F. Kramer

Centrum wijzigt plannen Rode Loper

Voor de aanleg van de Rode Loper, de ‘welkomstmat’ van Amsterdam die loopt van het Centraal Station via de Dam naar de Ferdinand Bolstraat, is 65.1 miljoen euro begroot. Daar wordt 3.5 miljoen euro op gekort. GroenLinks vindt dat deze besparingen niet mogen leiden tot minder kwaliteit. Raadslid Fred Kramer: ‘Om voor de toekomst een goede uitstraling te garanderen en bezoekers een warm welkom te heten, is het essentieel nu in te zetten op een goed basisontwerp, kwalitatief goed materiaal en extra groen’. GroenLinks heeft daarom in de raad van gisteren, 21 februari 2012, amendementen ingediend, waarin materiaalgebruik, bomen en het ontwerp van de Vijzelstraat aan bod komen.

22 February 2012, 10:23 | |

GroenLinks blij met doorstart Opstapper

GroenLinks was trots en verheugd dinsdag in de commissie Openbare Ruimte (ORV) te vernemen dat door constructief overleg met het Stadsdeel en slim ondernemerschap een doorstart mogelijk wordt voor de Opstapper.

Stadsdeelvoorzitter en portefeuillehouder Openbare Ruimte en Verkeer Jeanine van Pinxteren deelde de commissie ORV van Stadsdeel Centrum mee dat na meerdere gesprekken is gebleken dat met een startsubsidie van het Stadsdeel een levensvatbare doorstart voor de Opstapper mogelijk lijkt.

D66, PvdA, GroenLinks: Snel overleg over marineterrein

De fracties van D66, PvdA en GroenLinks in Amsterdam Centrum willen dat het Dagelijks Bestuur snel met het college van B&W en het Ministerie van Defensie gaat overleggen over de toekomst van het in het stadsdeel gelegen Marine Etablissement. Vorige week verstuurde het Ministerie een persbericht waaruit blijkt dat het Kabinet een fors aantal kazernes en bases zal gaan sluiten, waaronder mogelijk ook het Amsterdamse Marine Etablissement. Het college liet daarop weten het terrein vooral geschikt te vinden voor woningbouw en evenementen. Het Etablissement, waar vroeger de Admiraliteit gevestigd was en VOC-schepen lagen, is nu nog een militair terrein, afgesloten van de rest van de binnenstad.

Geen hoger beroep BG-terrein

Gisteravond heeft de raad van stadsdeel Centrum, op voorstel van de fracties van GroenLinks, PvdA en SP, besloten geen steun te verlenen aan instelling van hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank tot vernietiging van de monumentenvergunning (die nodig is om monumenten te kunnen slopen). Daarmee kan de UvA haar plan om op het BG-terrein een nieuwe grootschalige bibliotheek annex studiecentrum te bouwen, ten koste van twee rijksmonumenten, niet zondermeer doorzetten. Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum sprak riep de raad dringend op om te wachten.

F. Kramer

Partij: 
GroenLinks
Functie: 
Deelraadslid
Stadsdeel: 
Centrum
11 January 2011, 20:22 | |
Syndicate content