Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

OPINIE

‘Geen terreurnostalgie bij IS’

19 juni 2007 - Sociale bewegingen moeten afstand nemen van de Internationale Socialisten (IS), vanwege hun sympathie voor geweld en conservatieve islamisten. Dit schreef Koen Vink in een opiniestuk dat stof deed opwaaien. Namens de IS reageert Peyman Jafari.

Zie ook: Actiegroepen in de clinch over geweld; Eurodusnie: Een steen in de vijver

Peyman Jafari*

We zijn uiterst verbaasd over het artikel van Koen Vink in het blad van Milieudefensie (juni 2007) en onaangenaam verrast dat dit blad zich verlaagt tot het niveau van Fortuynistische weblogs waarin men fanatiek tegen de 'Linkse Kerk' strijdt.

Een van de belangrijkste doelen van het Nederlands Sociaal Forum (NSF) en andere samenwerkingsverbanden waarin we ons inzetten, is het bevorderen van gezamenlijke activiteiten en discussie tussen organisaties en individuen die naar een betere wereld streven. Die discussie mag en moet kritisch gevoerd worden. Dat geldt ook in het debat over de strategie van de andersglobaliseringsbeweging. Het artikel van Vink is echter geen bijdrage aan een constructieve discussie, maar een doorzichtige poging om met leugens en insinuaties verwarring en verdeeldheid te zaaien. Met dezelfde retoriek als Bush (‘in deze tijd van terrorisme’), waarschuwt hij de ‘gematigde’ organisaties voor een deel van de andersglobaliseringsbeweging dat geweld zou prediken. Zijn fatwa luidt: de andersglobaliseringsbeweging moet 'schoon schip' maken.

Het zou te veel ruimte innemen om alle leugens van Vink te weerleggen. Achter zijn tirade tegen ‘geweld’ en de Internationale Socialisten (IS) schuilt een bepaalde visie over hoe de andersglobaliseringsbeweging eruit zou moeten zien. In zijn visie is er geen ruimte voor ‘extreem linkse clubs’ die een fundamentele kritiek geven op kapitalistische globalisering en zich verzetten tegen ‘de oorlog tegen terrorisme’. Deze zouden de ‘gematigde’ organisaties voor de voeten lopen en het ‘imago van de beweging’ beschadigen. We nemen aan dat dit ‘imago’ vooral belangrijk is om aan de tafel van regeringsleiders en het bedrijfsleven een plekje te kunnen veroveren. Het als ‘terreuradvocaten’ afschilderen van de IS en anderen is een weerzinwekkend middel van Vink om de beweging naar zijn eigen inzicht te ‘hervormen’ (lees zuiveren).

EENHEID IN DIVERSITEIT

Wat de andersglobaliseringsbeweging kenmerkt is de kritiek op de neoliberale politiek die winst boven mensen plaatst. Na de aanslagen van 11 september 2001 heeft de beweging zich ook sterk ingezet tegen de ‘oorlog tegen terrorisme’. De grootste wereldwijde demonstratie ooit vond plaats op 15 februari 2003, toen naar schatting 35 miljoen mensen over de hele wereld protesteerden tegen de Irak-oorlog. In de afgelopen jaren is de beweging uitgegroeid tot een belangrijke politieke factor, allereerst door een serie van protesten en in sommige landen, zoals in Latijns Amerika, sociale opstanden. Het is dan ook misleidend om de beweging gelijk te stellen aan de sociale fora zoals Vink doet. Er zijn bijvoorbeeld ook in Nederland organisaties die niet aan het NSF deelnemen, maar die tot de beweging behoren. Het Wereld Sociaal Forum en het NSF zijn slechts ruimtes waarin diverse organisaties en individuen bij elkaar komen om van elkaar te leren, acties en campagnes te plannen en met elkaar in discussie te gaan over strategie en alternatieven.

TERREURNOSTALGIE?

Vink meent in deze discussies over strategie een 'terreurnostalgie' te beproeven. Hij probeert de protesten zoals recentelijk in Rostock tegen de G8 te criminaliseren door te spreken van ‘knokploegen in de flank van vreedzame protesten’ en beweert dat het hek om Heiligendamm ‘de creatie van de andersglobalisten zelf’ was. Zijn bewijs voor de ‘terreurnostalgie’ binnen de beweging vormt een link op de website van de organisatie van de demonstratie in Rostock naar een website met een muziekstukje waarin een citaat van RAF-lid Meinhof voorkomt. Is dit een bewijs voor de ‘terreurnostalgie’ die binnen de beweging zou leven of voor de poging van Vink om de beweging hoe dan ook met terrorisme in verband te brengen? Op de alternatieve top tijdens de G8 in Rostock en de vele sociale fora woeden er zeker discussies over of en hoe de machtsstructuren van het systeem geconfronteerd moeten worden. Maar geweld en terrorisme horen niet tot de antwoorden. Ook tijdens de protesten in Rostock en elders waar de politie intimiderend en provocerend aanwezig was (bijvoorbeeld door de inzet van infiltranten) hebben we er steeds voor gepleit om ons als beweging niet te laten provoceren en een strategie van sociale verbreding te kiezen.

GEWELD

Vink richt zijn pijlen ook op de Nederlandse beweging en met name de Internationale Socialisten, die ‘sympathie met geweld’ en ‘terroristische organisaties als Hamas en Hezbollah’ zou koesteren. Ook hier is Vink zeer fantasierijk. Hij haalt IS-lid Miriyam Aouragh aan die bij ‘Yassins herdenking’ zei: ‘Verzet tegen de bezetting is legitiem en verdient alle mogelijke steun uit Nederland’ en hij trekt zelf de conclusie dat ‘in die context dat neer komt op het goedpraten van zelfmoordaanslagen op gewone burgers. Aouragh wil "één democratische staat" voor Joden, Arabieren en moslims (sic, moet zijn christenen): exit Israel dus’. Ten eerste protesteerde de IS tegen de liquidatie van Sheikh Yassin (Hamas-leider) door de Israelische staat. Je hoeft geen sympathisant te zijn van Yassin om tegen de liquidatiepolitiek van Israel te protesteren zoals zelfs vele regeringsleiders in die tijd deden.

Ten tweede betekent het recht op verzet op geen enkele manier ‘het goed praten’ van terrorisme. Wij vinden het inderdaad een recht van elk volk wiens land bezet wordt om zich te verzetten tegen de bezettingstroepen, indien noodzakelijk ook gewapend. Dit recht wordt ook door de VN erkend en is verankerd in artikel 1(4) van het Protocol I van de Geneefse Conventie. Om die reden hebben we ons afgelopen zomer niet alleen uitgesproken tegen de aanvallen van Israel op Libanon, maar ook voor het recht van de Libanezen om zich tegen die aanvallen te verdedigen. De Libanese Hezbollah stond aan de frontlinie om de Israelische troepen terug te dringen uit Libanees grondgebied en ontleent hieraan zijn populariteit bij het overgrote deel van de bevolking. Onze politiek ligt mijlenver van die van Hezbollah, maar dat mag geen reden zijn om Hezbollah het recht te ontzeggen op de verdediging van hun huizen, scholen en straten.

Ten derde is de politieke oplossing die wij voor de bezetting van Palestina aandragen een hele simpele. Vrede zonder rechtvaardigheid zal nooit duurzaam zijn. Dat betekent recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen, een einde aan de bezetting en één democratische staat voor alle inwoners van het huidige Israel, Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Politieke constructies zoals ‘Israel’ of welke staat dan ook zijn voor ons minder waard dan het geluk van de mensen die in zo'n constructie moeten leven. Het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime verdween ook toen de zwarte en witte bevolking gelijke rechten kregen, en er ontstond een nieuwe staat. Waarom dat bij Israel onaanvaardbaar zou zijn, moet Vink maar aan ons uitleggen. In tegenstelling tot wat Vink wil doen geloven, staan de IS met deze stellingnames niet alleen binnen de beweging. Zie voor vergelijkbare standpunten de artikelen van Noam Chomsky (die vorige zomer een bezoek bracht aan de Libanese Hezbollah), Walden Bello en Gilbert Achcar en de Verklaring van Sociale Bewegingen die op diverse WSF's zijn aangenomen.

MOSLIMS

Het opkomen voor moslims die in deze tijd door Wilders en consorten gestigmatiseerd worden, is blijkbaar een reden om aangevallen te worden door ‘progressieven’ zoals Vink. Hij verwijst naar de campagne Stop de hetze/Samen tegen Racisme die de IS na de moord op Van Gogh hielpen initiëren en beschuldigt ons van het ‘opstoken van de veenbrand van deze tijd’. Wat Vink verzwijgt is dat in de maanden na de moord op Van Gogh bij vele islamitische scholen en moskeeën brandstichtingen plaatsvonden en velen enkel om hun islamitische geloof het slachtoffer werden van bedreigingen en geweld. Sindsdien spreekt de Monitor Racisme en Extreem Rechts van een nieuwe racistische trend gericht tegen moslims. Om die reden hebben uiteenlopende mensen zoals Femke Halsema van GroenLinks en Bert Bakker van D66 zich in die tijd achter de campagne Stop de hetze geschaard.

Het zou een van de belangrijkste principes van progressieve mensen moeten zijn om zich in te zetten tegen racisme in al zijn vormen, zoals anti-semitisme en islamofobie. We zijn er dan ook trots op om, vaak tegen de stroom in, op te komen voor de leden van een bevolkingsgroep die in de afgelopen jaren uitgemaakt zijn voor ‘geitenneukers’ en ‘terroristen’ en die geweigerd worden voor banen en stageplekken. We nemen het op de koop toe dat Wilders over ons kamervragen stelt en dat Vink in diens geest, in een poging om mensen met een andere politieke visie dan de zijne te stigmatiseren, zelfs zo ver gaat om ons in verband te brengen met Al Qaeda. We doen dit ook vanuit de overtuiging dat progressieve ideeën meer terrein zullen winnen ten koste van fundamentalistische stromingen, als seculier links erin slaagt om juist met moslims een gemeenschappelijke grond te vinden op basis van de strijd tegen oorlogen en racisme.

VAN PROTEST TOT VERANDERING

Het is zeer opmerkelijk dat iemand die geen enkele rol in de opbouw van de andersglobaliseringsbeweging gespeeld heeft, nu als een deus ex machina op het toneel verschijnt om niet alleen anderen de les te lezen maar voor te schrijven wie in de beweging wel of niet thuis hoort. Het lijkt ons geen constructieve houding. Wat als wij zouden weigeren met bijvoorbeeld Milieudefensie aan tafel te zitten omdat deze organisatie op haar debatten racistische partijen zoals EEN.NL (‘islamisering van Nederland’ = ‘de opkomst van nazi’s’) uitnodigt? Als deze weg ingeslagen wordt, kan de beweging uiteen vallen in een groot circus van sektarisch gekissebis. Dit is precies wat Vink voor ogen heeft.

De andersglobaliseringsbeweging heeft te belangrijke uitdagingen om in te gaan op de uitnodiging van Vink. Na jaren van massale protesten zijn veel ideeën van de beweging gemeengoed geworden onder brede lagen van de bevolking. Tegelijk dendert de neoliberale trein door en bedreigt de levens van miljoenen mensen en de toekomst van onze planeet.

Klimaatverandering is bijvoorbeeld een urgent en groot probleem dat onmiddellijke maatregelen vereist die de CO2-uitstoot drastisch verminderen. De andersglobaliseringsbeweging kan zich niet meer beperken tot protesten en heeft nieuwe strategieën nodig om reële veranderingen te realiseren. In de komende tijd zullen we onze energie moeten investeren in het creëren van levendige campagnes rond de diverse thema’s van de beweging en gezamenlijke discussies over hoe we deze campagnes kunnen versterken en aan elkaar kunnen verbinden. Net als in voorgaande jaren zullen we samen met anderen ons voor deze uitdagingen inzetten.

* namens het bestuur van de Internationale Socialisten

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier

 

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier