Daphna Brekveld

Schriftelijke vragen over bouwoverlast

De gemeentelijke ombudsman heeft op 23 augustus 2012 twee uitspraken gedaan inzake klachten van omwonenden bij (ver)bouwprojecten in de Frans Halsstraat (nr. RA 121534) en Daniël Stalpertstraat (RA121535). Desbetreffende klagers worden zoals uit de rapportage blijkt niet serieus genomen. In eerste instantie weigeren de betreffende ambtelijke diensten een onderzoek ter plaatse te houden.

26 augustus 2012, 11:35 | |

Verkeersoverlast Diamantbuurt

Vanaf vandaag woensdag 9 juli is de Amsteldijk vanwege de renovatie van de P.L. Kramerbrug tot zeker september 2013 afgesloten voor verkeer. Zoals u heeft gemerkt perst dit verkeer zich nu door de nauwe straten van de Diamantbuurt.

9 juli 2012, 20:40 | |

Raadsvragen over kosten binnenhalen Olympische Spelen

Schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid inzake geheim gehouden kostenraming (€ 8 miljard) door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) inzake binnenhalen Olympische Spelen 2028.

23 maart 2012, 20:21 | |

Steigerdoekreclame in Zuid?

Gisteravond 13 maart werd in de commissie Leefomgeving van Stadsdeel Zuid de introductie van steigerdoekreclame behandeld. Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid heeft de deelraad voorgesteld om voor een jaar een pilot steigerdoekreclame in Stadsdeel Zuid te beginnen. De focus ligt daarbij op de van Baerlestraat, P.C. Hooftstraat en het Museumplein.

14 maart 2012, 19:51 | |

Vragen over nieuwe Ritterlantaarnpalen

Op 16 februari 2012 zijn in opdracht van de DIVV 6 oude Ritterlantaarnpalen op het Smaragdplein in de Diamantbuurt vervangen voor het nieuwe model Ritter dat in alle buurten van Amsterdam die voor 1920 zijn gebouwd wordt geplaatst.

16 februari 2012, 20:00 | |
Inhoud syndiceren