Thijs Kleinpaste

Geen steiger op Noordermarkt

De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA in Amsterdam Centrum zullen donderdag 31 mei bij de behandeling van het Bestemmingsplan Water voorstellen om de op- en afstapvoorziening bij de Noordermarkt te schrappen. De drie partijen spannen zich in om de oorspronkelijke doelstellingen van de ‘Visie op het Water’, waaronder een verbetering van het zicht op en meer contact met het water, te verwezenlijken. Tegelijkertijd vinden PvdA, D66 en GroenLinks het nu onbespreekbaar om aan de Noordermarkt een op- en afstapvoorziening te creëren. Dat er geen overlast zal ontstaan kan niet worden gegarandeerd. De op- en afstapvoorziening zou in de huidige situatie bovendien vooral ten goede komen aan het huidige, vervuilende, aanbod vanuit de rondvaartbranche. De coalitiepartijen zullen daarom voorstellen doen om de op- en afstapvoorziening aan de Noordermarkt te schrappen uit het Bestemmingsplan Water. Ook kan er voor dit doel geen sprake zijn van gedwongen verplaatsingen van woonboten.

Schaatsen op Grachten Amsterdam

Rondvaartboten moeten de komende dagen het centrum van de stad mijden. D66 wil een vaarverbod om schaatsen op de Amsterdamse grachten mogelijk te maken. Hiervoor bestaat een IJsnota, die door de sociaal-liberalen voor vanavond op de agenda van stadsdeel Centrum is gezet.

31 januari 2012, 13:55 | |

D66, PvdA, GroenLinks: Snel overleg over marineterrein

De fracties van D66, PvdA en GroenLinks in Amsterdam Centrum willen dat het Dagelijks Bestuur snel met het college van B&W en het Ministerie van Defensie gaat overleggen over de toekomst van het in het stadsdeel gelegen Marine Etablissement. Vorige week verstuurde het Ministerie een persbericht waaruit blijkt dat het Kabinet een fors aantal kazernes en bases zal gaan sluiten, waaronder mogelijk ook het Amsterdamse Marine Etablissement. Het college liet daarop weten het terrein vooral geschikt te vinden voor woningbouw en evenementen. Het Etablissement, waar vroeger de Admiraliteit gevestigd was en VOC-schepen lagen, is nu nog een militair terrein, afgesloten van de rest van de binnenstad.

D66: Snel even bellen met het Ministerie

De fracties van D66 in Amsterdam Centrum en de Centrale Stad willen dat de gemeente snel met het Ministerie van Defensie gaat overleggen over de toekomst van het Amsterdamse Marine Etablissement. Gisteren verstuurde het Ministerie een persbericht waaruit blijkt dat het Kabinet een fors aantal kazernes en bases zal gaan sluiten, waaronder mogelijk ook het Amsterdamse Marine Etablissement. Het ministerie stelt daarover in overleg te zijn met de betrokken bestuurders. Het Etablissement, waar vroeger de Admiraliteit gevestigd was en VOC-schepen lagen, is nu nog een militair terrein, afgesloten van de rest van de binnenstad. Daar komt als het aan de sociaal-liberalen ligt verandering in.

Centrum loopt voorop in open data

Stadsdeel Centrum loopt voorop in het ontsluiten en aanbieden van open data, meldt de organisatie Hack de Overheid. De deelraad heeft een motie aangenomen van Thijs Kleinpaste (D66) en Stefan de Bruijn (VVD) waarin staat dat het toegankelijk maken van overheidsdata zoveel mogelijk de norm moet zijn aan het einde van deze bestuursperiode. Ook elders in de stad worden initiatieven genomen rond open data en dat heeft weer een positieve invloed op andere steden, aldus Hack de Overheid. Wel valt er nog wat te verbeteren aan de manier waarop data beschikbaar worden gesteld.

Inhoud syndiceren