Preventief Fouilleren in de Pijp

Nieuws uit Amsterdam publiceert niet-commerciële persberichten over Amsterdam van andere organisaties. De redactie beslist over plaatsing en past eventueel de titel aan. De afzender van het persbericht is verantwoordelijk voor de inhoud van het bericht. RSS-feed hier, twitter hier.
Afzender: 
VVD
Datum persbericht: 
11-5-2012

Binnenkort zullen in de Pijp wapencontroles door middel van preventief fouilleren van start gaan. Dit heeft burgemeester Van der Laan gisterenmiddag in raadscommissie Algemene Zaken toegezegd naar aanleiding van het verzoek daartoe van zowel stadsdeelvoorzitter Zuid Paul Slettenhaar als ook de VVD- en PvdA gemeenteraadsfracties. De wapencontroles zullen in elk geval plaatsvinden tussen nu en oktober van dit jaar. Daarna is verlenging mogelijk, afhankelijk van de besluiten die de gemeenteraad en burgemeester rond de zomer gaan nemen over het nieuwe beleid ten aanzien van preventief fouilleren vanaf oktober.

Aanleiding voor het invoeren van preventief fouilleren vormen de vijf schietpartijen waardoor de Pijp het afgelopen half jaar werd geteisterd. In oktober 2011 werd een persoon doodgeschoten op de Ruysdaelkade. In november 2011 zijn de eigenaar van een café aan de Ceintuurbaan en de eigenaar van een koffiehuis in de Daniël Stalperstraat in hun horecagelegenheid doodgeschoten. Eveneens werd een 17-jarige jongen beschoten in de Ferdinand Bolstraat, waardoor hij zeer ernstig gewond raakte. Op 22 april 2012 werd een bezoeker van een horecagelegenheid in de Van Woustraat vermoord. Veel bewoners van de Pijp voelen zich door deze ernstige incidenten minder veilig.

Fractievoorzitter Flos:“Terecht sprak burgemeester Van der Laan zijn waardering uit voor de inzet van stadsdeelvoorzitter Slettenhaar om de Pijp veiliger te maken en deelt hij onze mening dat gezien de ernst van de problemen het nu nodig is om ook preventief fouilleren in te voeren. Wapencontroles zijn nooit een doel op zich, maar zijn gezien de recente incidenten een belangrijk instrument om de veiligheid in de Pijp terug te brengen. Ook is het gezien de incidenten een helder signaal richting bewoners en ondernemers van de Pijp dat de gemeente en politie er alles aan doen om de Pijp weer veilig te maken en kan dit er aan bijdragen de ontstane maatschappelijke onrust te beteugelen.”

11 May 2012, 19:07 | |