Zorgen over sportaanbod in Spaarndammerbuurt

GroenLinks Amsterdam West is kritisch over het voornemen van het Dagelijks Bestuur om de ontwikkeling van de nieuwe Brediussporthal stop te zetten. De Brediushal is een aantal jaar geleden afgebrand en heeft een gat in de sportvoorzieningen van de Spaarndammerbuurt achtergelaten.

2 oktober 2012, 12:24 | |

Blowverbod speeltuinen stap dichterbij

Vanmorgen verscheen het bericht dat straatcoaches en handhavers van de gemeente Amsterdam extra gaan controleren op blowen op kinderspeelplekken. Het Openbaar Ministerie hoopt op deze manier een proefproces te kunnen uitlokken, zodat een algeheel blowverbod voor speeltuinen kan worden ingesteld. Vanuit de PvdA Amsterdam West zal de fractievoorzitter Erik de Groot alles in het werk stellen om dit proefproces daadwerkelijk te kunnen laten plaatsvinden.

28 september 2012, 21:10 | |

Drugspanden Orteliusstraat schoongeveegd

Op donderdagavond 13 september heeft de politie meerdere drugspanden in de Orteliusstraat ontruimd. De ontruimingen zijn een direct gevolg van het raadsvoorstel van de PvdA dat in juni dit jaar door de deelraad werd aangenomen. Aanleiding voor dit initiatief was het verhaal dat een bewoonster van de Baarsjes vertelde aan het Ombudsteam van de PvdA West. Jarenlang ondervond de vrouw de grootste ellende van haar dealende buurman, zonder dat er iets aan gedaan kon worden.

14 september 2012, 9:13 | |

Politieke picknick in Westerpark

Met GroenLinks Kamerleden Liesbeth van Tongeren en Jesse Klaver
Op zaterdag 1 september organiseert GroenLinks een politieke picknick in het Westerpark. Naast steltlopers, thee en scones, staat ook een gesprek met GroenLinks Kamerleden Liesbeth van Tongeren en Jesse Klaver op het menu.

29 augustus 2012, 20:49 | |

Jolande Sap op Noordermarkt

Jolande Sap trakteert op zaterdag 25 augustus van 11.00 tot 12.00 uur op de Amsterdamse Noordermarkt op biologische waren van de markt. GroenLinks houdt een proeverij, waarbij de biologische en streekproducten vergeleken worden met producten die uit de supermarkt komen. Later op de dag presenteert GroenLinks in Den Bosch een Initiatiefwet ‘Dieren in de wei”. In die wet wordt geregeld dat dieren die in de landbouw gehouden worden op termijn allemaal vrij naar buiten moeten kunnen.

21 augustus 2012, 18:35 | |

Haven mag eventuele witsnuitlibel niet zomaar verwijderen

Haven Amsterdam krijgt niet op voorhand ontheffing om eventuele gevlekte witsnuitlibellen en andere beschermde soorten te verwijderen als een terrein ten noordwesten van de Afrikahaven na 10 jaar in gebruik wordt genomen. Volgens de Raad van State is zo’n ontheffing niet nodig omdat de kans klein is dat deze soorten in het gebied zullen voorkomen.

25 juli 2012, 11:30 | |

PvdA West opent campagnekantoor aan het Mercatorplein

Op zaterdag 21 juli opent de PvdA Amsterdam West haar campagnekantoor aan het Mercatorplein. Tijdens de gehele campagneperiode tot aan de verkiezingen op 12 september zal vanuit dit kantoor worden gewerkt aan de campagneactiviteiten van de afdeling. Ook kandidaat Tweede-Kamerlid Mei Li Vos zal met haar team werken vanuit het Mercatorplein 7.

19 juli 2012, 17:56 | |