Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Geen sociale voorwaarden Zuidas-miljoenen

4 juni 2006 – Van bedrijven die opdrachten van de gemeente krijgen, zal in de toekomst worden verwacht dat ze stageplekken creëren of werklozen aan een baan helpen. Het is echter niet de bedoeling om sociale voorwaarden te verbinden aan de honderden miljoenen die de gemeente investeert in de Zuidas, zo laat de woordvoerder van wethouder Ahmed Aboutaleb weten.

In het programakkoord wordt ‘contract compliance’ genoemd als middel om meer stageplekken te creëren. Het idee hierbij is dat er sociale afspraken worden gemaakt bij de aanbesteding van opdrachten. Naar verwachting komt de wethouder na de zomer met een uitwerking.

Andere steden zijn Amsterdam al voorgegaan. Zo hanteert Rotterdam al jaren de regel dat aannemers vijf procent van de bouwsom moeten gebruiken om werklozen in dienst te nemen. Jaarlijks worden op deze manier honderdtachtig mensen aan werk geholpen, waarvan ruim de helft deze baan ook weet te behouden. Rotterdam wil de vijfprocentsregeling ook gaan toepassen in andere sectoren, zoals de schoonmaak.

Uit een recent FNV-onderzoek blijkt dat 23% van de gemeenten inmiddels vergelijkbare regelingen hanteert. Daarnaast zijn tientallen gemeenten bezig om plannen te ontwikkelen. Als gevolg van de nieuwe bijstandswet hebben gemeenten een financiële prikkel om bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen. Elke uitkering die wordt beëindigd, levert een besparing op van veertienduizend euro per jaar.

De gemeente Maastricht, die ook contract compliance wil gaan invoeren, heeft een onderzoek laten doen naar de ervaring die hiermee tot dusver is opgedaan. Uit het rapport ‘Werk maken van werk’ blijkt dat het instrument niet leidt tot hogere kosten voor de gemeente.

SANCTIES
Ondernemers die voor het blok worden gezet, blijken namelijk erg inventief te zijn om binnen het beoogde budget stageplekken of banen voor werklozen te creëren. Wel is het belangrijk dat de gemeente de mogelijkheid heeft om sancties op te leggen als bedrijven zich niet aan de afspraken houden.

De methode is vooral geschikt voor sectoren met veel laaggeschoold werk, zoals de bouw, groenvoorziening, schoonmaak, havenwerk, onderhoudswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, vervoer en tuinbouw.

In Amsterdam lijkt men bij de invoering van sociale voorwaarden te kiezen voor een ‘zachte’ variant, waarbij de nadruk eerder ligt op samenwerken dan op afdwingen. Ook wil de gemeente eigen geld investeren om werkplekken bij bedrijven te realiseren.

Uit het onderzoek dat de gemeente Maastricht heeft laten verrichten, blijkt dat gemeenten best wat hardere eisen kunnen stellen. “Stel je als gemeente niet te bescheiden op, werkgevers kunnen zeer creatief zijn bij het vinden van oplossingen”, aldus het rapport.

In januari zei Aboutaleb in Het Parool dat de gemeente veel geld investeert in infrastructurele projecten, maar dat er nog te weinig in mensen wordt geïnvesteerd. Om te bevorderen dat bijstandsgerechtigden op de Zuidas werk kunnen vinden, heeft hij iemand van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling aan het Zuidasproject gekoppeld, zo gaf hij aan.

De woordvoerder van Aboutaleb, Herbert Raat, laat echter weten dat vooralsnog niet wordt overwogen om sociale voorwaarden te verbinden aan de honderden miljoenen euro’s die de gemeente investeert in de Zuidas.

Zie ook:
Succesfactoren voor contract compliance
Banen weg uit Zuidoost?

 

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier


Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier