Back to top

Friezen digitaliseren kadasterkaart uit 1832

De Fryske Akademy is bezig om een digitale kaart van Amsterdam te maken op basis van de percelen uit het kadaster van 1832. Het is de bedoeling dat deze kaart kan worden gekoppeld aan ander kaartmateriaal en aan gegevens zoals de bevolkingsregisters uit 1851-1853, die tegelijk worden gedigitaliseerd. Aanstaande dinsdag presenteren de onderzoekers hun voorlopige resultaten.

De percelen worden met enig passen en meten op de coördinaten van het Rijksdriehoekstelsel gelegd. In de binnenstad mag de afwijking niet meer dan 2 meter zijn, daarbuiten wordt een marge van 5 meter geaccepteerd. Het project wordt naar verwachting mei volgend jaar afgerond. De resultaten worden toegankelijk gemaakt via een website en een app. Meer informatie: website / programma (pdf).

2 June 2012 |