Kansen voor Amsterdam Agenda

Nieuws uit Amsterdam publiceert niet-commerciële persberichten over Amsterdam van andere organisaties. De redactie beslist over plaatsing en past eventueel de titel aan. De afzender van het persbericht is verantwoordelijk voor de inhoud van het bericht. RSS-feed hier, twitter hier.
Afzender: 
D66
Datum persbericht: 
26-4-2012

Amsterdam moet de val van het kabinet Rutte aangrijpen om belangrijke dossiers voor de stad op de landelijke agenda te zetten. Een goede economische positie van grootstedelijk Amsterdam is namelijk van groot belang voor Nederland. D66 wil onder meer een soepeler immigratiebeleid om kenniswerkers naar de stad te halen, geen bezuinigingen op speciaal onderwijs maar juist investeren in het MBO in de stad en aanpak van de huizenmarkt zodat modale inkomens ook weer in de hoofdstad terecht kunnen. De sociaal-liberalen hebben in de gemeenteraad het voorstel gedaan voor het opstellen van een ‘Amsterdam Agenda’.

“Een sterke Amsterdamse Metropool is goed voor de positie van Nederland in de wereld. Economische concurrentie speelt zich tegenwoordig af tussen stedelijke regio’s, steeds minder tussen landen. Het demissionaire kabinet Rutte heeft kansen laten liggen om de hoofdstad als economische regio te versterken. En heeft op die manier kansen laten liggen om Nederland verder te helpen. D66 wil daarom dat een Amsterdam Agenda wordt opgesteld met belangrijke zaken voor Amsterdam en daarmee voor Nederland.”,aldus D66-fractievoozitter Jan Paternotte.

26 April 2012, 9:20 | |