Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Duwen en trekken in het stemlokaal

6 september 2006 – De leden van de stembureau’s in Bos en Lommer moesten bij de lokale verkiezingen in maart tientallen keren fysiek ingrijpen om te voorkomen dat allochtone kiezers hulp kregen bij het stemmen van hun partner of kinderen. De Ombudsman noemt de gang van zaken ‘niet behoorlijk’ en vindt dat er moet worden nagedacht over een verruiming van de Kieswet.

Regelmatig gingen de leden van de stembureau’s met mensen in discussie om ze uit te leggen dat het niet is toegestaan om voor anderen te stemmen of met ze mee te lopen naar de stemcomputer. “Als dat niet hielp, ging de voorzitter of de vice-voorzitter tussen beide personen staan, om door deze fysieke barrière inmenging te voorkomen”.

Een voorzitter van een stembureau schat dat het ongeveer twintig keer nodig was om fysiek in te grijpen. Ook op andere stembureau’s moest men “op alle mogelijke manieren regelmatig ingrijpen”, aldus ombudsman Ulco van de Pol. Het algemene beeld is dat het ‘zeer onrustig’ is geweest.

Kiezers wilden zich laten helpen omdat ze analfabeet waren, taalproblemen hadden of moeite hadden met de nieuwe stemcomputer. Door de hulp bij het kiezen ontstaat echter het risico dat hun stemgedrag wordt beïnvloed.

Sommigen wisten niet goed waar de verkiezingen over gingen. Zo kwam er iemand met een briefje ‘ik moet op Wouter Bos stemmen’, terwijl die natuurlijk geen kandidaat was bij de lokale verkiezingen.

KIESWET
De stembureau’s hebben improviserend naar oplossingen gezocht, bijvoorbeeld door ter plekke machtigingen te regelen, wat eigenlijk niet mag. Bij de komende verkiezingen verzorgt de gemeente de instructie van de stembureau’s. Op deze manier hoopt men ongelijkheid te voorkomen.

Ook worden stemlokalen zodanig ingericht dat er gemakkelijker toezicht kan worden gehouden op wat er gebeurt bij de stemcomputer.

De ombudsman hoopt dat er een landelijke discussie komt over de kieswet. Die voorziet wel in ondersteuning aan mensen met een lichamelijke beperking, maar is zeer streng als het gaat om andere belemmeringen. Als je een hoge opkomst belangrijk vindt, dan zou je op zijn minst moeten nadenken over een verruiming van de kieswet, aldus Van de Pol.

Het onderzoek van de ombudsman was ingesteld op verzoek van stadsdeel Bos en Lommer. De VVD-raadslid Bas van ’t Wout zal morgen in de commissie algemene zaken bepleiten dat er onderzoek komt naar hoe de verkiezingen zijn verlopen in de rest van de stad. De ombudsman verwacht dat dezelfde problemen zich zullen hebben voorgedaan in alle stadsdelen waar veel allochtonen wonen, daar is volgens hem geen apart onderzoek voor nodig.

Ook zijn de aanbevelingen gericht op de hele stad, niet alleen Bos en Lommer. Bovendien heeft de ombudsman het huidige onderzoek extra snel afgerond om te zorgen dat de aanbevelingen kunnen worden benut bij de voorbereidingen voor 22 november. Een vervolgonderzoek zou als mosterd na de maaltijd komen.

IMAGO
Van ’t Wout: “Als raadslid en als inwoner van deze stad zou ik het toch wel heel fijn vinden om te weten hoe grootschalig het probleem precies is. Tenslotte is het niet niets, het gaat om het functioneren van de democratie”. Ook wijst hij erop dat bij deelraadsverkiezingen zes stemmen soms de doorslag kunnen geven.

Mocht het probleem erg groot zijn, dan moet misschien de procedure bij het vaststellen van de verkiezingen worden aangepast, zodat de uitslag alsnog kan worden gecorrigeerd of ongeldig kan worden verklaard, aldus de VVD-er. Ook sluit hij niet uit dat er meer mogelijkheden moeten komen om met de stemcomputer te oefenen, mocht uit vervolgonderzoek tenminste blijken dat daar het probleem zit.

Van ’t Wout zegt zich verder zorgen te maken over het imago van de hoofdstad vanwege de ‘knullige’ manier waarop de verkiezingen zijn georganiseerd. Daarbij doelt hij niet alleen op de problemen in Bos en Lommer, maar ook op het feit dat Amsterdam als één van de laatste gemeenten overstapte op de stemcomputer en dat vervolgens bij enkele stembureau’s de stroom uitviel.

Zie ook: Ombudsman, Verkiezingen

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier


Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier