Fietspad van Noord naar Zaandam

Nieuws uit Amsterdam publiceert niet-commerciële persberichten over Amsterdam van andere organisaties. De redactie beslist over plaatsing en past eventueel de titel aan. De afzender van het persbericht is verantwoordelijk voor de inhoud van het bericht. RSS-feed hier, twitter hier.
Afzender: 
D66
Datum persbericht: 
8-6-2012

Amsterdam Noord en Zaandam moeten op termijn met een fiets- en voetpad langs de Zaan- IJoever worden verbonden. Dat voorstel doet D66 in beide gemeenten en in de Stadsdeelraad van Noord. Op de ZaanIJoever worden in beide gebieden culturele hotspots ontwikkeld. De democraten willen beide gebieden verbinden voor fietsers en voetgangers.

“Een verbinding tussen Amsterdam en Zaandam via de Zaan-IJoever biedt extra kansen voor economische en culturele versterking van beide gebieden”, aldus D66-raadslid Gerolf Bouwmeester.

In Zaandam wordt het Hembrugterrein waar de oude munitiefabrieken staan momenteel herontwikkeld tot een creatief en cultureel gebied. In Noord wordt rond het NDSM terrein verder gegaan met stimuleren van cultureel ondernemerschap. “Men beseft nog onvoldoende hoe dichtbij Amsterdam eigenlijk bij Zaandam ligt. Wij willen Zaan en IJ nu ook letterlijk gaan verbinden”, aldus Sanna Munnikendam, D66 raadslid in Zaanstad.

Met een doorgaande recreatieve route langs het IJ naar de Zaan gaan de mensen het gebied als vanzelf ontdekken. De as Amsterdam-Zaandam, die historisch over het water loopt wordt zo weer in ere hersteld. “Het ideale fietspad langs Zaan en IJ is niet van vandaag op morgen te realiseren, het vergt een lange adem. Gelukkig snapt bijna iedereen de schoonheid van het plan”, aldus Andries Tijssens D66 raadslid in Amsterdam-Noord.

8 juni 2012, 13:51 | |