Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Zuid-Europeanen afgeschaft

18 mei 2006 – Amsterdam gaat allochtonen anders tellen, waardoor hun aandeel daalt van 40% naar 34%. Zuid-Europeanen worden niet langer als aparte groep beschouwd. “Als je de redenering van Amsterdam consequent doorvoert zou je Surinamers ook niet meer als allochtonen moeten aanmerken”.

In de nieuwe definitie van de dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) worden de 17.933 Zuid-Europeanen niet langer als aparte groep beschouwd, omdat er bij deze groep al ‘geruime tijd’ geen sprake zou zijn van sociaal-economische achterstand.

BEELDVORMING
“Het verbaast mij dat Amsterdam hierin afwijkt van het Rijk, dat Zuid-Europeanen wel als doelgroep van het integratiebeleid beschouwt”, reageert Lucía Lameiro García, directeur van het Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen (LIZE).

Lameiro García bestrijdt dat er geen sprake zou zijn van achterstand bij deze groep. “Sociaal-economisch gezien nemen Zuid-Europeanen een tussenpositie in, ergens tussen de Turken en Marokkanen enerzijds en de Nederlanders anderzijds”.

“Wat dat betreft is hun situatie vergelijkbaar met die van de Surinamers, dus als je de redenering van Amsterdam consequent doorvoert zou je die ook niet meer als allochtonen moeten aanmerken”.

Daarnaast voert de LIZE-directeur aan dat de maatregel van O+S de negatieve beeldvorming in stand houdt. “Je ziet telkens dat de definities zodanig worden versmald dat ze alleen maar betrekking hebben op de groepen die met problemen worden geassocieerd. Momenteel zijn dat vooral de moslims”.

DIPLOMATENKINDEREN
“Op deze manier hou je het negatieve beeld in stand dat er altijd iets aan de hand is met de allochtonen. Terwijl de werkelijkheid veel diverser is”.

O+S heeft over de aanpassing contact gehad met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Naast Amsterdam zullen ook veel andere gemeenten hun allochtonen op een andere manier gaan tellen. Het LIZE is hierover niet geraadpleegd.

Volgens de oude definities woonden er in Amsterdam 294.735 etnische minderheden, volgens de nieuwe definities zijn er 255.169 niet-westerse allochtonen. Het verschil is het grootste in Oud-West, Centrum en Oud-Zuid.

De Oost-Europeanen verhuizen van de ‘overige niet-geïndustrialiseerde landen’ naar de ‘westerse allochtonen’. Mensen die zelf in het buitenland zijn geboren, maar met Nederlandse ouders, worden voortaan zelf ook als autochtoon beschouwd. Het gaat dan vaak om diplomatenkinderen en kinderen van Nederlandse expats.

 

 

Nieuws uit Amsterdam ontvangen? Klik hier


Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier