Back to top

Klanten onderzoeken sociale dienst

Vanochtend nog vertelde een bijstandsgerechtigde de Bijstandsbond dat hij vrijwilligerswerk wilde doen voor Amnesty International, maar dat dit niet mocht van de sociale dienst (DWI). De Bijstandsbond is een onderzoek begonnen.

“Het is leuk en aardig om armen en werklozen te onderzoeken”, zegt Piet van der Lende van de Bijstandsbond, “maar het wordt onderhand tijd om de organisaties die ze aan een baan zouden moeten helpen, zoals de DWI, eens kritisch tegen het licht te houden”.

Hij zegt dat de inspanningen van deze organisaties vaak averechts uitpakken en mensen in een vicieuze cirkel van stigmatiserende trajecten dwingen, terwijl eigen initiatief wordt ontmoedigd.

Zo was man die vanochtend de Bijstandsbond bezocht gemotiveerd om vrijwilligerswerk te doen, maar mocht dit niet omdat het niet was georganiseerd door Pantar, een geprivatiseerde instelling die arbeidsplaatsen regelt.

In de enquête van de Bijstandsbond wordt aan mensen gevraagd of ze het eens zijn met stellingen als ‘door het traject is mijn zelfvertrouwen gestegen’ en ‘mijn casemanager is nutteloos’. Het initiatief staat los van het recente Workstar / Careritas-schandaal, aldus Van der Lende.

Bijstandsgerechtigden die mee willen doen aan het onderzoek en organisaties die willen helpen om de vragenlijsten te verspreiden kunnen contact opnemen met de Bijstandsbond via 020-689 8806 of info@bijstandsbond.org.

5 August 2008 |