Nieuws uit Amsterdam


Naar de voorpagina

11/2 Juristen willen in Oudemanhuispoort blijven

8/2 Burgemeester-portret

8/2 Websites voor sociale cohesie

7/2 Spreiding toerisme verloopt moeizaam

7/2 Stadsdelen: Dan kan je maar beter een kerel zijn

6/2 Zuideramstel opent kantoor op sabbat

5/2 De waarheid over integratie

4/2 Wilders heeft weinig aanhang in Amsterdam

3/2 Elite zet zich in voor de eigen buurt

2/2 Johnnie Walker ontwijkt belasting in Amsterdam

1/2 Ook Rotterdam sleutelt aan deelraden

31/1 Houten roeiboten verdwijnen van Amstel

31/1 ZeeburgTV van start

27/1 Actie tegen bonuskaart

27/1 Enkelen kuchten nog, doch dit was aanstellerij

27/1 Chrisis in de Baarsjes

26/1 Jongeren positief over stadsdelen

24/1 Actievoerders roepen op tot Carmel- en Jaffaboycot

24/1 PvdA-leden verwerpen plan stadsdelen

23/1 KLM reageert op crisis met nieuw uniform

23/1 Stadsdeelkantoor niet gekraakt

21/1 Voeg stadsdelen samen

20/1 Sluiten Vrankrijk niet nodig geweest

20/1 Schoonmakers verwelkomen nieuwe Schipholdirecteur

18/1 Palestina in het Joods Historisch Museum

18/1 Hoe groot moet een stadsdeel zijn?

16/1 PvdA Oost tegen halvering stadsdelen

16/1 Commissie: 7 stadsdelen in 2010

15/1 Militairen mogen toch naar Afghanistandebat

15/1 Arrestatie dankzij lokfiets

14/1 Youth for Christ adverteert opnieuw

13/1 Schilderijen van de Zuidas

13/1 Opnieuw problemen rond Youth for Christ

11/1 Vraagtekens bij initiatief sociale cohesie

10/1 Halvering stadsdelen in 2010

10/1 Zuidas: Men heeft het gevoel dat we losers zijn

9/1 IJspret - maar niet voor iedereen

9/1 Fraude met supermarktzegels verijdeld

9/1 I Amsterdam moet exclusief blijven

8/1 Gebruik consequent de term Apartheid

8/1 Nog geen StadsKiosk in Amsterdam

7/1 Sneeuw

7/1 Elatik gaat Zeeburg besturen

7/1 Directeuren diensten terug naar werkvloer

4/1 Politie: maak foto van rare mensen

3/1 Gazademonstratie bekritiseert politiek

1/1 Duizenden protesteren zaterdag tegen aanval op Gaza

1/1 Raadslid Mustapha Laboui neemt afscheid

 

 

Archief 2008

Archief 2007

Archief 2006

Archief 2005

 

ChristenUnie mobiliseert Afrikaanse kiezers

5 februari 2006 – De ChristenUnie hoopt op 7 maart voor het eerst een zetel te halen in de Amsterdamse gemeenteraad. Nieuws uit Amsterdam vroeg aan lijsttrekker Joël Voordewind wat zijn partij in Amsterdam wil bereiken.

De ChristenUnie kreeg bekendheid als Amsterdamse partij doordat Regina Mac-Nack werd verkozen tot Amsterdammer van het Jaar, vanwege haar inzet voor de voedselbank in Zuidoost. Mac-Nack staat in het stadsdeel op nummer vijf van de lijst van de ChristenUnie, maar er is een goede kans dat ze met voorkeursstemmen in de deelraad komt.

Voordewind ziet de voedselbank niet als structurele oplossing. “Helaas is het nodig omdat mensen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Er maken 1.500 mensen gebruik van de voedselbank. De laatste tijd is de toeloop zo groot dat de nieuwe inschrijvingen moesten worden opgeschort”.

ECHTSCHEIDING
Volgens Voordewind moet de werkelijke oorzaak van het probleem worden aangepakt, en die ziet hij in het functioneren van gezinnen en het onderwijs. “Bij een echtscheiding staat de moeder er vaak alleen voor, terwijl ze ook nog eens wordt geconfronteerd met een daling van het inkomen. We pleiten daarom voor gezinsondersteunend beleid, zoals de inzet van gezinscoaches”.

Ook moet de schooluitval worden aangepakt. “Scholen moeten weer doen wat ze vroeger ook deden, namelijk alle gezinnen thuis bezoeken. Op die manier kan je problemen in een veel vroeger stadium signaleren”.

Een ander probleem dat de ChristenUnie wil aanpakken is de werkloosheid onder jongeren, vooral onder minderheden. Voordewind bepleit kleinschalige projecten in samenwerking met kerken en andere maatschappelijke organisaties. Hierbij valt te denken aan initiatieven bij kappers en bij garages.

“Je moet zoeken naar een aanpak die aansluit bij de identiteit en de beleving van de groepen waar het om gaat. Dat heeft meer rendement dan wanneer je het alleen maar zoekt in het korten op uitkeringen”.

SCHIPHOLBRAND
“Wie kan werken moet werken, en daar mag best enige dwang bij worden uitgevoerd. Maar daar moet je het niet bij laten. Je kan mensen wel verplicht twee weken in het groenonderhoud aan het werk zetten, maar wat gebeurt er dan?”.

Een belangrijk deel van de achterban van de ChristenUnie vormen migranten uit Afrikaanse landen, die wonen in Zuidoost. Onder deze groepen is een relatief grote groep illegalen, die zo nu en dan worden geconfronteerd met grootschalige controleacties.

Voordewind is geen voorstander van een ‘heksenjacht’ op illegalen. “Laten we de politie-inzet concentreren op de echte boeven. De meeste illegalen brengen nauwelijks schade toe aan onze samenleving, ze maken ook geen gebruik van de sociale zekerheid. Als het om criminelen gaat, dan moeten die worden aangepakt. Maar verder heeft de opsporing van illegalen voor ons geen prioriteit”.

“Een geval apart zijn de slachtoffers van de Schipholbrand. We hebben contact met een illegale Nigeriaan die hierbij betrokken was, via de Tweede Kamer hebben we ons voor hem ingezet. Het gaat hier om mensen die enorme trauma’s hebben opgelopen, als gevolg van het falen van de overheid. Die mensen moeten we niet willen uitzetten”.

AUTORADIO’S
Een ander speerpunt van de partij is de aanpak van prostitutie en drugsverslaving. “Belliot wil in Amsterdam Zuidoost een flat voor drugsgebruikers neerzetten, waar gratis heroïne wordt verstrekt. Dan geef je die mensen toch op? Als je naar het drugsbeleid kijkt maken we ons meer zorgen om onze autoradio’s dan dat we echte zorg geven aan de mensen waar het om gaat”.

Hij bendrukt dat de ChristenUnie niet voor een softe aanpak is. “Wij hebben in de Tweede Kamer het initiatief genomen om het blowverbod mogelijk te maken. Gelukkig wordt dit nu in De Baarsjes ingezet”.

De ChristenUnie pleit voor meer voorzieningen die mensen helpen om af te kicken. Voordewind verwijst naar een kerkelijk initiatief in Dordrecht, waar het lukt om vijftig tot zestig procent duurzaam af te laten kicken.

Tot nog toe heeft de ChristenUnie in Amsterdam alleen een zetel in de stadsdeelraad van Zuidoost. Volgens de laatste peiling van O+S gaat het de partij dit jaar net lukken om een restzetel in de wacht te slepen in de gemeenteraad.

VRIJWILLIGERS
Elke zondag gaat de partij naar diensten in evangelische kerken om kiezers te mobiliseren. “Dat is een hele belevenis. Zo’n dienst duurt drie à vier uur, en je wordt als speciale gast behandeld. We krijgen uitgebreid de kans om te vertellen waar de ChristenUnie voor staat. De bezoekers van die kerken staan dicht bij de bijbel. Ons standpunt over softdrugs en prostitutie spreekt ze aan”.

Op 18 februari organiseert de ChristenUnie een grote Gospel Night in de Maranathakerk in De Baarsjes. Naast lokale politici zal de landelijke leider André Rouvoet aanwezig zijn. Ook is een surprise act aangekondigd.

Vier jaar geleden ging de partij ook al naar kerkdiensten, maar nu is er een groter team. “We hebben twintig à vijfentwintig vrijwilligers, en vijf à zes mensen die als spreker kunnen optreden”. Ook helpt het dat er dit jaar meer media-aandacht is, en dat het landelijk goed gaat met de partij.

Maar de stemmen zijn natuurlijk nog niet binnen. “We zullen hard campagne moeten voeren. Veel bezoekers van de Afrikaanse kerken hebben uit hun herkomstland slechte ervaringen met de politiek, ze associëren dit met dictators en onderdrukking. We moeten ze uitleggen hoe het Nederlandse stelsel werkt en ze overhalen om te gaan stemmen”.

Website van de ChristenUnie. Meer over verkiezingen. Wat adviseert de stemwijzer?

Dit is de oude website. Nieuwe berichten vindt u hier