Back to top

Transparante overheid niet inperken

Gemeenteraadslid Ahu Sahin (D66) wil dat de raad zich uitspreekt tegen een inperking van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Er ontstaat gemor binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die juist wil dat het moeilijker wordt voor burgers en journalisten om overheidsinformatie op te vragen.

De VNG steunt minister Piet-Hein Donner, die het vrijgeven van overheidsinformatie ziet als een onwenselijke vorm van ‘staatssteun’ aan journalisten, die bovendien onevenredig hoge kosten met zich mee zou brengen. Op dit standpunt kwam veel kritiek, onder meer van hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier:

“Informatie van de overheid is niet van de overheid, maar van de burger die de overheid immers betaalt. Informatie die de overheid verzamelt en produceert zou automatisch beschikbaar moeten komen voor de burger en daarmee voor de journalistiek. In het stiekeme landje dat Nederland nog steeds is, gebeurt dit niet. Ten onrechte. Dat de uitvoering van de openbaarheidswet Donners ambtenaren tijd en geld kost, komt doordat informatie niet direct beschikbaar wordt gesteld.”

Dat de VNG Donner steunt roept irritatie op binnen haar eigen achterban. Op initiatief van D66 heeft de gemeente Utrecht afstand genomen van het VNG-standpunt en als het aan Sahin ligt gebeurt dat aanstaande woensdag ook in Amsterdam. Op dit moment is nog niet zeker welke partijen haar oproep zullen steunen, maar ze rekent in ieder geval op steun van de linkse fracties.

Er lijkt geen sprake te zijn van een gecoördineerde actie van D66 om de kwestie in zoveel mogelijk gemeenten aan de orde te stellen. Als Amsterdam zich volgende week uitspreekt tegen het inperken van de WOB, dan valt wel te verwachten dat andere gemeenten dit ook zullen doen, denkt Sahin.

Overigens heeft Sahin ruim voor Donners uitspraken al vragen gesteld over de manier waarop Amsterdam de WOB uitvoert. Ze wil onder meer weten of er kosten in rekening worden gebracht aan burgers die informatie vragen en of de gemeente de gevraagde informatie op tijd levert. Ze wacht inmiddels al meer dan twee maanden op een antwoord op die vragen.

Afbeelding: Piet-Hein Donner. Foto Rijksoverheid, via Wikimedia

27 May 2011 |

Comments

Transparante overheid niet inperken

Dit is dus het begin van he einde van de democratie zoals wij die nu kennen en zo'n maatregel zou eerder passen bij een beginnende dictatuur