Back to top

Onderdoorgang Rijks: Telegraaf meest evenwichtig

In krantenberichten worden vaker argumenten genoemd voor een fietsverbod onder het Rijksmuseum dan argumenten van mensen die de fietserspassage in ere willen herstellen, blijkt uit een analyse van Nieuws uit Amsterdam. Een uitzondering is de Telegraaf, die beide kanten van de zaak belicht.

Afgelopen week meldde Nieuw Amsterdams Peil dat verschillende Parool-journalisten een petitie hebben getekend voor een fietsverbod onder het Rijksmuseum. In een reactie zei Marjolein de Lange van het Comité Red de Onderdoorgang dat het geluid van voorstanders van een fietsverbod in de krant vaker aan bod komt dan de andere kant. Het Parool verwierp de suggestie van partijdigheid. Een betrokken journalist zei dat zijn mening over de kwestie geen invloed heeft op de manier waarop hij erover schrijft.

Nieuws uit Amsterdam analyseerde 25 nieuwsberichten die de afgelopen twee jaar zijn verschenen in landelijke kranten. 21 berichten vermelden de mening van voorstanders van een fietsverbod en 13 berichten de mening van tegenstanders. Bij het Parool wijkt het beeld hier niet veel van af (8 tegenover 5) en de Telegraaf geeft juist vaker de mening weer van tegenstanders van een fietsverbod (2 tegenover 4).

Soms wordt alleen vermeld hoe een iemand over het onderwerp denkt (“De Fietsersbond en het comité Red de Onderdoorgang waren altijd faliekant tegen afsluiting van de tunnel”); in andere gevallen worden ook argumenten weergegeven. Zoals de grafiek laat zien vermelden 19 artikelen argumenten voor een fietsverbod in de onderdoorgang en 8 artikelen argumenten tegen zo’n verbod. De Telegraaf noemt juist iets vaker argumenten om de fietserspassage in ere te herstellen.

12 February 2012 |

Comments

Jammer dat de NRC en de

Jammer dat de NRC en de Volkskrant niet in het onderzoek betrokken zijn. Vooral de NRC wekt de laatste tijd onomwonden de indruk (zelfs in een redactioneel commentaar van 19 januari j.l.) voorstander te zijn van het weren van fietsers uit de onderdoorgang (en van het weren van ingezonden brieven die het daar niet mee eens zijn).
En een klacht over deze partijdigheid gericht aan de NRC ombudsman is zonder reactie gebleven. (Wel is sinds 4 februari de bezorging van de krant gestaakt.)

NRC, Volkskrant

Het Parool en de Telegraaf hebben het meest over dit onderwerp geschreven. In de geanalyseerde berichten zitten er 3 uit de Volkskrant en 1 uit NRC Handelsblad. Deze zijn wel in het totaal meegenomen maar niet apart uitgesplitst. Voor deze kranten geldt dat voorstanders van een fietsverbod vaker aan bod komen dan tegenstanders. Ik heb me beperkt tot nieuwsberichten, dus commentaren, opiniestukken, columns en ingezonden brieven zijn buiten beschouwing gelaten.

berichtgeving Rijks fietstunneltje

Logisch.
Juist laatste 2 jaar zijn andere argumenten dan die van de ENFB fietslobby naar voren gebracht.
Kijk dus breder en langer naar deze kwestie.
Nieuwswaarde is een beetje storende factor in dit geheel.

Vergelijk berichtgeving rond scooter/snorfiets in het verkeer/fietspad.

Tijden veranderen.
Goeie aanzet wel.

Het idee dat bepaalde

Het idee dat bepaalde journalistiek niet bepalend zou kunnen zijn zoals het Parool stelt is natuurlijk van de gekken. Natuurlijk vervormt het de beeldvorming van iemand op het moment dat slechts een bepaalde kant besproken word. Dat weet het Parool ook.

Rijksmuseum

Hoe kan je een onderwerp nog meer afkluiven, dan dat het al afgekloven is? Door dit soort meta-artikelen te maken.
Bewijst dat het gedrein over die fietsdoorgang ook werkelijk gedrein is.
Provincialer kan Amsterdam niet worden. Hou op!!!