gang te gaan met de dingen waar je goed in bent. En die balans zit er niet in. Het is of vast blijven zitten in de zorg en alleen maar gepamperd worden, of opgejaagd worden.

Is Europa een issue voor de patiëntenbeweging?

Een hele hoop mensen uit de patiëntenbeweging hebben uit wantrouwen tegenover de overheid, wat ik op zich heel legitiem vind, nee gestemd tegen de Grondwet. Ik moet zeggen dat ik zelf na heel veel wikken en wegen nipt voor heb gestemd.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), daar hebben we in het verleden behoorlijk wat aan gehad. Het heeft de gehandicapten een stem gegeven. Het punt is dat de Nederlandse overheid het beleid heeft om toch maar haar gang te gaan, met rechters die dan inschikken. Voor het bij het Europees hof terechtkomt ben je alweer vijf jaar verder. Op die manier zien ze de kans om vijf jaar rechteloosheid te handhaven.

Je krijgt ook het idee dat regeringen Europa gebruiken om alles wat ze er niet op democratische manier doorheen kunnen krijgen toch door te zetten. Dat is fnuikend om tot een Europese gedachte te komen. Dat levert ook een enorm wantrouwen op tegen het begrip Europa.

Als je verantwoordelijkheden overdraagt aan Europa, zou de democratische toegankelijkheid van de instellingen ook verbeterd moeten worden. En er zou veel meer helderheid moeten zijn waarop je je eigen regering kan aanspreken en waarop je Europa kan aanspreken. De reden waarom ik ja heb gestemd is omdat er iets was van een begin van een scheiding van verantwoordelijkheden.

Ik denk dat partijtjes zoals Wilders, rechtse groeperingen, veel meer baat hebben gehad bij het nee dan de andersglobalisten. Het past meer in hun straatje hoe de regering met het nee omgaat. Zoals Frankrijk met Sarkozy en Nederland waar het nee veel meer in de richting is gegaan van het afwijzen van Turkije en de vreemdelingenhaat, terwijl het andere verhaal op de achtergrond is geraakt. Ik zou dus de andere kant van dat nee-verhaal aanraden om zich wat beter te profileren.

Je bent wel voorstander van een Europese gedachte?

Ja, zij het dat ik ook niet voor een fort Europa ben. Ik moet zeggen dat sinds ik gevangen zit in de ketenen van de uitkering en de psychiatrie, ik eigenlijk niet aan het buitenland ben toegekomen. Maar het idee dat je als wereldburgers je blik zou moeten kunnen verruimen, dat is ook het idee waarmee ik in het verleden ben weggegaan.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in de krant Sociaal Europa, een uitgave van de Euromarsen. Foto: Diana Snabilé

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier


Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier