Carlien Roodink

D66 kritisch over haalbaarheid hervormingen

Amsterdam heeft op 9 juni de kadernota, de grote lijnen voor de begroting van volgend
jaar, gepresenteerd. In de kadernota 2012 besteedt het College terecht veel aandacht
aan het opvangen van de rijksbezuinigingen die vooral de meest kwetsbare
Amsterdammers treffen. Het College zoekt de oplossing vooral in hervormingen. D66
maakt zich zorgen over of het College in staat is om de noodzakelijke hervormingen te
realiseren. Ook mist D66 een visie op de duurzame versterking van de positie van
Amsterdam en Amsterdammers.

9 juni 2011, 18:59 | |

Amsterdam moet niet op stoel vermogensbeheerder gaan zitten

Amsterdam moet stoppen met de voorbereidingen voor het Amsterdams
Investeringsfonds (AIF). Dat vindt D66 Amsterdam. De gemeente
Amsterdam mist de kennis en kunde om 150 miljoen euro als een
vermogensbeheerder te investeren.
Volgens het programakkoord beoogt het college met de investeringen uit het AIF
de stedelijke infrastructuur te versterken en deze investeringen zullen zich
volgens het college maatschappelijk en/of economisch moeten terugverdienen.
Het AIF wordt gevuld met een deel de opbrengsten van de verkoop van NUON.
Voor 2011 bedraagt het AIF 150 miljoen euro.
“Praten over het economisch terugverdienen van een investering heeft
bijvoorbeeld alleen zin als alle kosten, ook de uitvoeringskosten van de gemeente

11 maart 2011, 11:16 | |

Actuele reisinformatie voor trams en bussen via smartphone

D66 en VVD: zoveel mogelijk gemeentelijke data openbaar
Reizigers op een Amsterdamse tramhalte weten binnenkort precies hoe laat hun tram komt.
Via een speciale smartphone applicatie kunnen zij tot op de seconde nauwkeurig zien
wanneer welke tram of bus op de halte aankomt. De hoofdstedelijke fracties van D66 en
VVD willen dat de gemeente op korte termijn de data beschikbaar stelt om zo'n applicatie te
laten ontwikkelen.

VVD Gemeenteraadslid Werner Toonk: “Van vliegtuigen en treinen zien we op internet precies
waar ze zijn en hoe laat ze aankomen. Bij de trams is dat ook eenvoudig te realiseren. Zeker als er
minder trams en bussen gaan rijden, is het des te belangrijker om te weten hoe laat ze rijden.”

Apps voor Amsterdam

Welke route rijdt de vuilniswagen? Is de grond bij de crèche waar kinderen buiten spelen vervuild? Waar zitten de gevaarlijkste kruispunten? Ontwikkelaars worden uitgedaagd om apps te maken waar Amsterdammers iets aan hebben en die tegelijk de lokale economie een zetje geven. Speciaal voor dit project gaat de overheid nieuwe gegevens beschikbaar stellen.

Op 16 februari start de competitie AppsforAmsterdam, waarbij ontwikkelaars prijzen tot 2.500 euro kunnen winnen als ze een applicatie weten te bouwen die gebruik maakt van overheidsinformatie en waar Amsterdammers concreet iets aan hebben. Het initiatief past in de open data-beweging, die bepleit dat overheden de schat aan informatie die ze hebben beschikbaar stellen voor iedereen die er iets mee wil.

Carlien Roodink

Partij: 
D66
Functie: 
Gemeenteraadslid
Geslacht: 
Vrouw
12 januari 2011, 19:17 | |
Inhoud syndiceren