Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

Meer macht voor de stadsdelen

15 februari 2006 – Veel mensen die de stemwijzer invullen, krijgen tot hun verbazing het advies om bij de gemeenteraadsverkiezingen op Amsterdam Lokaal te stemmen. Wat is dit voor partij? “We luisteren heel goed naar de bewoners, maar dat betekent niet automatisch dat we ze ook altijd gelijk geven”.

Amsterdam Lokaal is een samenwerkingsverband van stadsdeelpartijen in Zuidoost, Westerpark, Zuideramstel en Geuzenveld-Slotermeer. Initiatiefnemer Wim Mos: “Eigenlijk was het een schot voor open doel. Veel stadsdelen kennen een grote lokale partij. Deze partijen hebben hun nut bewezen, ze hebben een achterban, ze vervullen een functie. Toen we ons eerste gesprek voerden, was het alsof we elkaar al jaren kenden”.

Volgens Mos, zelf actief in Leefbaar Zuidoost, zit het electoraat van de nieuwe partij ‘links van het midden’. Zelf heeft hij wel sympathie voor Amsterdam Anders / De Groenen, een ‘leuke, onafhankelijke en verrassende partij’.

Toch zijn er ook verschillen tussen de twee partijen. Zo vindt Amsterdam Lokaal het belangrijk dat er voor bewoners voldoende parkeerplaatsen voorhanden zijn. Aan de andere kant geeft de partij minder prioriteit aan verdichtingsbouw en vindt de partij dat de hoeveelheid sociale woningen in de stad goed afgestemd moet zijn op de behoefte.

CAMERATOEZICHT
Het hoofddoel van Amsterdam Lokaal is om de belangen van stadsdeelpartijen in de gemeenteraad te behartigen. Zo vindt de partij dat stadsdelen meer te zeggen moeten krijgen over veiligheid.

“In het stadsdeel weet men het beste wat er speelt en wat voor maatregelen er nodig zijn. Als je nu bijvoorbeeld cameratoezicht wilt invoeren, dan duurt dat veel te lang. Iedereen bemoeit zich ermee: de driehoek, de gemeenteraad, ga maar door”.

Ook als het om de ruimtelijke ordening gaat moet de bemoeienis van de centrale stad worden ingeperkt. “De wethouder houdt zich veel te veel met de details bezig. Stadig heeft bijvoorbeeld persoonlijk de bouw van zes woningen erdoor gedrukt, terwijl het stadsdeel liever het groen wilde bewaren”.

Critici zouden de partij ‘nimby-gedrag’ kunnen verwijten, waarbij het algemeen belang ondergeschikt wordt gemaakt aan de belangen van een groep zittende bewoners. Mos is het daar niet mee eens: “In Zuidoost hebben we nog vrij veel groen. De centrale stad denkt: daar kan nog wel wat woningbouw bij. Maar in feite zit er een afname van de bevolking aan te komen. Is het dan verstandig om mensen op te zadelen met een onprettige woonomgeving? Zulke zaken spelen ook in de andere stadsdelen; neem Zuideramstel met de uitwerking van de ZuidAs, of de westelijke tuinsteden met Parkstad”.

KAPITAALKRACHTIG
“Stadig en de gemeenteraad hebben een doelstelling van 50.000 nieuwe woningen afgesproken. Misschien lukt dat door flink te bouwen op wat ruimere plekken als het Westelijk Havengebied. Maar misschien moet het bouwprogramma gewoon wat minder ambitieus”.

Ook de regels ten aanzien van de sociale huur moeten worden versoepeld. “In Zuidoost, maar ook elders, geldt dat éénderde van alle nieuwbouw sociale huur moet zijn. Dat geldt per woningtype, dus ook voor éénderde van de eengezinswoningen. Het is de vraag of je aan dat laatste strikt moet vasthouden als je meer kapitaalkrachtige mensen naar je stadsdeel wilt lokken”.

Mos vindt het belangrijk dat het woningaanbod diverser wordt. Dat kan betekenen dat het aandeel sociale huurwoningen afneemt. “Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat de armen straks geen woning meer kunnen vinden en juist op dat punt is voor ieder stadsdeel maatwerk nodig ”.

Amsterdam Lokaal wil door de aanleg van transferia en door een fijnmazig openbaar vervoernetwerk een alternatief bieden voor de auto. Ook moeten er meer fietspaden komen. De partij is er echter op dit moment geen voorstander van om het gebruik van de auto via verkeersbelemmerende maatregelen te ontmoedigen.

POPULISTISCH
Er moet bijvoorbeeld voldoende parkeerruimte zijn, zeker voor bewoners. Hiervoor moeten zonodig parkeergarages worden bijgebouwd. Amsterdam Lokaal stelt verder voor om als alternatief voor de autoloze zondag het openbaar vervoer één dag per jaar gratis te maken.

Mos stelt dat de stadsdeelpartijen niet als populistisch mogen worden weggezet. “Dat verwijt krijg je al heel snel, maar het klopt niet. We luisteren heel goed naar de bewoners, maar dat betekent niet automatisch dat we ze altijd gelijk geven. Momenteel hebben we bijvoorbeeld een discussie over de plek waar een school voor moeilijk opvoedbare kinderen moet komen”.

“Wij zeggen: zo’n school hoort in de wijk te staan, ook al hebben sommige bewoners daar moeite mee. Aan de andere kant: heel vaak hebben bewoners gewoon gelijk. Vooral als het gaat om zaken die met ruimtelijke ordening te maken hebben. De bestuurders van de centrale stad weten gewoon onvoldoende wat er speelt”.

De partij waar Mos al langer actief is, Leefbaar Zuidoost, is recent uit gebreid met drie raadsleden afkomstig uit het gehele politieke spectrum (PvdA, VVD en GroenLinks). “Zij zijn ‘thuisgekomen’, zoals ze dat zelf zeggen, wat nog maar weer eens aangeeft dat lokale politiek uitstijgt boven de louter ideologisch gefundeerde landelijke partijen”.

ZETELS
“Achteraf bleek dat nog meer raadsleden de overstap wel hadden willen wagen, maar zou zovelen ineens het absorptievermogen van de partij niet te boven zijn gegaan?”.

Een tijdje terug heeft NRC Handelsblad berekend dat het gezamenlijke electoraat van de stadsdeelpartijen al snel goed zou kunnen zijn voor vijf à zes zetels in de gemeenteraad. Het is echter natuurlijk nog niet gezegd dat die mensen allemaal op Amsterdam Lokaal gaan stemmen.

Mos: “We zijn al blij met één à twee zetels. Dat geeft ons de kans om naam te maken. Met drie zetels kunnen we van betekenis zijn voor alle lokale stadsdeelpartijen”. De partij voert een bescheiden campagne. Er worden verkiezingsaffiches opgehangen, en er wordt gefolderd op verkiezingsmarkten. Een stuntje met drijvende affiches met daarop het partijsymbool – de waterlelie – is gepland voor de laatste dagen voor 7 maart.

Website van Amsterdam Lokaal. Meer over verkiezingen. Wat adviseert de stemwijzer?

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier