Back to top

Enorme groei aantal snorfietsen

Het aantal snorfietsen – veelal scooters – is in Amsterdam de afgelopen jaren bijna drie keer zo snel gestegen als in de rest van Nederland. Bijna zesduizend mensen hebben een petitie tegen scooteroverlast getekend, maar als het aan wethouder Wiebes ligt blijven de snorfietsen toegestaan op de meeste fietspaden. Aanstaande donderdag spreekt de gemeenteraad over een voorstel van GroenLinks om de scooteroverlast aan te pakken.

Samen met Landsmeer, Laren en Bloemendaal hoort Amsterdam tot de steden waar het aantal snorfietsen het hardst is gestegen. Tegelijk is er een forse toename van het aantal ernstige verkeersslachtoffers onder scooterrijders. Eén van de belangrijkste oorzaken is volgens de gemeente dat scooterrijders te hard rijden. Uit een onderzoek van de Fietsersbond bleek dat 94% van de scooters op Amsterdamse fietspaden te hard rijdt.

Veel fietsers vinden daarom dat scooters niet op het fietspad thuishoren. Wethouder Wiebes vindt het gevaarlijke rijgedrag van scooters echter een reden om ze juist wel op het fietspad te houden, want anders ‘wordt hinder voor fietsers ingeruild voor een nog groter risico voor snorfietsers (…) terwijl het ongevalrisico voor de brom- en snorfiets nu al zeer hoog is’.

Update

15 January 2012 |

Comments

Enorme groei aantal snorfietsen

Dit zou dus afgelopen donderdag besproken zijn in de gemeente raad waarom horen we hier dan niks van terug ???
We weten dus hoe mensen en instellingen erover denken maar wat is er nu besproken in de gemeenteraad?
En hoe nu verder ? is er al een uitspraak ? of een uitspraak datum? moet er nog verder gesproken worden waarom en wanneer?

Vind ik niet eens zo vreemd,

Vind ik niet eens zo vreemd, als je kijkt hoe je anders in Amsterdam rond moet komen is de auto bijna geen optie meer en vaak vind ik het openbaar vervoer niet echt prettig (voel me snel onveilig) neemt echter niet wel dat de meeste mensen op die scooters zich opstellen als vervelende mensen.

fietsersgedrag

Zullen we het ouderwetse Amsterdamse woord "gotspe" maar weer eens van stal halen voor degenen, die zich beklagen over snorfietsen?
Ten eerste: ik heb op deze site al eerder als ervaringsdeskundige aangetoond, dat het Amsterdamse fietsers- gedrag extreem asociaal en dom is vergeleken met andere steden in Europa.
Ten tweede: de fietsers terroriseren met hun "Bond" de stad waar het o.a. gaat om de verbouwing van het Rijksmuseum.
Ten derde: diezelfde "Bond" heeft zich nooit sterk gemaakt voor het verdwijnen van het fietstransport vanuit Amsterdam naar b.v. Parijs.

Als de Amsterdamse fietsers nu eens zouden beginnen om de eenrichtingsfietspaden (de meeste) als zodanig te gebruiken en niet permanent tegen de richting in te fietsen, zodat een snorfiets er lang kan of om niet gedrieen naast elkaar te rijden.
Als ze een beetje souplesse zouden betonen op plaatsen waar veel touristen zijn en die niet stijf te schelden? B.v. niet op hoge snelheid over het Leidseplein te raggen en een beetje verdraagzaamheid tonen naar touristen op huurfietsen

Bakfietsmoeders zouden een speciale opleiding nodig hebben. Ze lijken zich er niet om te bekommeren, dat ze ook de verantwoorlijkheid voor hun kinderen en weten niet, dat een goed voorbeeld nooit weg is.
En ten laatste, wat moet ik heen met mijn Spartamet, die ik heb aangeschaft na een aanrijding op een fietspad door een auto, waarvoor de politie geen p.v. wenste op te maken (dit gebeurde overigens niet in Amsterdam)?
Kortom, ik word als rijbewijsloze steeds kribbiger over de Amsterdamse fietsers. (en dan heb ik het nog niet eens over het zomaar achterlaten van je fiets, waardoor veel fietsrekken nauwelijks meer bruikbaar zijn.

zo Henk en dat is nog eens

zo Henk en dat is nog eens een waar woord zeg !!!!!!!!!!!!! ik sluit me hier helemaal bij aan!!