Back to top

Geen telefoontje over gesubsidieerde topinkomens

De gemeente gaat vooralsnog geen contact opnemen met gesubsidieerde instellingen waar beloningen worden betaald die hoger zijn dan de wopt-norm, beter bekend als Balkenendenorm. Wel zal in de toekomst aan gesubsidieerde instellingen worden gevraagd of zij de wopt-norm overschrijden.

In juni vorig jaar antwoordde de gemeente op vragen van Laurens Ivens (SP) dat ze het onwenselijk vindt dat grotendeels publiek gefinancierde instellingen een ‘buitensporig hoge beloning’ betalen. De gemeente vond het niet haar taak om dit actief te gaan controleren, maar voegde hieraan toe: “Het college doet de toezegging dat indien uit het jaarverslag van een gesubsidieerde instelling blijkt dat één van de werknemers meer verdient dan de landelijke norm voor de publieke sector (wordt de wopt-norm), de betreffende portefeuillehouder een gesprek met het bestuur van de instelling aangaat.”

In december vorig jaar publiceerde het Rijk een overzicht van (deels) publiek gefinancierde instellingen die beloningen boven de wopt-norm betalen. In dat overzicht staat tenminste één instelling waar de gemeente een omvangrijke subsidierelatie mee heeft, namelijk het Concertgebouworkest. Deze instelling krijgt volgens begrotingen van de gemeente een jaarlijkse subsidie van ongeveer 6 miljoen euro.

De gemeente laat weten dat ze van plan is om de subsidieverordening zodanig aan te passen dat voortaan aan instellingen wordt gevraagd of zij de wopt-norm overschrijden. Ze is vooralsnog niet van plan om op basis van het huidige beleid contact op te nemen met instellingen die op de wopt-lijst van het Rijk staan.

23 February 2012 |