Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Leden deelraden wantrouwen allochtone collega’s

1 juli 2007 - De subsidieaffaire in Zuidoost heeft een negatief effect op het imago van allochtone raadsleden. Veel deelraadsleden denken dat hun allochtone collega’s minder strenge normen hanteren als het gaat om mogelijke belangenverstrengeling. Er is draagvlak voor een strengere gedragscode.

Dit blijkt uit een peiling van Nieuws uit Amsterdam waar 43 deelraadsleden aan hebben meegedaan.

Naar aanleiding van berichten over belangenverstrengeling meldde Bureau Integriteit (BI) afgelopen donderdag dat sommige allochtone raadsleden extra streng zijn voor zichzelf.

“Ze geven aan dubbelfuncties te weigeren, nauwe contacten te vermijden en zichzelf beperkingen op te leggen als het gaat om het onderhouden van hun netwerk. Ze doen dat, zeggen ze, omdat ze vrezen dat de schijn van belangenverstrengeling eerder gewekt zou worden dan bij autochtone collega’s”, aldus BI.

Nieuws uit Amsterdam vroeg aan deelraadsleden of zij de indruk hebben dat hun allochtone collega’s anders omgaan met mogelijke belangenverstrengeling. Rita Mungra (PvdA, Slotervaart) bevestigt de conclusie van BI. Allochtonen moeten extra voorzichtig zijn, is haar ervaring: “Alles wordt op een weegschaal zorgvuldig afgewogen om te voorkomen dat er vervelende situaties ontstaan”.

Bijna de helft (19 respondenten) denkt echter dat allochtone deelraadsleden juist minder streng voor zichzelf zijn dan hun autochtone collega’s.

Het negatieve oordeel over de allochtone raadsleden heeft veel te maken met de berichtgeving uit Zuidoost. Zo heeft Emile Jaensch (VVD, Oud-Zuid) de indruk dat allochtone raadsleden minder streng zijn, maar hij licht toe: “Ik ken hiervan geen voorbeelden uit mijn directe omgeving. Deze indruk krijg ik uit het rapport over Zuidoost”.

Ook Erna Berends (SP, Noord) denkt dat allochtone raadsleden minder streng zijn, “niet op basis van eigen ervaring, maar vanwege gebeurtenissen in Zuidoost”. Degi ter Haar (D66, de Baarsjes) denkt ook dat er verschil is, maar voegt toe dat allochtone raadsleden in zijn stadsdeel een ‘vlekkeloze reputatie’ hebben.

Tanja van Nieuwenhoven (PvdA, ZuiderAmstel) denkt dat er geen verschil is. “Wat er in Amsterdam Zuidoost is gebeurd, is wellicht eerder tekenend voor dit specifieke stadsdeel en hoeft niets te zeggen over hoe allochtone raadsleden in het algemeen omgaan met mogelijke belangenverstrengeling”.

Ook Coos Hoebe (GroenLinks, De Baarsjes) denkt er zo over.

Mart van de Wiel (OZO, Zuidoost) stelt dat het eerder een kwestie van cultuur dan van etniciteit is. “Een Limburger die van jongs af aan is opgegroeid met de politieke cultuur van verzuiling en het inzetten van de ‘katholieke netwerken’ zal ook in zijn gedrag hierdoor beinvloed zijn”.

Samen met deelraadsleden uit Zuidoost heeft BI een voorstel voor een nieuwe gedragscode ontwikkeld. Daarin staat dat raadsleden geen bestuurslid of directielid mogen zijn bij een gesubsidieerde instelling en dat ze geen rechtstreeks contact mogen hebben met ambtenaren of bestuurders over de toekenning van een subsidie.

Op het punt van mogelijke belangenverstrengeling is de Rekenkamer nog iets strenger. Raadsleden zouden eigenlijk geen enkele functie mogen hebben bij een instelling die subsidie kan krijgen, dus ook niet als vrijwilliger of ‘gewone’ medewerker.

Onder de deelraadsleden die reageerden op de vragenlijst van Nieuws uit Amsterdam is er veel draagvlak voor de code van BI, al vinden 5 respondenten deze te streng. Drieëndertig respondenten hebben de indruk dat de meeste leden van hun deelraad zich nu al aan de regels houden die het bureau voorstelt.

Over de normen van de Rekenkamer zijn de meningen verdeeld. Een substantiële groep (17 respondenten) vindt deze normen te streng. Enkele respondenten vinden ze juist niet streng genoeg.

Sommigen vinden dat het geen probleem hoeft te zijn als raadsleden een functie hebben bij een gesubsidieerde instelling, mits daar op een transparante manier mee wordt omgegaan.

Michèl Tromp (VVD, Geuzenveld): “Ik vind de regels prima, maar ik zie niet in waarom je als raadslid geen functie mag bekleden bij een stichting of bedrijf dat subsidie krijgt als je je onthoudt van beïnvloeding en stemming in de raad. De motivatie overtuigt mij niet”.

Anderen vinden het te ver gaan dat een raadslid geen contact zou mogen hebben met bestuurders of ambtenaren over een subsidie. “Komt zeer bureaucratisch over als alles doorverwezen wordt en de hele ambtelijke en bestuurlijke molen duurt vaak erg lang”, stelt Wanda Pelt (GroenLinks, ZuiderAmstel).

Jeroen van Brederode (D66, Westerpark) heeft ook bezwaar. “Tekenend voor de situatie van Zuidoost is denk ik wel dat er zoveel clubs zijn die subsidie willen hebben. En een PvdA die al die clubs begunstigt. Wellicht is de voorgestelde gedragscode nodig voor Zuidoost waar de subsidieverstrekking al jaren uit de hand gelopen lijkt. Voor de meeste andere stadsdelen gaat het veel te ver”.

Enkele deelraadsleden melden echter dat er in hun stadsdeel ook wel eens iets misgaat. Erna Berends (SP, Noord) zegt dat een collega-raadslid voorstelde om een onderzoeksopdracht te geven aan een organisatie waar haar zoon werkt.

Zie ook: rapportages Bureau Integriteit, Zuidoost: ‘Geen cliëntelisme

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier


Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier