Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Illegalenpremie ter discussie

11 oktober 2006 – Volgens het nieuwe prestatiecontract krijgt de politie een bonus als ze erin slaagt om volgend jaar 11.883 illegalen op te pakken. Morgen zal de gemeenteraad burgemeester Job Cohen om opheldering vragen. Inmiddels worden ook elders vragen gesteld.

(toegevoegd: Leeuwarden, Groningen, Utrecht, Rotterdam, Drachten)

AMSTERDAM
Deelraadslid Jelle Houtsma (PvdA) trok als eerste aan de bel. De gemeente moet niet meewerken aan een illegalenjacht en zonodig overgaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid, zo zei hij tegen Nieuws uit Amsterdam. Inmiddels hebben D66, SP en GroenLinks vragen gesteld over het onderwerp. Judith Sargentini (GroenLinks) noemde de illegalenpremie ‘inhumaan’. PvdA-fractievoorzitter Manon van der Garde maakt zich ook zorgen en gaat de burgemeester donderdag om opheldering vragen.
Sargentini en Van der Garde, Houtsma, GroenLinks, SP, D66

Inmiddels heeft de raad een motie aangenomen waarin de burgemeester wordt gevraagd om te zorgen dat de premie geschrapt wordt.

DEN HAAG
In Den Haag vrezen GroenLinks, HSP, PvdA, D66 en SP dat de illegalenpremie “tot verwerpelijke praktijken kan leiden, zoals discriminatie op uiterlijk en het opjagen van illegalen als slachtoffers van vrouwenhandel en uitgeprocedeerde asielzoekers die, al of niet met kinderen, geen kant op kunnen”. Ze vragen het college (PvdA, GroenLinks en VVD) om de afspraak te wijzigen of een voorbehoud te maken.
GroenLinks

HOORN
D66 plaatst kanttekeningen: “Het oppakken van illegalen kan nooit een doel op zich zijn'', aldus raadslid en oud-wethouder Arthur Helling van de D66-fractie in Hoorn in het Noordhollands Dagblad. “En daar lijkt het nu wel op”. De burgemeester is een partijgenoot van Helling.
Helling, D66

ZAANSTAD
Erik Schaap van de plaatselijke partij Rosa in het Noordhollands Dagblad: “Het leidt ertoe dat onschuldige mensen in de cel zullen belanden. Denk maar aan dat Chinese jongetje Hui die nu ook vastzit. Want veel van de vreemdelingen kunnen het land niet uit. En illegaliteit op zich is niet strafbaar”. De partij vreest verder dat “door de in het prestatiecontract vastgelegde afspraak om ‘vreemdelingen’ te gaan controleren op hun verblijfsdocumenten risico’s op selectieve controles ontstaan, waarvan met name mensen met een gekleurde huid of een buitenlands klinkende naam het slachtoffer worden”, zo blijkt uit schriftelijke vragen.
Schaap, Rosa

TILBURG
D66 heeft vragen gesteld. “Dergelijke prestatie contracten werken averechts, de politie zal vooral gezinnen met kinderen oppakken omdat die makkelijker op te sporen zijn dan bijvoorbeeld criminelen illegalen. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn”, aldus Peter van Gool, raadscommissielid voor D66 in Tilburg.
Inmiddels heeft ook GroenLinks vragen gesteld: “Bent u het met ons eens dat een heksenjacht op illegalen geen wezenlijke bijdrage levert aan de veiligheid van burgers in de regio?”
GroenLinks

FRIESLAND
Het PvdA-statenlid Wietze de Haan vraagt zich af: “Hoe zit het eigenlijk met dergelijke prestatiecontracten in het Noorden? En dan specifiek in Fryslân? Men zal hier wel wijzer zijn.......Toch......”
De Haan

Korpschef Berndsen heeft toegezegd dat er geen heksenjacht op illegale vreemdelingen komt. De burgemeesters van Wûnseradiel, Smallingerland, Boarnsterhim, Dantumadeel en Opsterland hebben grote bezwaren tegen de prestatieafspraken. Veel Friese burgemeesters willen dat de politie niet meewerkt aan de uitvoering ervan, maar Korpsbeheerder Dales zei dat zij niets te zeggen hebben over de vreemdelingenpolitie (bron: Friesch Dagblad).

LEEUWARDEN
De SP heeft vragen gesteld. De partij maakt zich zorgen dat de politie extra op allochtonen gaat letten en vraagt zich af of de afspraak niet strijdig is met het beleid van de gemeente om vluchtelingen, die door falend regeringsbeleid tussen wal en schip vallen, te helpen. De politie moet gewoon haar werk doen: misdrijven oplossen en criminaliteit terugbrengen.
SP

GRONINGEN
D66: “Wij zijn als oppositiepartij het met veel zaken in het collegeprogramma niet eens, maar wel met de stevige stellingname dat wij als gemeente alles doen voor uitgeprocedeerde asielzoekers, zeker als het gezinnen betreft. Het bevreemdt D66 dan ook in hoge mate dat er onder dit college een prestatiecontract wordt getekend voor het oppakken van mensen”.
Van de Wilt, D66

Inmiddels heeft de raad een motie aangenomen waarin de burgemeester wordt gevraagd om te zorgen dat de premie geschrapt wordt.

UTRECHT
GroenLinks heeft vragen gesteld, in november wordt het prestatiecontract geagendeerd.

ROTTERDAM
In Rotterdam heeft Theo Cornelissen (SP) aan de bel getrokken: “Alles moet in het werk gesteld worden dat niet eind volgend jaar een opeens een klopjacht op illegalen georganiseerd wordt. In een fatsoenlijke stad hoort dat niet thuis”.
SP

Fractievoorzitter Peter van Heemst (PvdA) liet aan Nieuws uit Amsterdam weten dat er in de Amsterdamse PvdA-fractie ‘geen groot gevoel van verontwaardiging’ is over het onderwerp. Zolang de politie op een ‘beheerste’ manier te werk gaat is er geen probleem, aldus Van Heemst. Gevraagd naar het verschil met de Amsterdamse PvdA, die een motie tegen de prestatieafspraken steunde, stelt Van Heemst met enige trots dat Rotterdam ‘een meer praktische stad’ is.

DRACHTEN
De Interkerkelijke werkgroep voor vluchtelingen in Drachten heeft in een open brief de politiek opgeroepen om problemen van uitgeprocedeerde asielzoekers onder ogen te zien. Onder deze groep is er veel onrust door de prestatieafspraken (bron: Friesch Dagblad).

VELSEN
Met steun van vrijwel de gehele raad is een motie aangenomen tegen de illegalenpremie.

AANVULLINGEN?
tips@nieuwsuitamsterdam.nl

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier


Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier