Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Soms kan wachttijd korter

28 maart 2006 – Kijkend naar wachttijden voor fietsers, scoort Amsterdam ten opzichte van andere steden erg positief, zo blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek. Toch valt er nog het een en ander te verbeteren. Maren Mulders en Kees Moons van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer reageren op enkele verkeerslichten die veel ergernis oproepen.

Het goede nieuws is dat de gemeente alle genomineerde verkeerslichten nog eens kritisch tegen het licht heeft gehouden, om te kijken of de gesignaleerde knelpunten kunnen worden opgelost. Tegelijk moeten Amsterdammers niet de illusie hebben dat de wachttijd door de bank genomen nog veel korter zal worden, zo blijkt uit hun toelichting, al is dat gedeeltelijk ook een politieke afweging.

De oorspronkelijke beschrijving van de kandidaten is hier te vinden. De uitslag van de verkiezing is hier te vinden.

11. FREDERIKSPLEIN / SARPHATISTRAAT
Voor fietsers die vanuit de Sarphatistraat rechtdoor oversteken is hier een wachttijd gemeten van 1:07 minuut. “Dat zou kunnen komen doordat trams hier voorrang krijgen in de regeling en dus de verkeersregeling ten gunste van zichzelf kunnen beïnvloeden, waardoor het overige verkeer moet wachten tot de tram gepasseerd is”.
Een lastiger probleem betreft de fietsers die linksaf willen slaan. Er zit hier een magnetische lus in de straat, die in principe zou moeten merken dat er een fietser staat te wachten. Er zijn al vaker klachten binnengekomen dat die lus niet goed werkt. De afstelling is al een aantal keer aangepast, maar het probleem blijft terugkomen, waarschijnlijk omdat de ondergrondse bekabeling stuk is.
“Dit betekent dat we eigenlijk de lus moeten vervangen. We hebben dit nog niet gedaan, omdat het stadsdeel van plan was om het kruispunt opnieuw in te richten. In principe wachten we daar dan op, want we willen de straat niet vaker opbreken dan nodig is. Maar het is nu al zo vaak uitgesteld, ik denk dat we hier toch een apart project van moeten maken”.
Overigens betekent dat niet dat de aannemer morgen aan de slag gaat. “Er moeten vergunningen worden aangevraagd, het moet worden ingepland, reken er maar op dat het toch al gauw een paar maanden duurt”.
Echte tijdwinst valt hier pas te halen als het kruispunt compacter wordt gemaakt. De weg wordt dan smaller, de oversteektijd wordt hierdoor korter, waardoor de lichten sneller van kleur kunnen wisselen. “Maar dat is een enorme operatie. Met alle werkzaamheden rond de Noord/Zuidlijn kan de stad dat er voorlopig niet bij hebben”.

13. ZEEBURGERSTRAAT / MAURITSKADE

Vroeger konden fietsers op de weg voorsorteren om samen met het autoverkeer linksaf te slaan. Sinds de kruising opnieuw is ingericht een jaar of drie geleden, moeten fietsers eerst oversteken en kunnen ze pas daarna linksaf. “Op die manier hebben we de oversteek veiliger gemaakt, maar de consequentie is helaas wel dat fietsers langer moeten wachten”.
Overigens zijn Moons en Mulders niet erg onder de indruk van de gemeten wachttijd van ruim een minuut. “Zo’n wachttijd vind ik niet schrikbarend, zeker als je in aanmerking neemt dat het een groot en ingewikkeld kruispunt is, waar de trams ook nog eens voorrang krijgen”.
En passant blijkt er wel nog een probleem te liggen voor fietsers die vanaf de Mauritskade linksaf willen slaan, in de richting van de molen. Na raadplegen van de kaart blijkt dat bij de laatste herinrichting is vergeten om hier een aparte lus voor fietsers te maken, waardoor zij pas groen krijgen als er een auto naast ze komt staan. Overigens is deze kruising een blackspot, wat betekent dat er minstens zes letselongevallen in drie jaar hebben plaatsgevonden. In Amsterdam zijn er 150 van zulke blackspots. “In november wordt het kruispunt in het kader van de Aanpak Blackspots aangepast, waarbij deze fietsstrook verdwijnt. Er komt dan een vrijliggend fietspad aan de huizenzijde. We moeten dus een afweging maken of het zinvol is om voor die tussentijd alsnog de lus aan te brengen. Dat kost namelijk enkele duizenden euros”.

15. MR. VISSERPLEIN
Deze kruising heeft relatief weinig stemmen gekregen, maar Mulders en Moons zijn in overleg met hun collega’s van de Dienst Ruimtelijke Ordening tot de conclusie gekomen dat dit de meest terechte klacht is. “Deze problemen zijn al langer zeer hinderlijk en worden veroorzaakt door een slecht gekozen profiel. Een echte oplossing is de herprofilering van het plein, maar dit laat - mede dankzij afstemming met de Noord/Zuidlijn-werkzaamheden op andere doorgaande routes - op zich wachten. We zijn momenteel bezig andere tijdelijke, veilige opties te onderzoeken die de totale doorstroming op het kruispunt niet al te nadelig beïnvloeden”.

16. ROKIN / DAM
Opnieuw een situatie waar fietsers linksaf willen. “Die wachttijd van bijna tweeëneenhalve minuut vind ik wel erg lang. Dit zou wel eens een storing kunnen betekenen. Aan de andere kant moet je je geen illusies maken dat het erg veel korter zou kunnen worden. Er komen enorm veel trams die in principe voorrang krijgen, al zit daar wel een maximum aan om te voorkomen dat je echt eindeloos staat te wachten”.
Overigens zou het kunnen dat er iets mis is met de magnetische lus. “Dat zullen we gaan uittesten. Over een jaar of drie lost het probleem zich vanzelf op, als de Paleisstraat wordt afgesloten voor autoverkeer. Voor het zover is, komt de Noord/Zuidlijn echter nog even roet in het eten gooien. “Ze hebben onlangs laten weten dat er nog eens acht grote gaten moeten worden gegraven, onder andere op de Dam. Dus dat gaat nog wel enige overlast geven”.

20. AKERSLUIS / SLOTERWEG
Hier is een wachttijd van drieëneenhalve minuut gemeten, en volgens de inzender kan dit zelfs oplopen tot tien minuten. De gemeente onderkent het probleem, maar kan er weinig aan doen. Hoewel het verkeerslicht net binnen de gemeentegrens ligt, hoort het bij een verkeerslichteninstallatie die onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente Haarlemmermeer.
“We hebben al eens verbeteringsvoorstellen bij ze ingebracht, en dat heeft ook wel een beetje geholpen. Helaas kunnen we hier zelf niets aan doen”.

27. WEESPERZIJDE / BERLAGEBRUG
Deze kruising is niet zo lang geleden nog aangepakt, waarbij vrijliggende fietspaden zijn aangelegd. Inzenders hebben vooral problemen met het feit dat fietsers van verschillende kanten tegelijk komen. Dus als er bijvoorbeeld een fietser vanuit de Weesperzijde oversteekt richting Amstelstation, kan er tegelijk een fietser van de brug af komen rijden.
Deze situatie is het gevolg van een bewuste keuze die de gemeente heeft gemaakt, om ‘conflicten’ tussen langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) onderling zo weinig mogelijk door middel van verkeerslichten te beslechten.
“Je kan wel een verkeerslicht neerzetten op het punt waar fietsers het fietspad van de tegenliggers kruisen, maar daar gaat men dan toch niet op wachten. Nu zetten we het verkeerslicht pas neer op de plek waar je als fietser het tegenliggende autoverkeer kruist. Dit heeft als voordeel dat de oversteektijd korter wordt, waardoor het licht ook weer sneller groen kan worden. Ik denk echt dat dit de beste oplossing is”.
Inmiddels heeft men wel geprobeerd om de onduidelijkheid weg te nemen door middel van haaietanden. Fietsers die vanuit de Weesperzijde zijn overgestoken, moeten aan het einde nog even wachten op fietsers die van rechts komen. Andersom zou overigens handiger zijn, daar wordt nog over gesproken met de wegbeheerder en de politie, omdat de voorrangssituatie voor fietsers dan af zou wijken van die voor auto’s op hetzelfde kruispunt.

Op verschillende manieren worden de verkeerslichten in Amsterdam verder ontwikkeld. Zo zijn enige tijd geleden wachttijdmelders geïnstalleerd bij een aantal verkeerslichten in het centrum. Bij rood licht zie je de seconden aftikken tot het weer groen wordt.

Uit een onderzoek bleek dat fietsers tevreden zijn met deze voorziening, maar dat ze er niet minder vaak van door het rood rijden, terwijl dat wel de bedoeling was. De verklaring is wellicht dat de melders niet zo goed te zien zijn, zeker als je dicht bij het verkeerslicht staat. Er wordt daarom gewerkt aan melders op de lager hangende kleine verkeerslichten.

Een andere vernieuwing is dat er in de toekomst altijd én een knopje én een magnetische lus komt bij verkeerslichten die met detectie werken. Het knopje is dan dus alleen nog nodig voor het geval dat de lus niet werkt. Bovendien is het de bedoeling dat er een lichtje gaat branden zo snel je gedetecteerd bent, zodat je weet dat je het knopje niet meer hoeft in te drukken. Dit systeem kan echter pas worden ingevoerd als het helemaal hufterproof is.

Voor fietsers is het irritant dat ze soms onnodig moeten afremmen bij een verkeerslicht, om het knopje in te drukken of om opgemerkt te worden door de lus. In principe kan dit worden opgelost door de lus op een wat grotere afstand van het kruispunt in de weg te leggen, zodat het verkeerslicht er al rekening mee kan houden dat je eraan komt.

Dit systeem wordt momenteel uitgetest bij de kruising van de Amstelveenseweg bij het Vondelpark. De gemeente wil het echter niet overal invoeren, maar alleen op plekken waar je redelijk zeker weet dat fietsers die een kruising naderen ook daadwerkelijk gaan oversteken. Men vindt het zonde om fietsers voor rechtdoor groen te geven als die vervolgens rechtsafslaan.

Bij het Vondelpark wordt ook geëxperimenteerd met een systeem waarbij fietsers sneller groen krijgen als er meerdere fietsen staan te wachten. Aanvankelijk is geprobeerd wat er gebeurt als fietsers absolute prioriteit krijgen, maar dit leidde tot enorme files voor het autoverkeer. Inmiddels zijn de scherpe kantjes van het systeem afgehaald en kan het wellicht ook elders worden ingevoerd.

In het Meerjarenbeleidsplan Fiets neemt de gemeente zich voor om de gemiddelde wachttijd voor fietsers terug te dringen tot 30 seconden. In de praktijk voldoen veel verkeerslichten al aan de gestelde norm. Daarbij moet wel worden bedacht dat de maximale wachttijd ongeveer twee keer zo hoog zal liggen als de gemiddelde wachttijd.

In het Meerjarenbeleidsplan staat verder dat er iets moet veranderen aan het automatisme dat de belangen van auto’s en openbaar vervoer de doorslag geven bij de inrichting van veel kruisingen, ten koste van de fietsers. Of hier daadwerkelijk wat aan verandert zal mede afhangen van de uitkomsten van de collegeonderhandelingen die momenteel worden gevoerd.

De oorspronkelijke beschrijving van de kandidaten is hier te vinden. De uitslag van de verkiezing is hier te vinden.

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier