Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Aftreden om subsidie

2 juli 2006 – Vorig jaar legde deelraadslid André Bhola (PvdA) zijn voorzitterschap van de stichting Anand Joti neer, mede om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Anderen zijn minder rigoreus. Integriteit is in veel stadsdelen wel een onderwerp van discussie.

Bhola is raadslid en inmiddels raadsvoorzitter in Zuidoost. Anand Joti heeft van het stadsdeel een eenmalige subsidie ontvangen van vijfduizend euro. Bhola heeft niet alleen zijn voorzitterschap bij de stichting neergelegd; bij de besluitvorming over de subsidie deed hij niet mee aan de discussie en aan de stemming.

Overigens was de schijn van belangenverstrengeling niet de enige reden om het voorzitterschap neer te leggen. “Het ging me ook om de werkdruk. Ik heb de leeftijd bereikt om ook jongeren een kans te geven, en gelukkig was er een goede opvolger beschikbaar”, aldus Bhola.

Men kan zich afvragen of het vanuit het opzicht van integriteit wel nodig was om de bestuursfunctie neer te leggen. De fractievoorzitter van de PvdA in Zuidoost, Lourens Burgers, twijfelt: “Ik vind dat een hele lastige”.

MARKT
“We willen raadsleden die dicht bij de bewoners staan en die actief zijn in de samenleving, daar selecteren we ze ook op”, aldus Burgers. “Maar het is uitermate belangrijk om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Daar moet je heel alert op zijn”.

De stadsdelen houden de nevenfuncties van hun raadsleden bij in een openbaar register en ze hanteren een gedragscode. Over het algemeen staat in die code dat raadsleden de schijn van belangenverstrengeling moeten vermijden, maar dat het vooral hun eigen verantwoordelijkheid is hoe ze daarmee omgaan.

In de praktijk komt het niet zo vaak voor dat deelraden besluiten nemen waarbij de persoonlijke belangen van een raadslid in het geding zijn, zo blijkt uit informatie van enkele griffies. In Noord is er in de raad gesproken over plaatsen op de markt, terwijl een raadslid zelf ook een plek op die markt heeft. Dit raadslid heeft niet meegedaan aan de discussie en de stemming over het onderwerp.

In Oost heeft de raad een besluit genomen over een nieuwe bestemming van Huize Frankendael, dat bewoond wordt door de moeder van een raadslid. Ook hier heeft het raadslid niet deelgenomen aan de discussie en de stemming.

FAMILIEBEDRIJF
De griffie in Zuidoost meldt dat het ‘een enkele keer’ voorkomt: “subsidie aan een organisatie waar een raadslid in het bestuur zit of anderszins direct bij is betrokken, een opdracht aan een organisatie waarbij een raadslid werkt of belang heeft, zelfs bij maatregelen in de straat waar een raadslid woont, onthoudt men zich meestal van meedoen aan de besluitvorming”.

Ook in Centrum komt het ‘sporadisch’ voor dat een raadslid zich onthoudt van stemming. “Dit is de eigen verantwoordelijkheid van het raadslid en wordt door ons niet geregistreerd”, aldus de griffie.

In ZuiderAmstel is in de vorige raadsperiode discussie geweest over een raadslid dat als ‘papieren directeur’ fungeerde bij een familiebedrijf dat zich bezighoudt met projectontwikkeling. Het bedrijf bleek echter geen projecten in het stadsdeel te doen. De kwestie is inmiddels achterhaald omdat het raadslid is afgetreden als directeur.

In veel stadsdelen nemen raadsleden deel aan een cursus, die wordt georganiseerd door het bureau Integriteit van de gemeente. Zo ook in Zuidoost. PvdA-voorman Burgers: “Tijdens zo’n cursus worden er heel prangende vragen gesteld. Iedereen maakt van zichzelf een risicoanalyse. Je gaat bij jezelf na: wat beweegt mij precies om een bepaald standpunt in te nemen”.

FIETSLICHT
Landelijk heeft de PvdA een half jaar geleden een eigen gedragscode opgesteld voor politici, waarin staat dat zij ook in hun vrije tijd politicus zijn. “Ze zijn geen modelburgers, maar ze hebben wel een voorbeeldfunctie. Ook als ze even geen politicus zijn, kan hun handelen hun geloofwaardigheid als politicus of de geloofwaardigheid van hun eigen partij aantasten”, aldus de code.

Burgers vindt deze formulering vrij ver gaan: “Natuurlijk hebben politici een voorbeeldfunctie, maar ik vind dat je ook mens mag zijn. Als iemand bijvoorbeeld een keer zonder licht heeft gefietst, dat mag natuurlijk niet, maar ik vind dat je iemand zoiets niet euvel mag duiden”.

Met dit voorbeeld doelt Burgers niet op oud-wethouder Rob Oudkerk, maar op de huidige stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet, van wie onlangs bekend werd dat ze in 2003 twee keer met alcohol achter het stuur zat. “We hebben toen nog eens zorgvuldig haar hele verleden uitgezocht, en het bleek dat ze op negentienjarige leeftijd een bekeuring heeft gehad wegens zonder licht fietsen”.

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier


Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier