Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

‘Royeer zwarte critici PvdA Zuidoost’

28 mei 2007 - De commissie-Van Thijn, die onderzoek deed naar vermeende misstanden binnen de PvdA Zuidoost, wil dat zwarte critici binnen de afdeling worden geroyeerd. Stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet krijgt kritiek omdat ze geheimzinnig deed over bekeuringen.

De commissie onder leiding van Ed van Thijn is door de PvdA ingesteld naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant eind vorig jaar, waarin het beeld werd geschetst dat politici subsidies gebruiken om macht te kopen. Ook was er kritiek op de manier waarop de kandidaten voor de manier waarop de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar is vastgesteld.

De commissie kiest krachtig partij voor partijvoorzitter Nick Bolte, die onder moeilijke omstandigheden leiderschap zou hebben getoond. Tegelijk oordeelt de commissie zeer negatief over zwarte critici binnen de partijafdeling die zich hebben georganiseerd in het Forum voor Democratie, Gelijkheid en Rechtvaardigheid.

Volgens de commissie verpesten de leden van het Forum de sfeer binnen de lokale PvdA door felle kritiek op partijgenoten, waarbij ‘racistische termen’ niet worden geschuwd. Het Forum spreekt van een Witte Klan die samen met zwarte meelopers de touwtjes in handen heeft binnen de partij.

De commissie vraagt het partijbestuur om op te treden tegen het Forum op basis van artikel 6 van de statuten. Dit artikel gaat over het beëindigen van het lidmaatschap van de partij.

Ook Wesley Amzand, die zich opwierp als tegenkandidaat van Sweet, krijgt stevige kritiek. De commissie heeft de indruk dat hij zich heeft beziggehouden met ‘ronselpraktijken’.

Dit zou blijken uit het feit dat tientallen leden hem anoniem steunen, maar dat niemand het openlijk voor hem opneemt tijdens vergaderingen. In 2001 werd Amzand beschuldigd van het massaal werven van nieuwe leden om zijn eigen kandidatuur te steunen.

Over Sweet (foto) oordeelt de commissie een stuk milder, al had ze actiever naar buiten moeten treden over de bekeuringen die ze had gekregen wegens rijden onder invloed. Volgens de huidige integriteitscode van de PvdA zou zulk gedrag misschien aanleiding zijn om ‘maatregelen’ tegen haar te nemen, maar die code was destijds nog niet van kracht, aldus de commissie.

Het rapport van de commissie-Van Thijn maakt een merkwaardige indruk, omdat het grotendeels voorbij gaat aan de kritiek in de Volkskrant die de aanleiding vormde voor het onderzoek.

Voor een deel heeft dit ermee te maken dat de subsidieverlening niet was opgenomen in de onderzoeksopdracht voor de commissie. De Rekenkamer en het Bureau Integriteit van de gemeente doen al onderzoek naar dit thema.

Dit betekent wel dat de zaak nog niet is afgedaan, zo realiseert ook de commissie zich. Mocht blijken dat er sprake is van ‘belangenverstrengeling of anderszins onoorbare praktijken’, dan moeten de betrokkenen zonodig ook uit de partij worden gezet, aldus de commissie.

Zie ook: PvdA, Misbruik subsidies Zuidoost

UPDATE 28 oktober 2007 - Naar aanleiding van bovenstaand bericht laat Wesley Amzand het volgende weten:

Dat ondergetekende zich bezig gehouden heeft met ronselpraktijken is klinkklare onzin. Ik ben door meer dan honderd leden van de PvdA Zuidoost voorgedragen voor het lijsttrekkerschap in Amsterdam Zuidoost. Deze leden hadden getekend. De namen en adressen stonden vermeld. Wat niet is onderzocht door van Thijn c.s. is dat een of meer leden van de kandidaatstellingscie leden gebeld hebben met leden die voor mij hadden getekend. Opmerkingen ‘waarom steunen jullie Amzand? Nee, jullie moeten de andere kandidaat steunen etc'. Dit gegeven is onder de aandacht gebracht van de cie van Thijn c.s., doch niet onderzocht. Bewust niet? De kandidaatstellingscie behoort zich volstrekt afzijdig te houden, maar vooral niet partijdig bezig te zijn. De kandidaatstellingscie diskwalificeerde zichzelf. Op de dag van de kandidaatstellende vergadering was het hoogstpersoonlijk de voorzitter van de kandidaatstellingscie mevr. H.B. die leden naar hun voorkeur vroeg. Op het moment waarop mevrouw L. haar voorkeur voor mij uitsprak werd zij belaagd door mw. H.B. Ik kwam vervolgens mevrouw L tegen op de vergadering. Zij was helemaal over haar toeren en wilde de vergadering meteen verlaten. Haar reactie: 'ik wist niet dat het zo erg was; ik ben vreselijk geschrokken, is dit de democratie van de PvdA? Werkt dit zo?'

Niemand heeft mij anoniem gesteund. De namen en adressen waren bekend. Bij zowel de kandidaatstellingscie als de cie van Thijn. Dat niemand het woord gevoerd heeft voor ondergetekende op de bewuste vergadering had eerder te maken met intimidaties die op verschillende momenten door verschillende personen plaatsvond.


 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier

 

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier