Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Samenvatting programakkoord


12 april 2006 – Meer veiligheid, meer armoedebeleid, geen extra banen, geen 30% sociale huur op de Zuidas, minder sloop. Deze en andere ambities staan in het programakkoord, dat PvdA en GroenLinks vandaag presenteerden. Een samenvatting.

Het programma dat vandaag bekend werd, bevat vooral globale ambities, die nog moeten worden uitgewerkt tot een uitvoeringsplan met concrete doelstellingen. Het is de bedoeling dat Amsterdammers straks via internet kunnen volgen hoe het staat met de realisatie van deze doelstellingen.

Zie ook: Wat is het beste motto?

VEILIGHEID
Veiligheid heeft de komende jaren de hoogste prioriteit. Het bestuur legt zich vast op een verbetering van de veiligheidsindex met gemiddeld zes punten (de afgelopen drie jaar is de index al met negen punten verbeterd). De meest concrete maatregel die wordt aangekondigd is het aantal wijkagenten ‘fors uit te breiden’.

Eerder was al bekend geworden dat het onderwerp ‘preventief fouilleren’ een zogenaamde vrije kwestie is. Dit betekent waarschijnlijk dat PvdA en VVD besluiten om het in te voeren, terwijl GroenLinks zijn handen in onschuld wast.

WERK EN INKOMEN
Het belang van werkgelegenheid wordt onderstreept, maar hier zijn geen concrete maatregelen aan verbonden (al hoopt men natuurlijk dat het economisch beleid banen oplevert). Wel worden de zogenaamde ‘participatiebanen’ genoemd, maar hier gaat het waarschijnlijk om uitkeringsgerechtigden die moeten werken zonder een salaris te ontvangen.

Als het gaat om het creëren van stageplaatsen is het programma concreter. Er wordt gesproken over ‘contract compliance’. Dit houdt in dat bedrijven alleen in aanmerking komen voor opdrachten van de gemeente als ze in ruil stageplaatsen aanbieden. Verder wordt overwogen om aanbieders van stageplaatsen korting te geven op de lokale lasten.

Uit een FNV-onderzoek bleek eerder dit jaar dat Amsterdam in vergelijking met andere gemeenten redelijk veel investeert in armoedebeleid. Het huidige bestuur wil dit verder opvoeren, door de doelgroep te verruimen tot iedereen met een inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum.

De gemeente gaat door met de huisbezoeken om te controleren of bijstandsontvangers niet stiekem samenwonen, een maatregel die veel onrust veroorzaakt. Om de pijn enigszins te verzachten worden mensen beter geïnformeerd over hun rechten en krijgen ze ook informatie over het armoedebeleid.

ZORG
Door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) krijgen gemeenten een aantal nieuwe taken, waaronder de uitvoering van de thuiszorg. Amsterdam wil in het nieuwe stelsel tenminste dezelfde zorg en dezelfde kwaliteit bieden als onder het huidige stelsel.

ONDERWIJS EN INTEGRATIE
Het bestuur onderzoekt of er meer technisch onderwijs kan komen in Amsterdam. Om te stimuleren dat kinderen zonder taalachterstand aan hun schoolloopbaan kunnen beginnen, wordt eraan gewerkt dat elke school een voorschool krijgt.

Leraren moeten meer tijd krijgen om ouders thuis te kunnen bezoeken. Zij worden ontlast door uitvoerende werkzaamheden door werklozen te laten doen. Om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan worden spijbelende leerlingen extra snel aangepakt. Het is de bedoeling dat zij binnen vijf dagen weer op school zitten.

Onderzoekers van de UvA hebben de gemeente op de vingers getikt omdat migrantenorganisaties nauwelijks nog subsidie krijgen; dit zou de oorzaak zijn waardoor de politieke participatie onder minderheden achterblijft bij die in Rotterdam. Er komt nu een evaluatie van de subsidieregeling, met als mogelijke uitkomst dat de subsidies worden verhoogd.

VERKEER EN MILIEU
Het autoverkeer wordt teruggedrongen door gebruik van transferia aan de rondweg te stimuleren. Er komt (bijna) gratis openbaar vervoer tussen deze transferia en het centrum. Garages binnen de ring zullen het autoverkeer alleen maar doen toenemen en worden daarom ‘niet gestimuleerd’.

Het is de bedoeling dat er metro- of lightrailverbindingen komen met omliggende gemeenten en Schiphol. Ook is het streven om het ontbrekende stuk metrolijn tussen het Centraal Station en station Isolatorweg aan te leggen.

HUISVESTING
Op de ‘grote bouwlocaties’ wordt vastgehouden aan het streven om 30% sociale huur te realiseren. Opvallend is dat de Zuidas hierbij niet wordt genoemd. Minister Dekker heeft laten weten dat ze niet accepteert dat Amsterdam Rijksgeld gebruikt om hier sociale woningen te bouwen. Eerder liet de Kamer van Koophandel al weten dat het zonde is om op deze lokatie sociale woningen te bouwen, in plaats daarvan zouden er luxe woningen voor expats moeten komen.

De stedelijke vernieuwing in West, Noord en Zuidoost gaat door, maar er wordt wel nagegaan of er niet wat minder gesloopt en wat meer gerenoveerd kan worden. Dit voornemen sluit aan op een recent pleidooi van de Amsterdamse Raad voor de Stadsvernieuwing. Renovatie levert sneller goede woningen op en leidt tot minder hoge huren.

KUNST EN CULTUUR
De culturele sector wordt van belang geacht vanwege zijn bijdrage aan de ‘creatieve kennisstad’. De afgelopen periode is er veel geïnvesteerd in nieuwe gebouwen voor culturele instellingen, de komende periode zal de nadruk liggen op de programmering. Misschien worden de openingstijden van de musea verruimd.

ECONOMIE
Amsterdam wil een plek in de top 5 van Europese steden als het gaat om het vestigingsklimaat. Hierbij lijkt men vrij veel te verwachten van een intensieve marketing van de stad. Verder moet de stad toegankelijker worden voor buitenlandse werknemers en studenten, onder meer door te zorgen dat ze vergunningen en huisvesting via één loket kunnen regelen.

In samenwerking met universiteiten, hogescholen en bedrijfsleven wil de stad een aantal kennisclusters verder ontwikkelen. Daarnaast moeten er nieuwe opleidingen komen, zoals een havenvakschool en een ‘opleiding waar de kunstensector en de games-industrie worden gekoppeld’.

Zoals bekend werkt de stad niet mee aan de beursgang van Schiphol.


Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier