Back to top

Activisme anno 2009: Loungen voor terrasverwarming

[Door Jurjen van den Bergh] - “Buiten alleen drinken als je zit. Sluitingstijden verder vernauwen. Geen verwarming op terrassen. En waar gaat het heen met de Wallen? Nog een PC winkel gebied met na 21.00 niemand meer op straat; ook geen toerist. Terrasreclame verbieden en de binnenstad versoberen.”

Naar schatting tweeduizend Amsterdammers vonden in deze oproep aanleiding tot actie. Onder de vlag Ai!Amsterdam verzamelden zij zich op de Noordermarkt. Verzet dus tegen de nieuwe terrasregels in de stad, maar ook tegen de betutteling in het algemeen. Het manifest heeft zo’n 20.000 handtekeningen gekregen. Een erg succesvolle actie dus, maar om meerdere redenen vind ik dat mijn generatie zich belachelijk maakt met deze lounge-actie voor het recht om vrij te consumeren.

Ai!Amsterdam is de manifestatie van de individuele vrijheid die zich niet laat intomen door belachelijke regeltjes. Het manifest gooit allerlei zaken op de grote hoop. Kennelijk heeft de Amsterdammer zowel recht op zijn biertje im stehen en ruimere openingstijden voor de horeca; als op ongelimiteerde ruimte voor cafés, terrasverwarming en de broodnodige reclame. In de aangetekende brief van de organisatie gaat het er vooral om dat ‘wij’ meer transparantie en zeggenschap verdienen over de indeling van de binnenstad.

Het is natuurlijk een mooi mazzeltje dat stadsdeelwethouder Els Iping een verbod instelde om staand een biertje te drinken. Een prachtig voorbeeld van doorgeslagen regelzucht, dat Ai!Amsterdam terecht aan de kaak stelt. Maar voor de rest lijkt de actie toch vooral de coup van de kosmopolitische hedonisten. Wij hebben recht op onze liberale hoofdstad, deze stad is ons terrein om vrij te spelen. Zeurende omwonenden, bezorgde milieuwethouders en winkelende provincialen moeten wijken voor de elite van de toekomst. En het is juist mijn generatie die dat op dit moment hét strijdpunt vindt. Geen petitie voor een autovrije binnenstad, tegen een winkelketen die een Marokkanenstop doorvoert, problemen van dezelfde schaal.

Het is natuurlijk knap dat Ai!Amsterdam er goed in slaagt de juiste middelen te gebruiken om een actie op poten te krijgen. Een sterk merk en logo, een succesvolle actievorm, die appelleert aan de flash mob en improv. Het is een goede vorm van twitteractivisme . Maar, ik vind het storend dat hiermee ingespeeld wordt op de containerbegrippen van de ontevreden burger:
- Betutteling als synoniem voor de elke vorm van overheidsingrijpen en
- Persoonlijke vrijheid als synoniem voor het recht altijd voor jezelf te kiezen.

En beschamend vind ik het dat zoveel energie verspild wordt aan zo’n triviaal thema. Vooral door deze groep internationaal georiënteerde leden van de creatieve klasse. De consumenten van Ai!Amsterdam eisen hun recht op om ongestoord te consumeren. Een generatie die er ook voor kan kiezen deze creativiteit in te zetten om de klimaat-, de voedsel- en de kredietcrisis op te lossen bevecht zijn recht op terrasverwarming.

Jurjen van den Bergh is 31, kosmopoliet en twitteraar. Reageren mag onder dit bericht of op www.twitter.com/jurjenvdb . Foto: Acebal.

4 August 2009 |

Comments

Actie tegen 'versobering'

Dat de binnenstad van Amsterdam dreigt te verschralen onder de schijnbaar ongebreidelde regelzucht van het huidige GroenLinks/PvdA bestuur, is voor mijn helemaal geen triviaal thema. In een creatieve, bruisende wereldstad zie ik eerder de oplossingen voor de geschetste wereldproblemen ontstaan, dan in een benauwende, overgereguleerde, dorpse atmosfeer.

Voor van den Bergh is de symbool politiek van een autovrije binnenstad kennelijk wél een strijdpunt dat actie rechtvaardigt. Hij gaat z'n gang maar, ik zal hem niet direct betichten dat hij als calvinistische regelneef mij zijn maakbare samenleving wil opdringen, hoewel ik van mening ben dat een goed bereikbare binnenstad belangrijk is om de stad leefbaar te houden.

Het liberalisme zoekt juist de ruimte, ook voor diegene die het niet direct met je eens zijn. Liberalen willen helemaal niet dat zeurende omwonenden en winkelende provincialen wijken uit de Binnenstad. Amsterdam, van oudsher een tolerante en bruisende stad, moet niet verworden tot een slaapstad of een pretpark. Een goede balans tussen de verschillende belangen van bezoekers, ondernemers én bewoners, is de sleutel van het succes. Deze balans raakte verstoort door regelgeving die de burgers niet begrijpen en niet steunen. Bovendien lijken we onze beroemde tolerantie steeds meer te verliezen. In plaats van dit proces te keren, wakkert de lokale overheid juist het gevoel aan dat zij alles wel zal oplossen. De deel- en gemeenteraad zijn, in de huidige samenstelling, niet in staat dit bestuur op andere gedachten te brengen.

Het is goed dat een actieve groep mensen dan zelf het initiatief neemt om gehoord te worden. Dat moet wel een beetje luid, want het huidige bestuur lijkt niet alleen eigenwijs maar ook een beetje doof.

Beste Jurjen, Als je het niet

Beste Jurjen,

Als je het niet snapt, schrijf er dan ook lekker niets over...

Daarnaast kan ik trouwens ook leuk een stukje over Utrecht gaan schrijven, maar dat lijkt me ook een beetje onzinnig als ik daar niet eens woon...

Ai da's jammer...

Beste Jurjen,

Ik raad je van harte aan je eigen stuk nog eens terug te lezen. Wellicht kom je dan ook tot de conclusie dat 'dingen op een grote hoop gooien' een aardige samenvatting is van je laatste paragraaf. Daarin stel je min of meer dat mensen die in protest komen tegen de vertrutting in de stad niks nuttigs te doen hebben en dat ze zich zelfs beschamend gedragen.

Wat geeft jou het idee dat jij ook maar iets kunt vertellen over de mensen die aanwezig waren bij die protest actie? Heb je enig idee wat ik doe overdag? Voor welke doelen ik me inzet? Waar ik de bulk van mijn tijd, geld en energie in stop? Of hoe dat zit met een van de duizenden andere ondertekenaars en aanwezigen?

Van een self-proclaimed kosmopoliet had ik toch wel wat meer inzichten verwacht dan dit slecht beargumenteerde en bekrompen stukje tekst.

Loungen voor terrasverwaming

Ik vind je analyse bijzonder scherp, maar je conclusie kan ik niet echt onderschrijven. Ik vind het uiteindelijk te makkelijk om maar te stellen dat onze generatie zich beter kan richten op grote thema's als klimaatverandering.

Wat dat betreft ben ik met mijn mede-commentator. Trouwens, volgens mij is mijn generatie zich al redelijk bewust van de wereld om ons heen. Het is dan flauw om te zeggen dat we dan niet meer op mogen komen voor onze directe leefomgeving.

Naief

Beste Jurjen,

Met belangstelling hebben wij jouw stuk gelezen en verbazen ons over de slechte manier waarop jij onze initiatief interpreteert. Als je al onze stukken en commentaren leest zien wij het terrassenbeleid als een symptoom (en zelfs symbool voor hoe de overheid tegen haar burgers aan kijkt). Een gevolg van doorgeschoten gemeentebeleid. Een beleid van een enkeling. Een opsomming:

1. Heb jij enig idee waarom we perse op de Unesco Wereld Erfgoed lijst moeten komen. Geen enkele Europese hoofdstad heeft hele intensief bewoonde gebieden op de lijst staan. Openlucht museum Rome zelfs alleen enkele grote bezienswaardigheden (Forum Romanum bijv.). De lijst is er op gericht te preserveren en houdt streng toezicht daarop. Kortom een gebied wordt daarmee lam gelegd. En directe aangrenzende wijken, die moeten dienen als bufferzone, is een zelfde lot beschoren. Een plek waar mensen wonen, werken en recreëren, wordt ineens in een keurslijf geperst waar niets meer mag.

2. De Wallen: uiteraard zijn we tegen criminaliteit en vrouwenhandel. Maar waarom moet een 700 jaar oude wijk, die een duidelijke functie vervult en tevens het karakter en de instelling van Amsterdam symboliseert, zo onherkenbaar worden verminkt. Als te veel winkeldiefstallen in de AH's worden geconstateerd, gooit de gemeente ze toch ook niet dicht!? En denken ze in de Stopera nu echt dat vrouwenhandelaren stoppen, de hoeren die weg moeten gaan solliciteren en dat de junks ineens ophouden drugs te gebruiken... Nee, natuurlijk niet. Direct gevolg is het opduiken van 'massage salons', die tot laat open zijn en bordelen in huizen in bijvoorbeeld de Rivierenbuurt. Natuurlijk wisten ze dat dit ging gebeuren en toch gaan ze de plek waar het makkelijker in de gaten houden is (maar dat dus zelf jaren naliet) uit elkaar trekken en het beroemde red light district beperken tot een paar straten en er een soort open lucht museum van maken. Wist je dat De Wallen in bijna geen communicatie naar buiten toe, van de gemeente, nog wordt genoemd. Het lijt wel alsof we ons ervoor schamen, dat het niet bestaat. Bij 'Places to go" op I Amsterdam.com wordt het simpelweg doodgezwegen. Onze grootste toeristische trekpleister en eeuwenoude statement van formaat: wij zijn Amsterdam en bepalen onze eigen regels, laten we nu links liggen... Nee, liever worden we mainstream en luisteren naar 'Europa', zoals heel Nederland lijkt te doen. In het buitenland snappen ze werkelijk niet wat Amsterdam bezielt en spreken van een nivellering. Kortom het zoveelste mooie stadscentrum met perfect geconserveerde huizen, maar nauwelijks nog te onderscheiden van de rest. So why bother. Niet mijn woorden.

Wat wij willen Jurjen is een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van al deze ontzettend ingrijpende en stadsveranderende maatregelen en ontwikkelingen. Hoe zit het nu echt met onze Wallen en wat gebeurt daar eigenlijk met ons gemeenschapsgeld en wat zijn de gevolgen voor Amsterdam over 10 jaar? Daarbij moet de regeldrift stoppen. Het verstikt en lijdt tot ergernis. En nee, het is geen liberaal en simpel punt. Wij zien het, nogmaals, als symptoom. En Jurjen, het zou prettig zijn als jij, of men, de goede bedoelingen ziet en niet meteen iets wat gebruik maakt van de huidige technologie bestempelt als modieus en elitair. Ook niet netjes naar de 20.000 sympathisanten en die wonen lang niet allemaal in het centrum. Daarbij hebben we geen 2.000 man op de Noordermarkt gehad, maar bijna 8.000. Wij hebben een oprechte missie en in plaats van naar ons te wijzen, zou je moeten schrikken van de enorme ontwikkelingen in onze hoofdstad, die het aanzien voorgoed kunnen veranderen.

De plank mis

Beste Jurjen,
Namens Ai! Amsterdam, een groep bezorgde burgers en gebruikers van horeca, kan ik het niet laten even te reageren op de plank die je misslaat.

Om een internationaal aantrekkelijke, creatieve en kosmopolitische stad te bouwen is het van essentieel belang dat de levendigheid bevordert wordt (lees: Florida, the rise of the creative class). De gemeente maakt al enkele jaren de indruk dit fors te willen indammen. Dat was tot nu toe een raadsel maar bij iedereen die de UNESCO Werelderfgoed lijst kwestie gevolgd heeft ontstaat sterk de indruk dat men een soort openlucht museum wil gaan bouwen. De gevolgen daarvan zijn desastreus voor de creativiteit en werkgelegenheid van de stad en zijn niet te onderschatten; Amsterdam zou niet de eerste stad zijn die in deze val stapt.

Naast de groeiende aanhang voor ons initiatief zijn ook een ontelbare hoeveelheid verhalen op ons afgekomen van hoe de gemeente de horeca op een denegerende manier aan het aanvallen is. Sommige zijn regelrecht nachtmerries te noemen.

Wij eisen opheldering van een gemeente die zich muisstil houdt en een geheel eigen, niet met de tienduizenden burgers van de binnenstad overlegde, koers aan het varen is. Bovendien houden we er niet van als gemeente ambtenaren ons bespieden en fotograferen als zouden we criminelen zijn met een biertje in ons hand.

En op persoonlijke titel; ik ben oa aandeelhouder van een biodiesel bedrijf en aandeelhouder van een magazine over MVO. Ook de andere negen jongens en meisjes zullen je suggestie dat we een generatie zijn die triviaal bezig is niet op prijs stellen.

Net als de inmiddels 20.000 Amsterdammers die de petitie hebben getekend. Je artikel valt ons allen wat tegen voor een kosmopoliet.

straalkachelrecht?

Dat biertje zittend moeten drinken is natuurlijk belachelijk. Maar ik vind het OOK belachelijk om de demonstreren voor het recht op terrasverwarming terwijl we tegelijkertijd onze huizen isoleren en spaarlampen kopen. Weg met die domme energieslurpende straalkachels.
AI heeft een punt maar schiet zelf ook door.

Is er een probleem?

Je stuk gaat in op de vraag of het probleem waartegen AiAmsterdam zich manifesteert groot of belangrijk genoeg is. Als GroenLinkser (en slechts´part-time´ bewoner van Amsterdam) ben ik met je eens dat er wellicht grotere problemen zijn. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat bewoners van de binnenstad van Amsterdam bezorgd zijn over wat er in hun stadsdeel gaat gebeuren. Ik weet daarbij niet of zij het recht opeisen om ongestoord te consumeren, daar laten ze zich niet echt over uit. Behalve dan staand een biertje kunnen drinken. Ik kan niet eens met heel veel moeite verzinnen wat daar tegen is, zelfs niet inspiratie van de grote filosofen Descartes en Spinoza.

Zoals je ook zelf zegt: Knap dat de initiatiefnemers erin geslaagd zijn om in korte tijd zoveel mensen op de been te brengen, petje af en een felicitatie waard. Of ik het inhoudelijk met ze eens ben op alle punten kan ik moeilijk inschatten. Ze pleiten - behalve het algemene punt tegen betutteling - voorzover ik kan zien in de aangetekende brief alleen voor meer openheid over een aantal keuzes.

Wat ik wel interessant vind is dat AiAmsterdam zich profileert als a-politiek en tegen het ´ambtelijke doordraaien´. Dit lijkt me uiteindelijk onhoudbaar. Keuzes maken in de stad IS politiek, of je nu aan een partij verbonden bent of niet. Regels die ambtenaren handhaven (bijvoorbeeld niet de hele dag je vuilnis buiten kunnen zetten) zijn gevolgen van politieke keuzes. Uiteindelijk zal AiAmsterdam gaan kiezen om (politiek) kleur te bekennen op specifieke onderwerpen (welke openingstijden, waar ligt de begrenzing van uitgaansgebieden, etc.) of ervoor kiezen om het te laten bij het afgeven van een signaal over betutteling. Maar ik ga ze niet afkeurend beoordelen laat staan veroordelen nu ze die keuze nog niet gemaakt hebben.

Mooi stukje Jurjen! In

Mooi stukje Jurjen!

In september komt er een bredere actie aan tegen het kabinetsbeleid, ik zal je zeker uitnodigen :)

Terrasregels en Stoeptegels

Goed stuk, Jurgen.

Als Jordaan-bewoner drink ook ik al jaren graag een drankje op een café-terras, meestal zittend in de zon als het ff kan. Staand doe ik t net zo lief, trouwens. Moet ook kunnen, natuurlijk.

Maar daar gaat t nu niet echt om, om dat staand. Het gaat om terrasregels en horeca-regulering. Volgens AiAmsterdam gaat t zelfs om een protest tegen de 'overregulering van de overheid' en 'de vertrutting van de samenleving'. Veel te veel mooie woorden voor de Amsterdamse horeca-lobby, die AiAmsterdam onbedoeld (?) is.

Beetje makkelijk scoren ook, vind ik. Beetje populistisch zelfs: kom je ook gezelli protesteren 'tegen de gemeente', er is bier en er is ook disco. Wel een goeie trouwens, die disco ;) Beetje als de VVD tijdens verkiezingstijd, met een gezellige dixie-band, jenevertje en een stukje worst, maar dan voor de hippere mensen, met moderne smaak. Kunnen die eindelijk ook 's met een protest meelopen. Staan bedoel ik. Saamhorig lekker beppen over 'zeikende' gemeente en 'zure' buurtbewoners, omdat die gewoon over de stoep of een plein willen kunnen lopen. Of rollen in hun rolstoel. Of zonder geluidsoverlast met het raam open van hun avond willen genieten. Of hun jonge kinderen met het raam open willen laten slapen. In hun eigen huis. In hun eigen stad.

Bewoners houden ook van een drankje op het terras. Maar dan zonder geluidsoverlast, dronken geschreeuw en gejoel. Met een begaanbare stoep naast je deur. En daar zijn simpelweg terrasregels voor nodig, met handhaving. Want samen met de horeca en de café-bezoekers kom je er als buurtbewoner niet uit. Ook oom Wijkagent kijkt vaak de andere kant op. Maar goed, zoals veel 'Ai Amsterdam'-aanhangers al hebben gezegd: misschien moeten buurtbewoners gewoon niet zo zeiken... ;)

niks beters te doen

Dank voor alle reacties. Ook zeker aan de initiatiefnemers. Toegegeven: de kreet: "ga je over wezenlijke dingen druk maken," is altijd makkelijk te bezigen. Maar ik beargumenteert ook inhoudelijk mijn plaatsvervangende schaamte en teleurstelling over het gekozen actiedoel.

In de aangetekende brief, die ik kan zien als de meest tastbare vertaling van wat Ai!Amsterdam wil, gaat het om drie dingen:
- Afschaffen van het verbod op staand drinken op terrassen;
- De burger inlichten over het proces van toelating tot de UNESCO World Heritage-lijst;
- Meer invloed (van wie?) op de (her)inrichting van de stad.

Dat vind ik redelijke vragen. Maar, het manifest trekt de discussie naar een waardenniveau. En juist op dat niveau heb ik ook mijn kritiek geuit. Ik vind dat termen als regelzucht, betutteling, vertrutting en inperking van de vrijheid op dit moment heel zorgvuldig gebruikt moeten worden. En dan is de wensdroom van Ai!Amsterdam: "Amsterdam moet wel gewoon Amsterdam kunnen blijven. Een fantastische plek waar juist vrijheid in leven en ondernemen al eeuwen lang hoog in het vaandel staat," mij te abstract. Als die vrijheid zich uit in advertentieruimte, terrasverwarming en ruim baan voor de horeca hoef ik hem niet.

Maar, nu we toch bezig zijn: Hoe reageerde Cohen vanochtend?

Lullig

Jurjen, het gaat natuurlijk al een beetje verkeerd met de titel van je stuk. Loungen was niet echt men deed op de 10de juli, maar soit, daar hebben we het verder niet over.

Het lullige van jou vind ik vooral dat jij als geen ander weet dat men in Groningen en Utrecht nou eenmaal langer in de kroeg kan hangen dan bij ons. Dus eigenlijk is dit een beetje natrappen, nietwaar?

Ai Amsterdam slaat de plank mis

@ Ai Amsterdam,

1. Onzin. Voorbeeld van steden zijn: Vilnius, Luxemburg, Brugge, de Grote Markt van Brussel, het historisch centrum van Mexico-Stad, Brasilia, het centrum van Salzburg, het centrum van Wenen, het oude Havana (Cuba), idem van Kraków en Porto, idem van St. Petersbrug en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Dus dat argument kan terzijde worden geschoven.

2. De Wallen. Het aantal ramen op de Wallen is ruim verdubbeld sinds eind jaren '80. Grote delen van de Wallen waren puur crimineel, daar is ook het Van Traa-team uit voortgekomen.
Ondanks dat de Wallenbazen zeggen dat alles transparant gaat, zijn er de laatste jaren toch een aantal ernstige zaken van vrouwenhandel geweest. Ook bieden de Wallen mogelijkheden van witwassen, denk aan Holleeder bijvoorbeeld en Dikke Charles.

Het argument: dan gaat het ergens anders naar toe is een nederlagenstrategie. Dan laten we zoals het is, met alle misstanden van dien.

Het argument van AH is een stroman. AH is er niet op gericht om criminaliteit te bevorderen.
En daarbij: er wonen ook gewoon mensen op de Wallen.

En 20.000 Amsterdammers die hebben getekend? Hoe heb je dat gecontroleerd?

Beste Herbert, 1. Wij zeggen

Beste Herbert,

1. Wij zeggen niet dat Unesco iets slechts is, wij willen weten wat het voor de stad betekent. Transparantie. We worden op dit moment overspoeld door regels die de speelsheid en het karakter van Amsterdam blijvend aan het veranderen zijn. Behalve Rome heeft geen Europese hoofdstad, want daar refereren we aan in het stuk, zijn centrum vast laten leggen. Alle voorbeelden die jij noemt, zijn, zelfs Brussel (met alleen de Grote Markt), dus niet van toepassing. Als je de Unesco lijst leest kun je zien dat veelal landmarks per stad en klein(er)e steden en dorpen staan genoteerd. Dat zijn plekken die inderdaad stil zijn blijven staan in de tijd en waar men bijna volledig toerist geörienteerd is. Wij willen weten wat het betekent voor de leefbaarheid, de bewoners, de huren, de huizenprijzen, de horeca, de auto (nu al duurste stad ter wereld!!), etc. in Amsterdam. We willen antwoorden; niet meer. En als u ze heeft, laat maar komen.

2. We zijn tegen vrouwenhandel, drugshandel en gedwongen prostitutie, nogal logisch, maar zijn bang dat het kind met het badwater wordt weggegooid op deze wijze. Hele blokken weg, kleine contained area nog; een openluchtmuseum. En wie betaalt al die panden nu, hoe gaat de geldstroom, wie onderhoudt die ateliers allemaal en voor hoe lang? Als in de Leidsestraat te veel winkeldiefstallen en overvallen zijn, sluiten we toch ook de winkels niet? De Wallen is meer dan een wijk, het is een eeuwenlange statement geweest, dat onder andere het vrijgevochten karakter van Amsterdam symboliseert. We lieten ons niet onder druk zetten. Door niemand. En voor ons geldt: we stellen vooral vragen Herbert, zijn niet tegen, ook niet voor, maar willen duidelijkheid. Het feit dat er zoveel discussie en ook onbegrip is, geeft aan dat men zich zorgen maakt. En die is simpel weg te nemen door te informeren. En dan niet alleen via info avonden, maar echt in de brede media. Een nobel streven toch?

Groet,
Ai! Amsterdam

Nog vergeten te zeggen

Oh ja Herbert, we zeggen ook niet dat 20.000 Amsterdammers hebben getekend, maar hebben het over 20.000 symphatisanten die niet allemaal in het centrum wonen. Iets heel anders nietwaar?