Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Actiegroepen in de clinch over geweld

15 juni 2007 - Andersglobalisten moeten geweld afzweren en afstand nemen van de Internationale Socialisten (IS), schrijft Koen Vink in het blad van Milieudefensie. We wijzen geweld al af, reageert René Danen van het Nederlands Sociaal Forum (NSF). Hij noemt het artikel een ‘aan elkaar gelogen complottheorie’.

Vink is werkzaam voor Milieudefensie, maar schreef zijn artikel op persoonlijke titel. Hij richt zijn pijlen met name op de IS, die sympathie zouden koesteren voor geweld en voor conservatieve islamisten. “Ik heb er een rotgevoel bij dat mijn club samen met die organisatie aan tafel zit”.

De IS vormen een actieve organisatie die in Amsterdam onder meer betrokken was bij een demonstratie op het Mercatorplein nadat een agent een buurtbewoner had doodgeschoten; bij een demonstratie tegen het optreden van Israel in Libanon en bij de Mars tegen Onderdrukking die in april in de Bijlmer werd georganiseerd.

Zowel de IS als Milieudefensie zijn aangesloten bij het NSF. Vink vindt dat het NSF in navolging van het World Social Forum (WSF) in zijn handvest zou moeten opnemen dat het tegen geweld is. “Groepen en individuen die geweld niet afwijzen, zoals de IS, kunnen dan buiten de organisatie van andersglobalistische protesten worden gehouden”.

Danen zegt in een reactie dat Vink niet weet waar hij het over heeft. “Het NSF propageert geen geweld en er is nog nooit geweld gebruikt tijdens acties van het NSF. Wij willen daar niet mee geassocieerd worden”.

In het handvest van het NSF staat overigens al dat organisaties de charter van het WSF moeten onderschrijven als ze mee willen doen. “Als dat daar staat dan heb ik me daar deerlijk in vergist”, reageert Vink, die eraan toevoegt dat dat niets afdoet aan zijn kritiek op de IS.

Die kritiek richt zich onder meer op de betrokkenheid van de IS bij een herdenkingsbijeenkomst na de dood van Hamasleider sheik Yassin. Een woordvoerder van de IS zou toen hebben gezegd dat verzet tegen de Israelische bezetting legitiem is en steun verdient.

“In die context komt dat neer op het goedpraten van zelfmoordaanslagen op gewone burgers, die nog verwerpelijker zijn dan het staatsgeweld van Israel”, meent Vink.

Pepijn Brandon van de IS vindt dit een bizar standpunt. “Yassin is op een illegale manier om het leven gebracht. Hij is vanuit de lucht gebombardeerd, waarbij ook onschuldige burgers zijn omgekomen. Daar hebben wij tegen geprotesteerd. Iedereen zou daar tegen moeten zijn”.

Brandon zegt niet perse tegen geweld te zijn. “Mensen die worden onderdrukt hebben het recht om zich te verzetten. Er zijn omstandigheden denkbaar waarin je geen andere keus hebt dan geweld te gebruiken. Denk aan het verzet tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind. Of trouwens, denk aan Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog”.

Momenteel zijn de omstandigheden anders. “Bij de G8 in Heiligendamm hebben wij op een vreedzame manier massaal verzet geboden door een weg te blokkeren. We zijn toen met veel geweld door de politie verwijderd. Maar dat leek me onder deze omstandigheden een doeltreffende en juiste manier van actievoeren”, aldus Brandon.

Vink zegt dat ook hij niet perse tegen geweld is, maar de vraag is waar je de grens trekt. “De IS zeggen dat Nederland geen echte democratie is, ze noemen Bush een terrorist en ze noemen minister Bot een massamoordenaar. In feite maken ze geen hard onderscheid tussen verzet tegen Israel en verzet tegen Nederland”.

Hij stelt verder dat de IS deel uitmaakt van een mondiale neiging van linkse organisaties om aansluiting te zoeken bij islamisten. In Nederland zou men na de moord op Theo van Gogh met het initiatief Stop de Hetze / Samen tegen Racisme de spanningen in de samenleving hebben aangewakkerd.

Vink erkent dat dit een van de weinige organisaties is in het actiewezen waarin autochtonen en allochtonen samenwerken. “Dat is precies het dubbele. Maar ik vond dat ze een hetze voerden tegen Ayaan Hirsi Ali. Er was geen enkele erkenning voor het feit dat zij ook zaken op de agenda heeft geplaatst”.

Zowel Danen als Brandon vragen zich af wat Milieudefensie beoogt met het artikel. “Dit lijkt me niet bevorderlijk voor de samenwerking binnen de beweging. Ik denk dat de meerderheid van de medewerkers van Milieudefensie hier ook niet achter staat”, aldus Brandon.

De redactie van Milieudefensie Magazine is onafhankelijk.

Foto: borden van de IS tijdens demonstratie tegen het Israelische ingrijpen in Libanon, 22 juli 2006. Meer: artikel Milieudefensie Magazine (pdf), website NSF, IS. Zie verder de reactie van Koen Vink op bovenstaand artikel.

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier


Wat zeggen de basisteksten?

Uit de basisteksten van NSF en WSF valt af te leiden dat men tegen staatsgeweld als controlemiddel is en dat men het vermogen om geweldloos verzet te plegen wil vergroten. Er staat niet dat men tegen geweld is. “De PvdA is ook niet principieel tegen geweld”, reageert René Danen.

Beginselverklaring van het NSF (fragment):
Het NSF wordt georganiseerd door middel van open bijeenkomsten. Elke organisatie die de basistekst van het Wereld Sociaal Forum onderschrijft, kan meeorganiseren.

Charter van het WSF (fragmenten):
10. The World Social Forum is opposed to all totalitarian and reductionist views of economy, development and history and to the use of violence as a means of social control by the State. It upholds respect for Human Rights, the practices of real democracy, participatory democracy, peaceful relations, in equality and solidarity, among people, ethnicities, genders and peoples, and condemns all forms of domination and all subjection of one person by another.

13. As a context for interrelations, the World Social Forum seeks to strengthen and create new national and international links among organizations and movements of society, that - in both public and private life - will increase the capacity for non-violent social resistance to the process of dehumanization the world is undergoing and to the violence used by the State, and reinforce the humanizing measures being taken by the action of these movements and organizations.

 


Graag zou ik een toelichting geven bij het artikel "Actiegroepen in de clinch over geweld" (15 juni).

1. De lezer kan de indruk krijgen dat ik evenmin "per se tegen geweld" ben als de Internationale Socialisten (bij monde van Pepijn Brandon). Ik heb er in het gesprek met de auteur van het bericht (Dirk Kloosterboer) echter geen misverstand over laten bestaan, dat ik weliswaar geen absolute pacifist ben, maar gruw van de vormen van gewelddadig verzet die de IS, blijkens hun houding jegens Hamas en Hezbollah, toelaatbaar acht. Dat behoort juist tot de kern van mijn opiniestuk in het blad Milieudefensie: als het Nederlands Sociaal Forum (NSF), zoals coördinator René Danen in het artikel zegt, niet geassocieerd wil worden met geweld, moet men zich verre houden van clubs die een herdenkingsbijeenkomst van de terreursjeik Yassin van Hamas bezoeken en op uitnodiging van Hezbollah een conferentie van het "Libanese verzet".

2. Verder kan men twisten over hoe duidelijk de beginselverklaring van het NSF is over geweldloos verzet. Strikt genomen ondertekenen de organisaties op de NSF-website alleen de beginselverklaring van het NSF (waarin niets expliciet over geweldloos verzet staat) en niet de basistekst van het WSF (waarin staat dat het gaat om geweldloos verzet). En onder de kop "Over het Sociaal Forum" lezen we op de site: "Alle organisaties die de basisverklaring van het NSF ondersteunen kunnen meedoen". Goed, Dirk Kloosterboer signaleert terecht dat je het wellicht zo moet lezen dat men via de NSF-beginselverklaring ook de WSF-basistekst onderschrijft. Ook als ik dat ten onrechte niet heb gedaan, het aardige is dat ik aan het eind van mijn opiniestuk het NSF oproep om juist het WSF-charter serieus te nemen en met de bepaling over geweldloos verzet in de hand clubs als de IS te weren.
Daarbij maak ik ook attent op bepaling 9. van het WSF-charter, waarin staat dat politieke partijen geen deel uitmaken van het forum. Omdat de IS een politieke (crypto-)partij is, kan ook met deze bepaling de IS de wacht worden aangezegd.

Koen Vink

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier