Back to top

Stadsdeel moet informatie vrijgeven

Stadsdeel Centrum moet in de toekomst alle informatie over de publieke ruimte publiceren op een website, vinden D66 en VVD. Ondernemers kunnen dan apps voor smartphones ontwikkelen waarmee je een bankje kan vinden om even uit te rusten of na kan gaan of er in de buurt nog een café open is.

Ook valt te denken aan apps waarmee je de dichtstbijzijnde bushalte kan vinden of die informatie bieden over parkeertarieven of de kwaliteit van scholen. “De overheid produceert heel veel interessante data. Het moet een automatisme worden dat die informatie beschikbaar wordt gesteld”, aldus Stefan de Bruijn (VVD), die samen met Thijs Kleinpaste (D66) een voorstel voor open data heeft ingediend. Momenteel is die informatie vaak niet openbaar of moeilijk toegankelijk.

De Bruijn en Kleinpaste schrijven in hun voorstel dat het stadsdeel op deze manier zijn dienstverlening kan verbeteren zonder er een euro aan uit te geven. Maak zoveel mogelijk data online beschikbaar, en ‘slimme jongens doen de rest’. Volgens De Bruijn hebben er al tientallen ondernemers gereageerd die geïnteresseerd zijn om producten te ontwikkelen met de gegevens van het stadsdeel.

Als het voorstel wordt uitgevoerd heeft stadsdeel Centrum de Nederlandse primeur, maar in het buitenland is er al ervaring opgedaan met open data. De Bruijn en Kleinpaste wijzen bijvoorbeeld op San Francisco, waar tientallen apps worden aangeboden die gebruikmaken van overheidsinformatie.

Niet al te smerige restaurants

Met die apps kan je bijvoorbeeld een sms-alert ontvangen als er in je buurt een misdrijf wordt gepleegd; je kan op zoek naar restaurants in de buurt die volgens de gezondheidsinspectie niet al te smerig zijn, je kan informatie opzoeken over de 65.000 bomen in de stad (‘go on, give it a hug’) of je kan je fietsroutes automatisch doorgeven aan de gemeente zodat die bij de inrichting van de wegen beter rekening kan houden met behoeften van fietsers.

De informatie over de locaties waar misdrijven zijn gepleegd is populair: er zijn maar liefst zeven apps ontwikkeld die gebruikmaken van deze gegevens. Wat De Bruijn betreft zou het een goed idee zijn als in Amsterdam ook politiegegevens beschikbaar komen.

Het voorstel van D66 en VVD wordt volgende week in de deelraad besproken. De partijen willen dat er snel een aantal pilots komt, zodat er volgend jaar een eerste evaluatie kan worden gemaakt. In ieder geval zou de informatie uit de begroting van het stadsdeel moeten worden gepubliceerd.

2 November 2010 |