Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

VVD: sociale criteria voor bedrijven

15 november 2006 – Bedrijven die voor de gemeente werken moeten stageplekken aanbieden of mensen uit de bijstand in dienst nemen. Dit principe moet ook worden toegepast op de 421 miljoen euro die de gemeente in de Zuidas steekt, zo vinden VVD, PvdA en SP. De PvdA gaat hierover vragen stellen aan wethouder Ahmed Aboutaleb.

Verschillende gemeenten hebben inmiddels goede ervaring opgedaan met ‘contract compliance’. Dit houdt in dat bedrijven aan sociale voorwaarden moeten voldoen om een opdracht, subsidie of vergunning van de gemeente te kunnen krijgen. Een ruime raadsmeerderheid wil dat Amsterdam zo’n systeem invoert, maar D66 is tegen.

De gemeente overweegt om contract compliance in te voeren, maar wil bedrijven die actief zijn op de Zuidas vooralsnog buiten schot laten. PvdA, VVD en SP zien daar geen reden voor. Emre Ünver (PvdA): “Als we een systeem van contract compliance hebben dat werkt, dan moeten we het in de hele stad toepassen”.

Frans Beishuizen (VVD) en Remine Alberts (SP) benadrukken dat contract compliance alleen zin heeft als de gemeente ook sancties kan opleggen als bedrijven de gemaakte afspraken niet uitvoeren. Alberts: “Bedrijven zullen altijd ontsnappingsmogelijkheden zoeken. Er moeten sancties zijn om het af te dwingen”.

Ünver houdt een slag om de arm als het gaat om de toepassing van sancties, maar vindt wel dat gemonitord moet worden of bedrijven de afspraken nakomen. Hij gaat in de commissie werk en inkomen vragen hoe het zit met de voortgang van de plannen om contract compliance in te voeren.

Beishuizen (foto), als jurist gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht, benadrukt dat de voorwaarden wel moeten voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Ook vindt hij dat de kosten in verhouding moeten staan tot de resultaten. Hij vreest dat bedrijven hogere kosten zullen berekenen als ze stageplaatsen moeten aanbieden of werklozen in dienst moeten nemen.

Rotterdam en Dordrecht hebben onderzoek gedaan naar de financiële consequenties van contract compliance. Hieruit zou blijken dat bedrijven geen hogere prijzen gaan vragen als er sociale voorwaarden worden gehanteerd. Als gevolg van de marktwerking zoeken ze creatieve oplossingen binnen het beoogde budget.

“Als er onderzoek is waaruit blijkt dat het geen prijsopdrijvende werking heeft, dan ben ik daar erg benieuwd naar”, aldus Beishuizen.

Raadsleden vinden verder dat er geen onrealistische eisen moeten worden gesteld aan bedrijven. Ünver: “Een ICT-bedrijf heeft misschien geen banen voor werknemers die uit de bijstand komen. Maar zo’n bedrijf kan dan weer wel stageplekken aanbieden”.

Petra Hoogerwerf (D66) is tegenstander van contract compliance. De gemeente moet sociaal gedrag niet aan bedrijven opdringen, maar uitgaan van hun goede bedoelingen. Ook kan de gemeente bedrijven ondersteunen als ze werklozen in dienst nemen. Met dit laatste zijn de andere fracties het eens.

Onder Amsterdammers is er veel steun voor contract compliance. Afgelopen zomer bleek uit een peiling van O+S dat 74% vindt dat bedrijven die voor de gemeente werken, verplicht moeten worden om werklozen in dienst te nemen. Er is zelfs nog meer steun voor een verplichting om scholieren aan een stageplek te helpen: 86% is het hier mee eens.

GroenLinks en CDA zagen vanwege de verkiezingsdrukte geen gelegenheid om vragen over het onderwerp te beantwoorden.

Achtergrond:

 

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier