Back to top

Iets meer politici bij corporaties

Amsterdam kent het typische verschijnsel dat oud-politici een belangrijke bijdrage leveren aan het toezicht bij woningcorporaties, schreef NUL20 zes jaar geleden. Dat is sindsdien niet veranderd: het aantal commissarissen met een politieke achtergrond is zelfs iets gestegen. In Amsterdam had een grote corporatie in 2010 gemiddeld 1,7 politicus in de raad van commissarissen, tegen 1,1 landelijk.

In het artikel in NUL20 werd gewezen op voor- en nadelen van politici als toezichthouder:

Formeel is er niks aan de hand. Maar corporaties bouwen in de stad en dan is het de vraag of (oud-) politici voldoende afstand hebben. Aan de andere kant is het voor een corporatie belangrijk voldoende voeding te hebben met politieke kringen. Het gaat uiteindelijk om de juiste mix. Er moeten ook mensen uit andere invloedssferen inzitten.

In Amsterdam ging het in 2010 om 4 PvdA’ers (3 in 2006), 3 GroenLinksers (2 in 2006), 2 VVD’ers (1 in 2006) en 1 D66’er (onveranderd). Voor het jaar 2011 zijn nog geen volledige gegevens beschikbaar, maar het ziet ernaar uit dat de PvdA haar dominantie verliest in het toezicht op Amsterdamse corporaties. De PvdA’ers Andersson en Sylvester vertrokken bij de Alliantie en Van den Klinkenberg bij Eigen Haard. Bij Ymere is ANWB-topman Van Woerkom (VVD) aangetreden.

Dit overzicht betreft overigens alleen de corporaties met minstens 10.000 woonheden. Verder telt NUL20 de Alliantie mee als Amsterdamse corporatie; de Alliantie is gevestigd in Huizen maar heeft bezit in Amsterdam. De in Amsterdam gevestigde maar landelijk opererende ouderenhuisvester Woonzorg Nederland is niet meegeteld. Dit artikel is een bijproduct van deze analyse over misstanden bij corporaties en de rol van politici als toezichthouder.

3 June 2012 |