Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

In deelraad wel steun voor D66

10 mei 2006 - Mag D66 extra duoraadsleden inzetten om volwaardig mee te kunnen doen aan het debat in de raad? De gemeenteraad vindt van niet, maar stadsdelen hebben meer oog voor de belangen van kleine fracties. Gisteravond werd het reglement in Oud-West zelfs speciaal voor dat doel geamendeerd.

Raadsleden kunnen zich laten ondersteunen door zogenaamde duoraadsleden, die wel mee mogen doen aan debatten maar geen stemrecht hebben. Dit is een manier om burgers actief bij de politiek te betrekken. Daarnaast biedt het een oplossing voor kleine fracties, die te weinig raadsleden hebben om volwaardig aan alle vergaderingen deel te kunnen nemen.

Vorige week deed D66 het voorstel om kleine fracties in de gemeenteraad de mogelijkheid te bieden om extra duoraadsleden aan te stellen. De PvdA-fractie heeft dit voorstel vooralsnog tegengehouden. Het aantal duoraadsleden moet een weerspiegeling zijn van het aantal ‘echte’ raadsleden, aldus de partij.

MACHTSDENKEN
Het Parool zag hierin een bewijs voor het machtsdenken van de PvdA. De PvdA heeft als grootste partij zelf niet zo’n behoefte aan duoraadsleden, omdat ze al genoeg echte raadsleden heeft.

Stadsdelen kiezen vaak voor een systeem dat juist wel extra ruimte biedt aan kleine fracties, zo blijkt uit navraag bij de griffies. In Oud-West en Zeeburg mag elke fractie drie duoraadsleden aanstellen, ongeacht de grootte van de fractie. ZuiderAmstel heeft hetzelfde systeem, maar dan met twee duoraadsleden per fractie.

In Slotervaart is de praktijk dat fracties niet meer dan drie duoraadsleden aanstellen. Hier geldt als voorwaarde dat een duoraadslid zelf op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen moet hebben gestaan.

Centrum kent een tussenvariant, waarbij grote fracties vier duoraadsleden mogen aanstellen, middelgrote fracties drie, en kleine fracties twee.

Sommige stadsdelen werken met een maximaal aantal vertegenwoordigers dat per fractie aan een commissievergadering mag deelnemen. In Osdorp gaat het om twee of drie personen al naar gelang de grootte van de partij. In Oud-Zuid mag elke fractie, ongeacht de grootte, drie personen afvaardigen.

VERGOEDING
In Oud-West werd gisteravond een tijdelijk reglement vastgesteld, dat bepaalt hoeveel personen per fractie mogen deelnemen aan discussies in de raad. Aanvankelijk zou de éénpersoonsfractie van D66 slechts één persoon mogen afvaardigen. Door middel van een amendement is deze partij echter een extra plek toebedeeld.

Zuidoost heeft net als de centrale stad een systeem waarbij partijen net zoveel duoraadsleden mogen aanstellen als ze ‘echte’ raadsleden hebben. Ook hier is echter een uitzondering gemaakt voor éénmansfracties, die een extra duoraadslid mogen aanstellen. In de praktijk blijken grote fracties overigens liever assistenten aan te stellen dan duoraadsleden.

In de meeste stadsdelen krijgen duoraadsleden een wettelijke vergoeding van 65 of 79 euro per bijgewoonde vergadering. In Oud-West is men van dit systeem afgestapt. Voortaan krijgen duoraadsleden honderd euro per maand, omdat het de bedoeling is dat ze ook andere werkzaamheden verrichten dan alleen vergaderen.

Zie ook: Geen steun kleine fractie

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier