Back to top

‘Rekening Zuidas moet naar RAI, KLM’

Onlangs is besloten om een kilometer ringweg bij de Zuidas te ondertunnelen, een klus die 1,4 miljard euro moet kosten. Economieredacteur Menno Tamminga van NRC Handelsblad vindt het onterecht dat het project geheel wordt betaald met belastinggeld. De kantoren aan de Zuidas, de RAI, Schiphol en de KLM zullen profiteren van de betere bereikbaarheid. “De private bedrijven die zo duidelijk voordeel hebben van publieke investeringen moeten ook dokken”, vindt Tamminga.

Amsterdam betaalt 200 miljoen aan het project. Het rijk betaalt bijna 1 miljard en de rest komt van provincie en stadsregio.

19 February 2012 |

Comments

Voor de Zuidasplannen betaalt

Voor de Zuidasplannen betaalt het Rijk ruim 900 miljoen, de regio 400 miljoen. Een forse bijdrage, waarvoor? De bus die voorheen naast het station stopte komt weer op een vergelijkbare plek. De tram die voorheen op het station halteerde, krijgt nu een halte naast het station. De aansluiting van de Amstelveenlijn op station Zuid vervalt. De metrohalte wordt een stuk verplaatst en de te krappe treinperrons worden verbreed.

Niet echt een verbetering van het openbaar vervoer, maar meer noodzakelijk onderhoud en herstel van verslechtering.
Hoe anders bij de A10. Deze regering legt de nadruk op autowegen en ook hier zien we een forse verbreding van de 2 X 3 rijstroken + spitsstroken nu krijgen we staks een A10 met 2, 4, 4, 2 rijstroken. Daar gaat dus het grootste deel van het Zuidas geld heen.

Verrassend is dat de regio met 400 miljoen aan die wegverbreding bijdraagt. Die forse ingreep zorgt voor een jarenlange bouwpunt, die het openbaar vervoer op en bij station Zuid voor ruim 10 jaar hindert. Over die langdurige overlast zwijgt de regio. Die dromen over een verre toekomst.
De kommernis van stad en regio over de kaalslag bij het openbaar vervoer is ongeloofwaardig met deze steun voor de rijkswegenplannen.