Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Rechten voor illegalen

24 mei 2006 – Illegalen hebben het moeilijk, maar ze zijn niet helemaal rechteloos. Dit blijkt uit het boekje Basisrechten voor Ongedocumenteerden, dat vanmiddag in Akantes werd gepresenteerd. Vakbond FNV Bondgenoten wil zich hard gaan maken voor illegale werknemers, vertelde hoofdbestuurder Anja Jongbloed.

“Het lijkt bijna een contradictio in terminis om te spreken over rechten van illegalen”, zo zei Rian Ederveen van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS). “Het feit dat ze illegaal zijn betekent voor veel mensen automatisch dat ze dus ook rechteloos zijn”.

“Die houding verandert echter vaak wanneer men zelf met illegalen in contact komt. Bijvoorbeeld wanneer het om een collega gaat, of om een vriendje van je kind”.

Hoewel de rechtspositie van illegalen zwak is, hebben ze wel bepaalde rechten, bijvoorbeeld als het gaat om hun positie als huurder of werknemer. Ook hebben ze recht op medisch noodzakelijke zorg.

Voor hulpverleners maakte LOS samen met het Ondersteuningscomité Illegale Arbeiders (Okia) en stichting Searchweb een boekje waarin wordt beschreven op welke rechten illegalen zich kunnen beroepen. Daarnaast wordt een campagne gestart om het onderwerp hoger op de agenda te krijgen.

BANEN
Jongbloed vertelde dat de positie van arbeidsmigranten een moeilijk onderwerp vormt binnen de vakbeweging. “Veel leden zijn bang dat hun banen op het spel staan. Waarom gaat de vakbond het dan ook nog eens voor die mensen opnemen, zo vragen zij zich af”.

In het kader van de ‘Gelijk werk gelijk loon’-campagne is hierover uitgebreid gediscussieerd met leden. “Op deze manier zijn we erin geslaagd om een brug te slaan, om bij de leden meer begrip te kweken voor de positie van migranten”.

De campagne richt zich op het tegengaan van uitbuiting van bijvoorbeeld Poolse migranten, met als achterliggende gedachte dat uitbuiting van één groep uiteindelijk negatief uitpakt voor alle werknemers.

In de toekomst zou de campagne ook aandacht moeten besteden aan de positie van illegale werknemers, aldus Jongbloed. Daarnaast wil ze dat de bond op lokaal niveau informatie over hun rechten gaat verspreiden, bijvoorbeeld via spreekuren.

Binnen de FNV gaat Jongbloed zich sterk maken voor het standpunt dat het werk van de Arbeidsinspectie moet worden losgekoppeld van de controle op illegaliteit. Werknemers met een klacht over de arbeidsomstandigheden moeten de hulp van de inspectie kunnen inroepen, zonder dat ze daardoor zelf het land uit worden gezet.

KOMKOMMERS
Waarom dit belangrijk is, bleek uit een voorbeeld dat werd aangedragen door Marijke Bijl van Okia. Een illegale werknemer die onder hoge druk moest werken kreeg een ongeluk met een machine om komkommers in te pakken, waardoor hij een vinger verloor.

Bijl nam contact op met drie regiokantoren van de Arbeidsinspectie om te vragen wat zij hierin zouden kunnen betekenen. Ze waren geïnteresseerd om het geval te onderzoeken, maar dan zou de man zich eerst moeten melden.

Niet alleen zou hij op deze manier zelf het risico lopen om het land uit te worden gezet, maar ook zijn collega’s die nog bij het bedrijf werkten. De medewerkers van de Arbeidsinspectie snapten het probleem, maar hadden er geen oplossing voor.

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst waren er verder presentaties van de Commission for Filipino Migrant Workers en van het Juridisch Loket.

LOS, Okia en Searchweb gaan het rechtenboekje verspreiden onder hulpverleners, migrantenorganisaties en andere instanties. Daarnaast starten zij een campagne om in beeld te brengen welke knelpunten zich voordoen wanneer illegalen hun rechten willen uitoefenen.

Contact: LOS

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier