Back to top

Al jaren tekort aan fietsenrekken

In het centrum en bij de stations is er te weinig ruimte om je fiets te parkeren, maar er worden maatregelen genomen om hier iets aan te doen, aldus het college van b&w. Het probleem is hardnekkig: jaar in jaar uit komt het college met dezelfde boodschap. Ondertussen komen er nieuwe plekken bij, maar misschien gaan er ook stallingen verdwijnen.

“Het fietsparkeren is één van de grootste uitdagingen waar we voor staan in het fietsbeleid”, zegt beleidsadviseur Geert de Jong van de gemeente Amsterdam. “Je lost het probleem niet zomaar even op.”

In 2006 hield de gemeente voor het eerst een tevredenheidsonderzoek onder fietsers en sindsdien is dit jaarlijks herhaald. In elke editie zeggen respondenten dat ze ontevreden zijn over de mogelijkheden om hun fiets te parkeren bij stations en in het centrum. Door de jaren heen is hun oordeel zelfs iets negatiever geworden. Ieder jaar worden er maatregelen aangekondigd.

2007

Wethouder: Tjeerd Herrema (PvdA)
“Onvoldoende scoort het fietsparkeren in het centrum van de stad en bij metro- en treinstations. In het Meerjarenbeleidsplan wordt met name ingezet op het uitbreiden en verbeteren van fietsparkeervoorzieningen, met de nadruk op bestemmingslocaties (zoals winkel- en uitgaanslocaties en openbaar vervoerknooppunten). Ook is, om bij te dragen aan de verbetering van fietsparkeervoorzieningen, momenteel een Beleidskader Fietsparkeren in wording.”

2008

Wethouder: Tjeerd Herrema (PvdA)
“Met het in 2007 vastgestelde Meerjarenbeleidsplan en het Beleidskader Fietsparkeren zet het College, in samenwerking met de stadsdelen en de stadsregio Amsterdam, de komende jaren zwaar in op uitbreiding en verbetering van de fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad en bij belangrijke OV-knooppunten. Zo wordt momenteel de haalbaarheid onderzocht van nieuwe fietsenstallingen (onder andere Leidseplein, Rembrandtplein en Museumplein) en worden met NS en ProRail afspraken gemaakt over het verbeteren van fietsparkeervoorzieningen bij de treinstations in de stad. De doelstelling is in 2010 op minimaal vijf locaties bij publiekstrekkende bestemmingen nieuwe stallingsruimte te hebben gerealiseerd.”

2009

Wethouder: Hans Gerson (PvdA)
“Behalve in de eigen buurt (6,2) scoort fietsparkeren in het centrum en bij zowel trein- en metrostations als bij bus- en tramhaltes onvoldoende (variërend van 4,6-5,6). Dit accentueert het belang van uitbreiding en verbetering van fietsparkeervoorzieningen op belangrijke OV-knooppunten zoals opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan Fiets.”

2010

Wethouder: Hans Gerson (PvdA)
“Behalve in de eigen buurt (6,3) scoort fietsparkeren in het centrum en bij zowel trein- en metrostations als bij bus- en tramhaltes onvoldoende (variërend van 4,5-5,5). Dit bevestigt het belang van uitbreiding en verbetering van fietsparkeervoorzieningen op belangrijke OV-knooppunten zoals opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan Fiets. De gemeente Amsterdam werkt samen met betrokken partijen zoals Prorail, NS en stadsdelen om het fietsparkeren bij NS stations te verbeteren.”

Ondertussen is er wel het een en ander gerealiseerd. Er zijn bewaakte stallingen bijgekomen in het centrum en aan de noordkant van het Centraal Station zijn twee drijvende fietsenstallingen gekomen. Op die locatie had oorspronkelijk een tweede fietsenflat zullen komen, maar die is geschrapt vanwege de kosten. Op het ponton aan de noordwestkant van het station zijn meestal nog wel plekken vrij.

Amsterdam probeert verder het tekort aan fietsenrekken te bestrijden door actief afgedankte fietsen te verwijderen. Per jaar verwijderen de stadsdelen 40 à 50.000 fietsen. De Afvalstoffenverordening is aangepast zodat fietsen sneller kunnen worden verwijderd. “Maar op een aantal pekken is het dweilen met de kraan open”, aldus De Jong.

Op de langere termijn gaat ProRail een drietal stallingen bouwen bij het Centraal Station, met plek voor 10.000 fietsen. Ter vergelijking, de tijdelijke fietsenflat aan de centrumkant van het station biedt officieel plek aan 2.500 fietsen.

Inmiddels heeft de nieuwe wethouder Eric Wiebes (VVD) het stokje overgenomen van Gerson. Aan hem de taak om straks aan de raad uit te leggen of het klopt dat er misschien stallingen gaan verdwijnen. Het tijdschrift Fietsverkeer suggereerde dat onlangs, vanwege het feit dat zij gebruik maken van gesubsidieerde arbeid die door veranderingen in regelgeving steeds duurder wordt.

Of dit inderdaad zal leiden tot sluiting van stallingen valt nog niet te zeggen. De Jong: “Amsterdam moet enorm bezuinigen, dat staat vast. Wat voor consequenties dat heeft kan ik nog niet overzien.”

25 June 2010 |