‘Geen loondispensatie in Amsterdam’

16 februari 2018

GroenLinks wil dat Amsterdam niet meewerkt aan de uitholling van het minimumloon voor arbeidsgehandicapten en D66 is tegen tewerkstelling van mensen in de bijstand. Dat bleek uit de eerste twee bijeenkomsten in een serie verkiezingsdebatten van vakbond FNV.

Kandidaten van D66, GroenLinks, PvdA en SP namen aan de debatten deel. Vanuit de zaal kregen ze weerwoord van mensen die uit eigen ervaring vertelden over de arbeidsvoorwaarden van maaltijdbezorgers, over bureaucratie in de thuiszorg en over de onzekere contracten bij de gemeente.

Met name D66 was het regelmatig oneens met de stellingen over deze onderwerpen. De partij steunde echter wel de stelling dat er een eind moet komen aan het feit dat mensen in de bijstand tewerk worden gesteld zonder normale arbeidsrechten.

Op initiatief van de SP heeft het huidige college het ‘werken zonder loon’ afgeschaft. Mensen in de zaal zeiden echter dat het nog steeds voorkomt, alleen nu onder de noemer leerstages of proefplaatsingen: «Twee mensen van in de zestig moesten als leerstage broodjes smeren bij een congrescentrum. Ze hebben dertig jaar ervaring en een hele hoop diploma’s maar ze moesten zogenaamd ‘leren werken’.»

Yassmine el Ksaihi van D66: «Ja, er zijn nog dingen die niet goed gaan. Het is nooit de bedoeling dat mensen zonder loon aan de slag gaan.» Als bijstandsgerechtigden een programma volgen om vaardigheden op te doen, dan moet daar volgens haar een goed plan aan ten grondslag liggen dat uitzicht biedt op betaald werk.

Erna Berends (SP) zei dat haar partij in het huidige college al belangrijke stappen heeft gezet, waar andere partijen het wel mee eens waren. Ze vroeg om aan de bel te trekken als er dingen niet goed gaan. «Als er wantoestanden zijn, stuur ze dan alsjeblieft door want dan gaan we daar echt achteraan.»

Femke Roosma (GroenLinks) maakt zich zorgen over de kabinetsplannen om te morrelen aan het minimumloon voor arbeidsgehandicapten. «Ik vind dat een grof schandaal. Als links pact hebben we gezegd dat we daarvan af willen. Dat gaat Amsterdam wel geld kosten want het Rijk gaat ons korten.»

Arjan Miedema (PvdA) wil dat de gemeente kritisch gaat kijken of ze nog wel zaken wil doen met bedrijven die te weinig vaste contracten bieden of die discrimineren (onlangs liet de gemeente weten dat het in principe mogelijk is om contracten met discriminerende bedrijven op te zeggen). Hij vond wel dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven, bijvoorbeeld door het aantal onzekere contracten in de eigen organisatie terug te dringen.

Vanuit de zaal was er kritiek op het feit dat SP en PvdA hun medewerking aan de demonstratie tegen racisme op 18 maart hebben ingetrokken. «Het is een enorm zwaktebod om je te distantiëren vanwege één incident in Noord dat niet eens gerelateerd is aan de demonstratie.» SP en PvdA vrezen dat de ophef rond de demonstratie afleidt van het doel om racisme te bestrijden.

GroenLinks distantieert zich van het manifest dat voor de demonstratie is opgesteld, maar doet mee aan de demonstratie. «Het is een heel belangrijk thema. De onverdraagzaamheid neemt toe. Wij lopen wel mee en daar zijn we ook trots op», aldus Dorrit de Jong.

Op donderdag 22 februari vindt het derde verkiezingsdebat van de FNV plaats in Nieuw-West. Regionaal Vakbondshuis, Derkinderenstraat 2–8, inloop vanaf 19.00 uur.

Zie ook Stemwijzer voor Amsterdammers

Bron: nua | Categoriën: Vakbond, Verkiezing, Werk