Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Zuidoost: ‘geen bewijs voor cliëntelisme’

28 juni 2007 - Raadsleden in Zuidoost hebben zich sterk gemaakt voor subsidies voor organisaties waar ze zelf weer geld van ontvangen, concludeert de Rekenkamer. Volgens PvdA fractievoorzitter Lourens Burgers is er echter geen bewijs voor cliëntelisme.

Volgens de Rekenkamer is er bij zeven raadsleden sprake geweest van belangenverstrengeling en hebben er vier persoonlijk voordeel hiervan gehad. Soms namen raadsleden zelf het initiatief om subsidies voor ‘hun’ organisaties op de agenda van de deelraad te zetten.

De Rekenkamer stelt dat raadsleden actief betrokken zijn bij de subsidieverlening en dat de besluitvorming ad hoc verloopt. Ze telde 227 moties en amendementen in de periode 2004-2006.

In de wandelgangen wordt gesuggereerd dat de PvdA raadslid André Bhola zou moeten ‘opofferen’, maar Burgers zegt dat hij vooralsnog geen reden ziet waarom raadsleden zouden moeten opstappen. Dit zou alleen aan de orde zijn als zou blijken dat zij zichzelf bewust verrijkt hebben.

De Rekenkamer zegt dat raadsleden eigenlijk geen nevenfuncties zouden moeten hebben bij instellingen die (kunnen) worden gesubsidieerd. Bureau Integriteit pleit ook voor een aanscherping van de regels, maar houdt wel de mogelijkheid open dat raadsleden vrijwilliger of gewone medewerker zijn bij een gesubsidieerde instelling.

Burgers vindt de aanbeveling van de Rekenkamer te ver gaan. “Dan krijg je een technocratisch bestuur, waardoor de afstand met de bevolking alleen maar groter wordt. We kiezen er bewust voor dat we raadsleden willen die met hun poten in de modder staan”.

Aanleiding voor het onderzoek was een bericht over belangenverstrengeling in Zuidoost, dat in oktober vorig jaar in de Volkskrant verscheen.

Foto: vrijwilligersactiviteiten bij Anand Joti

UPDATE 1 juli 2007 - De landelijke partijleider Ruud Koole en de Amsterdamse partijleider Lodewijk Asscher van de PvdA hebben vrijdag laten weten dat er wel degelijk stappen worden ondernomen tegen politici die zichzelf bevoordeeld hebben.


Wat hebben de raadsleden gedaan?

De Rekenkamer heeft veertien politici nader doorgelicht:

André Bhola (PvdA) was jarenlang voorzitter van de welzijnsorganisatie Anand Joti, die subsidie ontvangt van het stadsdeel. Voor zijn werkzaamheden voor Anand Joti en andere gesubsidieerde organisaties kreeg hij meer dan tienduizend euro. In 2004 trok de deelraad op zijn initiatief geld uit voor een woongroep gelieerd aan Anand Joti, waar hij zelf ook woont. In 2005 stemde hij voor een subsidie voor een organisatie waarvoor hij zelf betaalde opdrachten uitvoerde. Ook nam hij meerdere malen het initiatief voor besluiten die subsidie opleverden voor Anand Joti.

Bhola heeft regelmatig familieleden ingezet bij projecten van Anand Joti, waar ze ook een vergoeding voor kregen. Ook deden vijf familieleden mee aan een cursus die hij met subsidie van het stadsdeel verzorgde.

Henk Lalji (PvdA) diende in september 2006 een motie in, met als strekking dat er nog eens moest worden gekeken naar de besluitvorming over subsidies voor oudkomersprojecten. Eén van de organisaties waarvan de aanvraag was afgewezen, was HCC Vikaash. Lalji was zelf tot en met juli voorzitter geweest van deze organisatie, waarvoor hij een onkostenvergoeding kreeg. Zijn broer was penningmeester.

Lalji werpt tegen dat HCC Vikaash niet de enige organisatie was die geen subsidie meer kreeg. Verschillende organisaties zouden hem hebben gevraagd om de afwijzing van hun subsidie aan de orde te stellen. “Ik heb gemeend als volksvertegenwoordiger aan dit verzoek gehoor te moeten geven”.

In november werd een motie ingediend waarin werd gevraagd om de subsidie van HCC Vikaash te beëindigen. Volgens Lalji vond de indiener dat de organisatie ‘al rijk genoeg’ was. Hij stemde tegen de motie. “Ik zie niet in waarom ik mij niet zou mogen uitspreken tegen deze motie”.

Ana Alcántara (PvdA) verzweeg dat zij als vrijwilliger gratis mee op reis ging naar Tunesië, gedeeltelijk betaald door subsidie van het stadsdeel.

Henk van de Belt (Leefbaar Zuidoost) verzweeg dat hij vrijwilliger was bij een tennisclub voor jongeren die subsidie kreeg van het stadsdeel. Hij ontving geen vergoeding.

Soebhash Darsan (VVD) verzweeg dat hij vrijwilliger was bij het Holi Divali Comité, dat schoonmaakkosten vergoed kreeg door het stadsdeel. Hij ontving geen vergoeding.

Egbert Doest (PvdA) is eigenaar van een adviesbedrijfje dat de administratie doet voor Stichting Bolletrie. Hij stemde tegen een besluit om de subsidie voor Bolletrie te halveren. Vandaag zei Doest tegen Trouw dat hij zich niet meer laat betalen door Bolletrie sinds hij raadslid is, iets wat de Rekenkamer overigens ook niet beweert.

Willem van Driel (SP) nam het initiatief om subsidie uit te trekken voor sportstimulering en noemde sporthal Gaasperdam als te ondersteunen accomodatie. Hij is zelf bestuurslid bij deze sporthal, een functie die hij niet heeft gemeld.

Mala Eckardt-Angna (PvdA) is actief voor een aantal aan Anand Joti gelieerde organisaties. Ze ontving enkele honderden euro’s aan vrijwilligersvergoedingen. Meerdere malen stemde ze voor subsidies voor organisaties waarvoor ze actief is.

Emile Esajas (Solidariteit Zuidoost, Toekomst 21) heeft verzwegen dat hij onbetaald advies gaf aan stichting Samego, die subsidie ontving van het stadsdeel.

Stephen Kwasi Oduro (PvdA, Leefbaar Zuidoost) verzweeg dat hij actief was voor AMC De Meren, die subsidie ontving van van het stadsdeel. Voor zijn werk kreeg hij een onkostenvergoeding.

Ernest Owusu Sekeyre (GroenLinks, LOS, PvdA) is vice-voorzitter bij Recogin. Hij heeft zich gemengd in besluitvorming over schuldhulpverlening, een dienst die door Recogin wordt aangeboden.

Randy Stena (PvdA) verzweeg dat hij als vrijwilliger gratis mee op reis ging naar Tunesië, gedeeltelijk betaald door subsidie van het stadsdeel.

Maria Tiggelaven (VVD) verzweeg dat ze voetbaltoernooien organiseert voor een sportpark dat subsidie ontvangt van het stadsdeel. Ze krijgt hiervoor geen vergoeding.

Els Verdonk (wethouder, PvdA) verzweeg dat ze vrijwilligerswerk doet bij de Manege voor Gehandicapten die subsidie ontvangt van het stadsdeel. Ze krijgt hiervoor geen vergoeding.

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier